Cztery Głowy - MATURA USTNA - Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego wybór i preferencje

 0    14 карточки    Karmelowa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rozważać, zastanawiać się
начать обучение
consider
Rozważmy możliwość, że wygramy
начать обучение
Let's consider the possibility of our winning.
zastanawiać się nad czymś
начать обучение
to reflect on
Miałam wystarczająco dużo czasu, żeby zastanowić się nad swoim życiem.
начать обучение
I had enough time to reflect on my life.
Przespać się z czymś.
начать обучение
to sleep on
Prześpij się z tym i wkrótce porozmawiamy
начать обучение
Sleep on it, we will talk soon.
Gdybym miała wybierać, wybrałabym tę opcję.
начать обучение
If I had to choose, I would choose this optiion.
To z pewnością nie byłby mój wybór, ponieważ
начать обучение
This certainly wouldn't be my choice because.
Nie miałam innego wyjścia jak zaakceptować ich ofertę.
начать обучение
I had no choice but to accept their offer.
wybierać
начать обучение
select
Nie wybrałabym tego obrazka ponieważ jest zbyt atrakcyjny.
начать обучение
I wouldn't select this picture because it's too abstract.
Zdecydowanie nie wybrałabym tego
начать обучение
I definitely wouldn't choose this
Patrząc pobieżnie na samochody
начать обучение
Just looking at the cars quickly
Zdecydowałabym się na
начать обучение
I'd go for

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.