essey na angielski

 0    46 карточки    Lepa16
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
powszechnie wiadomo, że
начать обучение
It is commonly believed
twierdzi się, że
начать обучение
It is thought that
powszechnie wiadomo, że
начать обучение
It is common knowledge that
oczekuje się że
начать обучение
It is expected that
ludzie twierdzą że
начать обучение
people claim that
plotka głosi że
начать обучение
Rumour has it that
nie miała tłumaczenia
начать обучение
M. phones are thought/believed/excpected to make your life easier
można myśleć że
начать обучение
one may think that
telefony komórkowa zawsze/od dawna uważane były
начать обучение
Mobile phones have always/ long been regarded to essentional
co więcej
начать обучение
what is more
w dodatku
начать обучение
on top of that
co więcej
начать обучение
furthermore
mimo tego
начать обучение
despite this
mimo tego
начать обучение
in spite of this
w rzeczywistości
начать обучение
in fact
w prawdzie
начать обучение
as matter of fact
w rezultacie
начать обучение
as a result
w konsekwencji
начать обучение
consequently
nie tylko to ale również
начать обучение
not only, that but
podsumowując
начать обучение
all in all
podsumowujać
начать обучение
tu sum up
podsumowując
начать обучение
summing up
w podsumowani
начать обучение
in conclusion
w skrócie
начать обучение
in summary
ogółem
начать обучение
in general
oprócz tego
начать обучение
apart from this
oprócz
начать обучение
besides
rozważmy wszystko
начать обучение
all things considered
biorac wszystko pod uwagę
начать обучение
taking everything into account
wady/zalety
начать обучение
adavnatges/disadvantages
za/przeciw
начать обучение
for/againts
korzyści/zagrożenia
начать обучение
benefits/dangers
mity/fakty
начать обучение
myht/reality
szkodliwe/korzystne
начать обучение
harmful/benificial
niewolnicy/panowie
начать обучение
slaves/masters
zwolennicy/przeciwnicy
начать обучение
supporters/opponents
główna/najważniejsza/pierwsza zaleta
начать обучение
the main/most important/first advantage of
jednym argumentem na poparcie
начать обучение
one point argument in favour of
kolejna zaleta
начать обучение
another advantage
ludzie popierający coś, twierdzą że
начать обучение
some people in fovour of... claim that
ludzie sa przekonani że
начать обучение
some people are convinced that
główną/kolejną korzyścią oczywiście jest
начать обучение
the main/another benefit of course is
zwolennicy ... twierdzą że
начать обучение
the supporters of ... claim that
nie da się zaprzeczyć, że
начать обучение
there is no denying that
ma wiele pozytywnych stron
начать обучение
has a numer of positive sides
zalety ... są niezaprzeczalne
начать обучение
the advantages of ... are underiable

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.