Face To Face mine

5  2    45 карточки    rejestracje
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
How's it going?
начать обучение
Jak idzie?
Why's that?
начать обучение
Dlaczego?
How do you mean?
начать обучение
co masz na myśli?
What else are you doing?
начать обучение
Co jeszcze robisz?
Such as?
начать обучение
Na przykład?
How come?
начать обучение
Jak to się stało?
In what way?
начать обучение
W jaki sposób?
What for?
начать обучение
Po co?
How long for?
начать обучение
Na jak długo?
Where to?
начать обучение
Gdzie?
Who with?
начать обучение
Z kim?
What about ...?
начать обучение
Co powiesz na ...?
What about you?
начать обучение
A Ty?
What is it like?
начать обучение
Jak to jest?
terryfied of dentist
начать обучение
bać się dentysty
I'm fascinated by machines
начать обучение
Jestem zafascynowany maszynami
get excided about Android
начать обучение
podniecać się Androidem
I'm satisfied with our work
начать обучение
jestem zadowolony z naszej pracy
I am shocked by the conditions of these quarters.
начать обучение
Jestem zszokowany warunkami w Waszej kwaterze.
Well... I'm very disappointed in your sister.
начать обучение
Cóż... jestem bardzo rozczarowany twoją siostrą.
I was impressed by what you did.
начать обучение
Byłam pod wrażeniem tego co zrobiłeś.
We're aware of the risk.
начать обучение
Jesteśmy świadomi ryzyka.
Shaolin was famous for kung-fu.
начать обучение
Shaolin był znany z kung-fu.
I'm fond of him and you, too.
начать обучение
Ja lubię jego i Ciebie też
I'm not so sure about you.
начать обучение
Nie jestem pewna co do ciebie.
I'm sick of your excuses.
начать обучение
Mam dość, twojego usprawiedliwiania się.
I used live in Mongolia
начать обучение
Mieszkałem w Mongolii
I'm used to living in Mongolia
начать обучение
Jestem przyzwyczajony do życia w Mongolii
My first language is Polish.
начать обучение
Moim pierwszym językiem jest polski.
lobster
начать обучение
homar
fishery
начать обучение
rybołówstwo, łowisko
Francesca, your manners are appalling
начать обучение
Francesca, twoje maniery mnie przerażają.
Fish fillets, fish livers and roe
начать обучение
Filety rybne, wątróbki rybne i ikra
Nasty poacher hurt its paw.
начать обучение
Paskudny kłusownik zranił ci łapę
First they pluck one feather and then another.
начать обучение
Oskubali z jednego piórka, a teraz z drugiego
hauling up
начать обучение
ciągnąć w górę
tend to
начать обучение
mają tendencję do
The downstairs buffet is quite passable.
начать обучение
Bufet na dole jest całkiem znośny
heap
начать обучение
sterta
So, it will brace the top half of the church.
начать обучение
To podeprze górną część kościoła.
to wrench
начать обучение
szarpnąć
Sean viciously killed her daughter.
начать обучение
Sean okrutnie zabił jej córkę.
I can withstand the pressure for a brief time.
начать обучение
Mogę wytrzymać presję na krótki czas.
You're an acquired taste.
начать обучение
Masz specyficzne wyczucie smaku
I couldn't convince him otherwise.
начать обучение
Nie mogłem go przekonać, że jest inaczej.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.