do ur best

 0    95 карточки    martynaszymanska148
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
podziwiać
начать обучение
admire
wydawać się być...
начать обучение
appear to be...
cenić sobie, doceniać
начать обучение
appreciate
zakładać
начать обучение
assume
sądząc po czymś
начать обучение
based on/ judging by sth
być uważanym za
начать обучение
be regarded as
oczywisty
начать обучение
clear/ obvious
ewidentnie, najwyraźniej
начать обучение
clearly
wywnioskować
начать обучение
conclude
wniosek
начать обучение
conclusion
polecić (z przekonaniem)
начать обучение
(confidently) recommend/ make a (strong) recommendation
potwierdzić
начать обучение
Confirm
uważać kogoś za...
начать обучение
consider sb to be...
biorąc pod uwagę
начать обучение
considering
wziąć udział w dyskusji
начать обучение
contribute to a discussion
niezbędny, decydujący
начать обучение
crucial/ vital
(nie) zgadzać się
начать обучение
(dis)agree
wahać się
начать обучение
hesitate
wydaje się, że.../ wygląda na to, że...
начать обучение
It seems/ looks as if/ as though...
nominować
начать обучение
nominate
osoba nominowana
начать обучение
nominee
zauważać
начать обучение
notice
punkt widzenia
начать обучение
point of view
udowodnić
начать обучение
prove
zdać sobie sprawę
начать обучение
realise
robić wrażenie
начать обучение
strike
sugerować
начать обучение
suggest
odpowiedni/ doskonały/ chętny kandydat
начать обучение
Suitable / excellent / willing candidate
wszystko wskazuje na to, że...
начать обучение
the chances are that...
nadrabiać zaległości w czymś
начать обучение
catch up on sth
sprawiać wrażenie kogoś/ czegoś, wydawać się kimś/ czymś
начать обучение
come across as sb/ sth
zlikwidować coś
начать обучение
do away with sth
wyremontować coś
начать обучение
do sth up
zalegać (z pracą domową)
начать обучение
fall behind (with your homework)
zabierać się za (pracę domową)
начать обучение
get on with (your homework)
kontynuować (naukę)
начать обучение
go on to (further studies)
oddać, wręczyć (nauczycielowi pracę domową)
начать обучение
hand in (an assignment)
spędzać czas (ze znajomymi)
начать обучение
hang out (with friends)
cieszyć sie na (nowe wyzwania)
начать обучение
look forward to (new challenges)
proponować coś
начать обучение
put sth forward
odkładać coś na później
начать обучение
put sth off
wyruszyć do
начать обучение
set off for
zaaranżować coś
начать обучение
set sth up
chłonąć (wiedzę)
начать обучение
soak up (knowledge)
dostęp do czegoś
начать обучение
access to sth
dokładnie, precyzyjnie
начать обучение
accurately
sąsiedni, przyległy
начать обучение
adjoining
plus, zaleta
начать обучение
asset
unikać zrobienia czegoś
начать обучение
avoid doing sth
być w coś zaangażowanym, uczestniczyć w czymś
начать обучение
be involved in sth
obecny, aktualny
начать обучение
current
robić krzywdę
начать обучение
do harm
dramat
начать обучение
drama
pełen napięcia
начать обучение
dramatic
udramatyzować
начать обучение
dramatise
umożliwić komuś zrobienie czegoś
начать обучение
enable sb to do sth
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
начать обучение
expect sb to do sth
znany, znajomy
начать обучение
familiar
zaznajomić, zapoznać
начать обучение
familiarise
zażyłość
начать обучение
familiarity
zmusić/ skłonić kogoś do zrobienia czegoś
начать обучение
force sb to do sth/ make sb to do sth
spełnić czyjeś życzenie
начать обучение
fulfill one's wish
zapoczątkować, zainicjować
начать обучение
initiate
inspiracja
начать обучение
inspiration
inspirowany czymś
начать обучение
inspired by sth
nie przestawać czegoś robić
начать обучение
keep doing sth
leworęczny
начать обучение
left-handed
osoba leworęczna
начать обучение
left-hander
pozwolić komuś coś zrobić
начать обучение
let sb do sth
zdołać coś zrobić
начать обучение
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
начать обучение
minimally invasive
przestarzały
начать обучение
outdated
osobisty
начать обучение
personal
spersonalizować
начать обучение
personalise
osobiście
начать обучение
personally
wiadomość
начать обучение
piece of news
osiągnąć cel
начать обучение
reach one's goal
rozpoznawalny
начать обучение
recognisable
rozpoznać
начать обучение
recognise
uznanie
начать обучение
recognition
zastąpić
начать обучение
replace
reprezentować
начать обучение
represent
przełomowa praca
начать обучение
revolutionary work
restrukturyzacja
начать обучение
shake-up
o dziwo
начать обучение
surprisingly
wymienić, zamienić
начать обучение
swap
zmierzyć się z czymś
начать обучение
tackle sth
zwykle coś robić
начать обучение
tend to do sth
zagrożenie
начать обучение
threat
naciskać, by ktoś coś zrobił
начать обучение
urge sb to do sth
naczynie
начать обучение
vessel
wizja
начать обучение
vision
wizualny
начать обучение
visual
wizualizować
начать обучение
visualise
tracić czas na robieniu czegoś
начать обучение
waste time doing sth

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.