Edukacja i nauka w szkole

 0    108 карточки    jakubkantowicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
uczęszczanie na zajęcia uniwersyteckie/ być obecnym na lekcji
начать обучение
attend university / a lesson
zbierać informacje(na temat czegoś)
начать обучение
do research (into sth)
uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
начать обучение
do well (in exams)
szkoła aktorska
начать обучение
drama school
zrezygnować z kursu/ przedmiotu
начать обучение
drop a course /a subject
model edukacji
начать обучение
education model
pedagog/ nauczyciel
начать обучение
educator
nie zdać egzaminu/ przedmiotu
начать обучение
fail an exam / a subject
dostawać dobre/ najlepsze oceny
начать обучение
get good / top marks
charakter pisma
начать обучение
handwriting
rozwijać karierę
начать обучение
pursue a career
standard edukacji
начать обучение
standard of education
uczyć się aktywnie
начать обучение
learn in an active way
osoba ucząca się
начать обучение
learner
trudności w uczeniu się
начать обучение
learning disorders
mentor
начать обучение
mentor
zdać egzamin
начать обучение
pass an exam
wzajemne uczenie się
начать обучение
peer-teaching
lekcja
начать обучение
period
rozwiązywanie problemów
начать обучение
problem-solving
uczyć się do egzaminu
начать обучение
revise for exam
harmonogram uczenia się
начать обучение
revision timetable
dyrekcja szkoły
начать обучение
school management
nie podejść do egzaminu/ opuścić lekcje/ zrezygnować z przedmiotu
начать обучение
skip an exam/ a lesson/ a subject
rzecznik/ rzeczniczka (klasowa)
начать обучение
spokesperson (for a class)
rozpowszechniać idee
начать обучение
spread ideas
przedstawiciel/ ka uczniów
начать обучение
student representative
zapisać się na kurs/ podejść do egzaminu/ wziąć lekcje/ zacząć uczyć się przedmiotu
начать обучение
take acourse / an exam / a lesson/ a subject
brać udział w ćwiczeniach
начать обучение
take part in activities
wykorzystywać źródło wiedzy
начать обучение
tap into resource
nauczyć się czegoś samemu
начать обучение
teach yourself sth
praca zespołowa
начать обучение
teamwork
intensywnie się uczyć
начать обучение
train hard
wolontariusz
начать обучение
volunteer
oszukiwać, ściągać
начать обучение
cheat
skarżyć się na coś
начать обучение
complain about sth
przeszkadzać
начать обучение
disturb
zachownie zakłucające spokój
начать обучение
disruptive behavior
wiercić się
начать обучение
fidget
wpaść w kłopoty
начать обучение
get into trouble
siedzieć spokojnie
начать обучение
keep still
zwrócić uwagę w klasie
начать обучение
pay attention in class
bez nadzoru
начать обучение
unsupervised
nadrabiac zaległości
начать обучение
catch up on sth
sprawiać wrażenie kogoś/ czegoś
начать обучение
come across as sb/ sth
pozbyć się czegoś
начать обучение
do away with sth
wyremontować coś
начать обучение
do sth up
pozostawać w tyle
начать обучение
fall behind
zabierać się za
начать обучение
get on with
kontynuować
начать обучение
go on to
wręczyć
начать обучение
hand in
spędzać czas
начать обучение
hang out
cieszyć się na
начать обучение
look forward to
proponować coś
начать обучение
put sth forward
odkładać coś na później
начать обучение
put sth off
wyruszyć do
начать обучение
set off for
zaaranżować coś
начать обучение
set sth up
chłonąć (wiedzę)
начать обучение
soak up (knowledge)
Dostęp do czegoś
начать обучение
access to sth
dokładnie
начать обучение
accurately
przylegający
начать обучение
adjoining
atut, plus, zaleta
начать обучение
asset
unikać robienia czegoś
начать обучение
avoid doing sth
brać udział w czymś
начать обучение
be involved in sth
aktualny
начать обучение
current
robić krzywdę
начать обучение
do harm
dramat
начать обучение
drama
pełen napięcia
начать обучение
dramatic
dramatyzować
начать обучение
dramatise
spodziewać się że ktoś coś zrobi
начать обучение
expect sb to do sth
znajomy
начать обучение
familiar
zapoznać, zaznajomić
начать обучение
familiarise
znajomość
начать обучение
familiarity
zmuszać/ skłonić kogoś do zrobienia czegoś
начать обучение
force sb to do sth/ make sb do sth
spełnić czyjeś życzenie
начать обучение
fulfil one's wish
zainicjować
начать обучение
initiate
inspiracja
начать обучение
inspiration
zainspirowany czymś
начать обучение
inspired by sth
nie przestawac robić czegoś
начать обучение
keep doing sth
leworęczny
начать обучение
left-handed
leworeczna osoba
начать обучение
left-hander
pozwolić komuś coś zrobić
начать обучение
let sb do sth
zdołać coś zrobić
начать обучение
manage to do sth
minimalnie inwazyjny
начать обучение
minimally invasine
przestarzały
начать обучение
outdated
osobisty
начать обучение
personal
nadać cechy osobiste
начать обучение
personalise
osobiście
начать обучение
personally
nowina
начать обучение
piece of news
osiągnięcia swoich celów
начать обучение
reach one's goals
rozpoznać
начать обучение
recognise
rozpoznawalny
начать обучение
recognisable
uznanie
начать обучение
recognition
zastąpić
начать обучение
replace
reprezentować
начать обучение
represent
Rewolucyjna praca
начать обучение
revolutionary work
restrukturyzacja
начать обучение
shake-up
zaskakująco, o dziwo
начать обучение
surprisingly
zamiana
начать обучение
swap
zmierzyć się z czymś
начать обучение
tackle sth
zwykle coś robić
начать обучение
tend to do sth
groźba
начать обучение
threat
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
начать обучение
urge sb to do sth
naczynie
начать обучение
vessel
wizja
начать обучение
vision
wizualny
начать обучение
visual
wizualizowac
начать обучение
visualise
tracić czas na zrobieniu czegoś
начать обучение
waste time doing sth

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.