Everyday life

 0    25 карточки    awagiezek
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
hectic day
начать обучение
intensywny dzień
the dull routine of everyday life
начать обучение
nudna rutyna życia codziennego
he is always on the go
начать обучение
On jest zawsze w ruchu
I get on well with my children
начать обучение
Ja się dobrze żyję z moimi dziećmi
we are fond of
we are fond of family-life
начать обучение
lubimy
upbringing
to bring up children
начать обучение
wychowanie
wychowywać dzieci
malicious
malicious people say
начать обучение
złośliwy
złośliwi ludzie mówią
consider
consider it again
начать обучение
rozważać
rozważ to ponownie
drone on about something for hours
начать обучение
rozprawiać o czymś godzinami
in common
начать обучение
wspólnie
incurable optimist
начать обучение
niepoprawnym optymistą
to let somebody down
начать обучение
zawieść kogoś
take after
she takes after my mum
начать обучение
być podobnym
ona jest podobna do mojej mamy
to get behind
to get behind with housework
начать обучение
zostać z tyłu / opóźnić się
nie nadążać z pracami domowymi
estabilished routine
начать обучение
ustalona rutyna
to be full of energy
начать обучение
być pełnym energii
to occur
many conflicts occur in our family
начать обучение
wystąpić
wiele konfliktów występuje w naszej rodzinie
within
within our family
начать обучение
w ciągu, wewnątrz
wewnątrz naszej rodziny
within walking distance
начать обучение
w odległości krótkiego spaceru
to obey the rules
начать обучение
przestrzegać zasad
strong-minded
he’s incredibly strong-minded
начать обучение
bardzo stanowcza
ma niesamowicie silną wolę
you are not willing
начать обучение
nie jesteś skłonny
she objects to it
начать обучение
ona się temu sprzeciwia
a good command
It has always been my dream to have a good command of English.
начать обучение
dobra znajomość
To zawsze było moje marzenie,żeby dobrze opanować angielski.
be forced to do sth
I may be forced to live with my parents
начать обучение
być zmuszony do zrobienia czegoś
Mogę być zmuszona do mieszkania z moimi rodzicami.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.