economics and politics part 4

 0    95 карточки    szymekk
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
nękany długami
начать обучение
debt-ridden
ponoć, rzekomo
начать обучение
reportedly
nękać
начать обучение
plague
zmniejszać do połowy
начать обучение
halve
odnotować zysk brutto w wysokości
начать обучение
to record a pre-tax profit of
konwersja długu na kapitał własny
начать обучение
debt-equity swap
ugoda polegająca na zamianie wierzytelności na kapitał własny spólki
начать обучение
debt-equity deal
Emisja akcji
начать обучение
issue of shares
przejąć nadzór/ kierownictwo/ kierowanie
начать обучение
assume control of
umożyć dług
начать обучение
wipe out a debt
kapitał zakładowy, akcyjny
начать обучение
basic capital
byc oddziałem/ filią jakiejś firmy
начать обучение
to be affiliated with
realnie
начать обучение
in real terms
rozpęd, pęd, rozmach
начать обучение
momentum
poprawa, wzrost czegoś
начать обучение
upswing in sth
lokomotywa wzrostu gospodarczego
начать обучение
engine of growth
handel transgranicznego
начать обучение
cross-border trade
standing finansowy - reputacja, opinia dotycząca rzetelności i zdolności do wywiązywania się z zobowiązać
начать обучение
financial standing
przytłumić, powstrzymać
начать обучение
to stifle
niechętnie podejmowane ryzyko
начать обучение
risk-averse
reinwestować
начать обучение
plough earnings back into
Nakłady inwestycyjne
начать обучение
investment outlays
krach, bankructwo
начать обучение
bust/ crash
Spowolnienie, spadek koniunktury,
начать обучение
downturn
zapasy
начать обучение
stock, inventory
gromadzeniu się zapasów
начать обучение
build-up of stocks
stały, przebity, niezmienny
начать обучение
flat
stymulowanie, pobudzanie koniunktury
начать обучение
boost
być sprzężonym z
начать обучение
to be geared to
podnieść, poprawić się
начать обучение
to pick up
zastój, stagnacja
начать обучение
sluggishness
stopa zwrotu, wskaźnik efektywności investycyjnej
начать обучение
rate of return
płaca
начать обучение
wage
zgodne z
начать обучение
in line with
przerzucić podwyżkę kosztów na konsumenta
начать обучение
to pass on higher costs to consumers
być zgodnym z
начать обучение
to be in keeping with
osłabić koniunkturę, zahamowac tempo rozwoju
начать обучение
dampen the economy
planować, budżetować
начать обучение
to budget
kierownik ds. zakupów
начать обучение
purchasing manager
zastąpnienie Y przez X
начать обучение
substitution of X for Y
wskaźnik
начать обучение
index
udział na głowę
начать обучение
per capita share
wyrównać, zniwelować
начать обучение
to offset
nadac tempo
начать обучение
to set a pace
zbierać żniwo
начать обучение
to take the toll
dać szerokie uprawnienia do
начать обучение
to give broad powers to
powstrzymać inflację
начать обучение
to check/ halt/ stem inflation
inflacja galopująca
начать обучение
raging inflation
zahamowanie tempa rozwoju inflacji
начать обучение
disinflation
zdrowa polityka fiskalan
начать обучение
sound fiscal policy
wypłacalność
начать обучение
solvency
ścisła kontrola, nadzór
начать обучение
tight control
regulacja płac
начать обучение
salary adjustment
bodźce podatkowe
начать обучение
tax incentives
silnie spadać
начать обучение
tumble
akcja
начать обучение
stock
dom maklerski
начать обучение
brokerage house
wskaźniki funadmentalne
начать обучение
fundamentals
zysk netto
начать обучение
net profit
obligacje komunalne
начать обучение
municipal bonds
zwiększyć kapitał, środki
начать обучение
to raise capital
dać rozgłos
начать обучение
to give publicity
zysk na akcję, wskaźnik rentowności jednej akcji
начать обучение
earning per share EPS
cena akcji na zamknięcie sesji
начать обучение
stock close
najwyższa cena
начать обучение
closing high
przyrost zysku
начать обучение
gain in profit
odpis długu, wyksięgowanie
начать обучение
writeoff
filia
начать обучение
affiliate
rynek o zawyżonej tendencji kursów (hossa)
начать обучение
bullish market
długotrwały wzrost cen
начать обучение
extended rally
akcje przedsiębiorst, których dochody i dywidendy są stabilne lub stale rosną, pierwszorzędne papiery wartościowe
начать обучение
blue chips
akcje nieuprzywilejowane
начать обучение
quities
punkt szczytowy
начать обучение
peak
marginalnie, nieznacznie
начать обучение
marginally
nastrój oczekiwania investorów na giełdzie
начать обучение
sentiment
Dobre wyniki
начать обучение
strong performance
odzwierciedlać ceny akcji
начать обучение
to track / follow prices
transakcje zawierac na "parkiecie" sali opracji giełdowych
начать обучение
floor trading
pójść w góre
начать обучение
edge up
transakcje zawierane elektronicznie
начать обучение
electronic trading
Rynek obligacji
начать обучение
bond market
pozytywne nastroje
начать обучение
positive sentiment
akcje zwyżkujące
начать обучение
advancers
akcje zniżkujące
начать обучение
decliners
papiery wartościowe notowane na giełdzie
начать обучение
issues
obrót giełdowy
начать обучение
trading volume
rynek o zniżkowej tendencji kursów bessa
начать обучение
bearish market
transakcji dokonywano po niższych cenach
начать обучение
shares traded lower
niepokój z powodu
начать обучение
unease over
stopa dywidendy wyliczona dla całego rynku
начать обучение
All-share index dividend yield
akcje zachowywały się w róźnoraki sposób
начать обучение
shares ended mixed
z tendencją
начать обучение
with a bias on
kluczowy indeks
начать обучение
key index
wzrost cen został zahamowany
начать обучение
stocks were depressed
niwielkie inwestycje dokonywane przez zagraniczne fundusze investycyjne
начать обучение
scant foreign-fund buying

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.