dirty tricks

 0    26 карточки    ankaswiatecka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
they make you feel uncomfortable
начать обучение
sprawiają, że czujesz się nieswojo
they do not let you confer
начать обучение
nie pozwalają na możliwość konsultacji
they make you feel inferior
начать обучение
sprawiają, że czujesz się gorszy
they do not let you rest
начать обучение
nie pozwalają odpocząć
they make you feel insecure
начать обучение
sprawiają, że czujesz się niepewnie
they make you feel under pressure
начать обучение
sprawiają, że czujesz się pod presją
they do not let you have any easy concessions
начать обучение
nie pozwalają mieć żadnego ustępstwa
do not let
начать обучение
do not let на английском языке
nie pozwól
The negotation is in a noisy room
начать обучение
Negocjacja jest w hałaśliwym pomieszczeniu
They accompany you on rest break
начать обучение
Oni towarzyszyć Ci w trakcie przerwy
They demand immediate responses
начать обучение
Domagają się natychmiastowej reakcji
They are no breaks: they change their team member
начать обучение
Żadnych przerw: zmieniają członków zespołu
There is nowhere you can speak privately with your colleagues
начать обучение
Nie ma gdzie porozmawiać prywatnie z kolegami
Every time they make a concession they add a new demand
начать обучение
Za każdym razem robią idą na kompromis dodają nowe żądania
They give you lower chairs than they have
начать обучение
Dają ci niższe krzesło niż te które mają
You do not speak their language: their make jokes with colleagues and laugh loudly
начать обучение
Nie mówisz ich językiem: Żartują i śmieją się z kolegami głośno
They make threats
начать обучение
Robią zagrożenia
The make personal comments on your appearance
начать обучение
Robią personalne komentarze na temat twojego wyglądu
The give you chair with the sun in your eyes
начать обучение
Dają ci krzesło ze słońcem świecącym ci w oczy
They keep you busy in the evenings
начать обучение
Oni dają ci zajęcia w godzinach wieczornych
The organise late night entertainment but start the negotiations early in the morning
начать обучение
Organizują późne nocne rozrywki, ale rozpoczynają negocjacje wcześnie rano
They put you with your back to an open the door
начать обучение
Posadzili cię plecami do otwartych drzwi
The refer to all their concessions over and over again until you wish they had not made them
начать обучение
Odnoszą się one do wszystkich swoich ustępstw w kółko, aż szkoda, że ​​nie zostały dokonane
The set the the temperature too hot or too cold
начать обучение
Ustawiają temperature zbyt wysoka lub zbyt niska
They spill coffee over you
начать обучение
Rozlewaja kawe pomijając ciebie
They tell you their partner/ boss/ shareholders would not agree
начать обучение
Mówią ci, ich partner / boss / akcjonariusze nie zgadzają się

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.