do your best

 0    117 карточки    antyfanijb
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie/być obecnym na lekcji
начать обучение
attend university/ a lesson
zbierać informacje na temat czegoś
начать обучение
do research (into sth)
uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
начать обучение
do well (in exams)
szkoła aktorska
начать обучение
drama school
zrezygnować z kursu/przedmiotu
начать обучение
drop a course /a subject
model edukacji
начать обучение
education model
pedagog/nauczyciel
начать обучение
educator
nie zdać egzaminu/ nie zaliczyć przedmiotu
начать обучение
fail an exam/ a subject
dostawać dobre/ najlepsze oceny
начать обучение
get good / top marks
charakter pisma
начать обучение
handwriting
rozwijać karierę zawodową
начать обучение
have/pursue a career
standard edukacji
начать обучение
standard of education
uczyć się aktywnie
начать обучение
learn in an active way
osoba ucząca się
начать обучение
learner
trudności w uczeniu się
начать обучение
learning disorders
mentor
начать обучение
mentor
zdać egzamin
начать обучение
pass an exam
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
начать обучение
peer-teaching
lekcja
начать обучение
period
rozwiązywanie problemów
начать обучение
problem-solving
uczyć się do egzaminów
начать обучение
revise for exams
harmonogram uczenia
начать обучение
revision timetable
dyrekcja szkoły
начать обучение
school menagment
nie podejść do egzaminu /nie przyjść na lekcję /zrezygnować z nauki przedmiotu
начать обучение
skip an exam/ a lesson/ a subject
rzecznik
начать обучение
spokesperson
rozpowszechniać idee
начать обучение
spread ideas
przedstawiciel uczniów
начать обучение
student representative
zapisać się na kurs/podejść do egzaminu /wziąć lekcję /zacząć uczyć się przedmio
начать обучение
take a course/ an exam
brać udział w ćwiczeniach (interaktywnych)
начать обучение
take part in activities (interactive)
wykorzystywać źródło wiedzy
начать обучение
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
начать обучение
teach yourself sth
praca zespołowa
начать обучение
teamwork
intensywnie się uczyć
начать обучение
train hard
wolontariusz
начать обучение
volunteer
ściągać
начать обучение
cheat
skarżyć się na coś
начать обучение
complain about something
zachowanie zakłócające spokój
начать обучение
disruptive behavior
przeszkadzać
начать обучение
disturb
wiercić się
начать обучение
fidget
popadać w kłopoty
начать обучение
get into trouble
być cicho, siedzieć spokojnie
начать обучение
keep still
uważać na lekcji
начать обучение
pay attention in class
bez nadzoru
начать обучение
unsupervised
postrzeganie przestrzenne
начать обучение
3d perception
z podejściem analitycznym
начать обучение
analytic
bystry/inteligentny/uzdolniony
начать обучение
brainly /bright / intelligent/ sharp
ambitny, lubiący rywalizację
начать обучение
competitive
ciekawość
начать обучение
curiosity
zaciekawiony
начать обучение
curious/ interested
intelektualista
начать обучение
deep thinker
zdecydowany, zdeterminowany
начать обучение
determined/ single-minded
pilny/ staranny
начать обучение
diligent
dawać z siebie wszystko
начать обучение
do your best
dominacja (lewej półkuli mózgu)
начать обучение
dominance (of the left hemisphere)
żądny wiedzy
начать обучение
eager to learn
pełen entuzjazmu
начать обучение
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
начать обучение
excel at sth
znajdować właściwe słowa
начать обучение
find the right words
talent do czegoś
начать обучение
gift for something
dobry w czymś
начать обучение
good at something
pracowity
начать обучение
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
начать обучение
incapable of doing sth
dociekliwy
начать обучение
inquisitive
(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
начать обучение
(Innate) ability to do something
logiczny sposób myślenia
начать обучение
logical way of thinking
motywować
начать обучение
motivate
naturalna skłonność
начать обучение
natural inclination
z silną wewnętrzną motywacją
начать обучение
self-motivated
mieć problemy z (matematyką)
начать обучение
struggle with (maths)
pilny, sumienny
начать обучение
studious
głód wiedzy
начать обучение
thirst for knowledge
osoba elokwentna
начать обучение
communicator
lubiący współpracę
начать обучение
cooperative
bezstronny
начать обучение
fair-minded
fajny, wesoły
начать обучение
fun to be with
lubiący zabawę
начать обучение
fun-loving
towarzyski
начать обучение
sociable/ gregarious
twardo stąpać po ziemi
начать обучение
have one's feet on the ground
wiedzieć co jest ważniejsze
начать обучение
have one's priorities straight
zrównoważony
начать обучение
level-headed
uparty, wytrwały
начать обучение
persistent
cechy charakteru
начать обучение
pesonal qualities
lubiany
начать обучение
popular
pozytywne nastawienie do życia
начать обучение
positive outlook on life
pewny siebie
начать обучение
self-confident
rozsądny
начать обучение
sensible/ rational
mówić co się myśli
начать обучение
speak one's mind
lubiący sport
начать обучение
sporty
taktowny
начать обучение
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
начать обучение
team-player
zorganizowany
начать обучение
well-organized
odczuć ulgę
начать обучение
be relieved
zdezorientowany
начать обучение
confused
sfrustrowany
начать обучение
frustrated
stracić panowanie nad sobą
начать обучение
lose one's temper
przestraszony
начать обучение
scared
przerażony
начать обучение
terrified
podekscytowany
начать обучение
thrilled
ufać
начать обучение
trust
zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś)
начать обучение
upset (at the thought of doing something)
wspierać
начать обучение
be supportive
impreza dobroczynna/towarzyska/na rzecz ochrony środowiska
начать обучение
charity / social / environmental event
rozmawiać, gawędzić
начать обучение
chat
grono przyjaciół
начать обучение
Circle of friends
nawiązywać relacje
начать обучение
form relationships
kontakty z ludźmi
начать обучение
interaction with other people
dusza towarzystwa
начать обучение
life and soul of the party
polegać na kimś
начать обучение
rely upon sb
(najwcześniejsze) wspomnienie
начать обучение
(Earliest) memory
zachować dobrą pamięć
начать обучение
keep a good memory
stracić pamięć
начать обучение
lose your memory
pamiętny
начать обучение
memorable
nauczyć sie na pamięć
начать обучение
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
начать обучение
remember/ recall sth vividly/ in detail
pamiętać/ zapomnieć, że się coś zrobiło
начать обучение
remember / forget doing sth
pamiętać żeby coś zrobić/ zapomnieć coś zrobić
начать обучение
remember/ forget to do sth
wylecieć komuś z pamięci
начать обучение
slip one's mind

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.