Fce zestaw 5

 0    20 карточки    ironz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
to abide by
Syria promises to abide by truce
начать обучение
przestrzegać
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
bear
I can't bear it
начать обучение
znosić
nie mogę tego znieść
serenity
начать обучение
spokój, pogoda ducha
fatigue
Are you exhausted? This medicine will help you to combat fatigue.
начать обучение
zmęczenie
curb
Curbs appetite
начать обучение
ogranicza, hamować
Ogranicza apetyt
evoke
Evokes strong emotions
начать обучение
przywoływać
Przywołuje silne emocje
tranquility
The Fitzgeralds went to France in the spring of 1924 seeking tranquillity for his work.
начать обучение
spokój, cisza, zacisze
boredom
начать обучение
nuda nudzenie się
reliability
начать обучение
niezawodność, rzetelność
spacious
начать обучение
przestronny, obszerny, przestrzenny
spawn
The bike, which became a symbol of the 1970s, spawned a range of smaller bikes
начать обучение
rozmnażać
Rower który stał się symbolem lat 70 zrodził gamę mniejszych rowerów
oath
Witnesses and experts may be heard on oath taken in the form laid down in the Rules of Procedure or in the manner laid down by the law of...
начать обучение
przysięga
Świadkowie i biegli mogą być przesłuchiwani pod przysięgą składaną w formie określonej w regulaminie lub w sposób przewidziany przepisami...
outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
начать обучение
obrażać, skandal
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język
impatient
We are impatient, true. We can’t wait and we haven’t got time.
начать обучение
niecierpliwy
enraged
начать обучение
rozwścieczony, rozszalały
distinct
The word 'nationalism' is used in at least three distinct senses.
начать обучение
odrąbny, odmienny, wyraźny, rózny
pace
pace of life
начать обучение
tempo
tempo życia
inquisitive
начать обучение
dociekliwy
refer
начать обучение
odnosić się, odwoływać się
demand
начать обучение
wymaganie, żądanie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.