Czynności przeszłe_1

 0    25 карточки    JacekPelc
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Zjadłem dużo mięsa
начать обучение
I ate a lot of meat
Wypiłeś całą kawę
начать обучение
You drank all the coffee
Przeczytaliśy tę informację
начать обучение
We red the information
Napisała do mnie wiadomość
начать обучение
She wrote a message to me
Pojechaliśmy na zawody
начать обучение
We went to a competition.
Dobrze spałem
начать обучение
I slept well
Przyjechali trenerzy z Krakowa
начать обучение
Coaches came from Krakow
Chcieli dowiedzieć się, gdzie jest szatnia
начать обучение
They wanted to know where is the changing room.
Mieli trochę problemów po drodze
начать обучение
They had a few problems on the way.
Kupiliśmy im mapę
начать обучение
We bought them a map.
Spotkali się w centrum
начать обучение
They met in the center.
Wzięłyśmy dużo jedzenia
начать обучение
We took a lot of food.
W przeszłości ludzie mieszkali w jaskiniach
начать обучение
In the past people lived in caves.
Daliśmy Kubie kieszonkowe
начать обучение
We gave Kuba some pocket money
Otworzyły się drzwi
начать обучение
The door opened
Zamknąłeś okno
начать обучение
You closed the window.
Dzieci wsiadły do autobusu
начать обучение
Children got in the bus.
Wyszli z pokoju
начать обучение
They got out of the room
Widziałem ten mecz
начать обучение
I saw that match
Wyglądaliście na lepszych
начать обучение
You looked better
Grały z nami w siatkówkę
начать обучение
They played volleyball with us.
Wyjechaliśmy rano
начать обучение
We left in the morning
Porozmawiałem z trenerem o jego postępie
начать обучение
I talked to the coach about his progress.
Powiedział mi, że wszystko jest na dobrej drodze
начать обучение
He told me that all is on a good way.
Kuba ciężko na to pracował
начать обучение
Kuba worked hard for this

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.