Hate Your Job? Here's How to Reshape It

 0    66 карточки    joal
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dzień pracy
начать обучение
workday
schemat
начать обучение
diagram
metodologia
начать обучение
methodology
wyregulować
начать обучение
adjust
pilne zadanie
начать обучение
urgent task
ciekawy pracownik
начать обучение
curious employee
technik
начать обучение
technician
Orient
начать обучение
orient
uzupełnienie
начать обучение
follow-up
z dnia na dzień
начать обучение
day-to-day
życiodajna
начать обучение
life-giving
kierownik
начать обучение
supervisor
uczestniczyć
начать обучение
participate
podkład
начать обучение
groundwork
zadowolenie
начать обучение
satisfaction
liga
начать обучение
league
holistyczne
начать обучение
holistic
istotny
начать обучение
crucial
strukturyzacji
начать обучение
structuring
zatrzymany w koleinach
начать обучение
stuck in a rut
odkształcenie
начать обучение
strain
korzyść
начать обучение
benefit
źródło
начать обучение
source
burza mózgów
начать обучение
brainstorm
obroty
начать обучение
turnover
upoważniać
начать обучение
empower
doczesny
начать обучение
mundane
wynagrodzenie
начать обучение
salary
szukać
начать обучение
seek
asertywny
начать обучение
assertive
daremny
начать обучение
futile
znaczący
начать обучение
significant
koleiny
начать обучение
rut
pilny
начать обучение
urgent
zachęcić
начать обучение
encourage
niezadowolony klient
начать обучение
disgruntled customer
wydajność, efektywność
начать обучение
yield, efficiency,
środki utrzymania,środki do życia
начать обучение
maintenance measures
prozaiczny, przyziemny
начать обучение
prosaic, mundane
upowazniac, umozliwiac
начать обучение
authorize, enable
ograniczający
начать обучение
restrictive
uatrakcyjnić
начать обучение
attractive
niezadowolony
начать обучение
Requested
zwiększyć (sprzedaż)
начать обучение
increase (sales)
niestandardowy, poniżej normy
начать обучение
custom, below normal
środek zaradczy, przeciwdziałanie
начать обучение
remedy to counteract
rzucić pracę
начать обучение
quit your job
przygryżć wargi
начать обучение
bite lip
daremny, nieskuteczny
начать обучение
futile, ineffective
uwięzione myślenie
начать обучение
trapped thinking
nastawienie do czegoś
начать обучение
attitude to something
subtelny
начать обучение
subtle
dostosowanie
начать обучение
adjustment
wlec
начать обучение
drag
zmienić zakres
начать обучение
to alter the scope
energooszczędny
начать обучение
energy-efficient
kluczowe znaczenie dla
начать обучение
essential for
ograniczająca praca
начать обучение
constraining work
manewr
начать обучение
wiggle room
opracowanie schematu
начать обучение
assemble diagrams
zużyty, strata, tracić
начать обучение
Waste, waste, waste
dochód, przychód
начать обучение
income, revenue, profit, benefice
wzmacniać dolną linię
начать обучение
beefing up the bottom line
sondaże pokazują
начать обучение
polls, surveys show
pozbyć się kiepskiego szefa
начать обучение
get rid of bad/lousy boss
uczynić go bardziej sympatycznym
начать обучение
make it more pleasant/likable

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.