Emails - job applications VOCAB

 0    55 карточки    ohwellwell
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
request for work
начать обучение
prośba o pracę
regret nothing
начать обучение
niczego nie żałować
consider all options
начать обучение
rozważyć wszystkie opcje
necessary qualifications
начать обучение
niezbędne kwalifikacje
sufficient experience
начать обучение
wystarczające doświadczenie
wonderful opportunity
начать обучение
wspaniała okazja
my interests
My interests include sports and cinema.
начать обучение
moje zainteresowania
I wish you every success...
начать обучение
Życzę ci wszelkich sukcesów...
employment
начать обучение
zatrudnienie
Best wishes
начать обучение
Wszystkiego najlepszego
(na końcu maila)
My CV includes...
начать обучение
Moje CV zawiera...
I'll supply you with my employment history...
supply sb WITH sth!
начать обучение
Dostarczę Państwu historię mojego zatrudnienia...
supply sb with sth
начать обучение
dostarczać komuś coś
up-to-date personal details
начать обучение
aktualne dane osobowe
a previous position
начать обучение
poprzednie stanowisko
hesitate to say sth
начать обучение
wahać się coś powiedzieć
need more details
начать обучение
potrzebować więcej szczegółów
a post of a machine operator
начать обучение
stanowisko operatora maszyny
advertise on a website
начать обучение
reklamować się/ogłaszać na stronie internetowej
it seems interesting
начать обучение
to wydaje się interesujące
apply for a job
начать обучение
ubiegać się o pracę
have a good reputation
начать обучение
mieć dobrą reputację
an attached document
начать обучение
załączony dokument
I am very keen to show that I am a good employee.
начать обучение
Chętnie pokażę, że ​​jestem dobrym pracownikiem.
make the most of sth
начать обучение
wykorzystać coś jak najlepiej się da
I look forward to my holiday.
начать обучение
Nie mogę się doczekać mojego urlopu.
an application for the post of...
начать обучение
podanie na stanowisko...
a post / a position
начать обучение
stanowisko
advertise
начать обучение
ogłaszać, reklamować
a website
начать обучение
strona internetowa
seem
начать обучение
wydawać się
apply for
начать обучение
ubiegać się o
a reputation
начать обучение
reputacja
be keen to do sth
He is keen to work for IKEA.
начать обучение
być chętnym, żeby coś zrobić
look forward to
начать обучение
czekać z niecierpliwością na
an application
начать обучение
podanie lub aplikacja
include
His job includes a lot of hard manual work.
начать обучение
zawierać
supply
начать обучение
dostarczać
up-to-date
начать обучение
aktualny
previous
начать обучение
poprzedni
hesitate
начать обучение
wahać się
details
начать обучение
szczegóły
a request
начать обучение
prośba
regret
начать обучение
żałować
consider
начать обучение
rozważać, wziąć pod uwagę
necessary
начать обучение
niezbędny / konieczny
qualifications
начать обучение
kwalifikacje
sufficient
начать обучение
wystarczający
experience
начать обучение
doświadczenie
opportunity
начать обучение
okazja / możliwość
interest
начать обучение
zainteresowanie
wish
начать обучение
życzyć
success
начать обучение
sukces
employment
начать обучение
zatrudnienie
wishes
начать обучение
życzenia

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.