Discover English, kl. IV, unit 5

 0    36 карточки    irminads
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Ona jest mistrzem świata w windserfingu.
начать обучение
She is a world champion in windsurfing.
Latem lubię pływać i żeglować.
начать обучение
In the summer I like swimming and sailing.
Oni trenują po południu przez godzinę.
начать обучение
They train in the afternoon for an hour.
Peter jeździ z rodzicami na wakacje zimą.
начать обучение
Peter goes on holiday with his parents in the winter.
Odrabiam prace domowe w piątki.
начать обучение
I do homeworks on Fridays.
Czytam wieczorami.
начать обучение
I read in the evenings.
Kim on jest?
начать обучение
Who is he?
Skąd ona jest?
начать обучение
Where is she from?
Kiedy ty spotykasz się z przyjaciółmi?
начать обучение
When do you meet friends?
Kiedy on idzie jeździć konno?
начать обучение
When does he go to horse riding?
Czy ona lubi swoją nauczycielkę tańca?
начать обучение
Does she like her dance teacher?
Nie lubię grać w koszykówkę ani w siatkówkę.
начать обучение
I don't like playing basketball or volleyball.
Umiem grać w tenisa i w golfa.
начать обучение
I can play tennis and golf.
Nienawidzę pływać.
начать обучение
I hate swimming.
On kocha żeglować.
начать обучение
He loves sailing.
Czy lubisz tańczyć?
начать обучение
Do you like dancing?
Ona nie lubi malować.
начать обучение
She doesn't like painting.
Ania lubi biegać, ale Ola nienawidzi tego.
начать обучение
Ania likes running, but Ola hates it.
Co powiesz żeby pójść mecz w środę?
начать обучение
How about coming to match on Wednesday?
O której zaczyna się mecz?
начать обучение
What time does the match start?
Kogo lubi Aga?
начать обучение
Who does Aga like?
Ewa lubi mnie, jego i ją.
начать обучение
Ewa likes me, him and her.
Nie kocham ich.
начать обучение
I don't love them.
Nie lubię cię.
начать обучение
I don't like you.
Co powiesz na biegnięcie do domu?
начать обучение
How about running home?
Chodźmy na plażę.
начать обучение
Let's go to the beach.
Chodź z nami.
начать обучение
Come with us.
Poproś ją o śniadanie.
начать обучение
Ask her about the breakfast.
Chodzimy na zakupy w weekend.
начать обучение
We go shopping at the weekend.
Uczycie się angielskiego w poniedziałki.
начать обучение
You study English on Mondays.
Jeżdżenie na rowerze nie jest sportem wodnym.
начать обучение
Cycling isn't a water sport.
Kończymy trening o siódmej.
начать обучение
We finish training at seven.
Co on robi wieczorami?
начать обучение
What does he do in the evenings?
Kocham to robić!
начать обучение
I love doing it!
Powiedz nam co mamy robić.
начать обучение
Tell us what to do.
To mój zeszyt. A to jego okładka.
начать обучение
This is my notebook. And this is its cover.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.