czasowniki nieregularne

 0    143 карточки    chmurkakomorka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
jest
начать обучение
is was been
начать обучение
are were been
pojawić sie
начать обучение
arise arose arisen
obudzić
начать обучение
awake awoke awoken
znosić
начать обучение
bear bore borne
zbić
начать обучение
beat beaten
stawać sie zostawiac kims
начать обучение
become became become
zaczynać wziąć sie za
начать обучение
begin began begun
zginać nachylać
начать обучение
bend bent bent
zakładać sie obstawiać
начать обучение
bet
wiązać złaczyć
начать обучение
bind bound
ugryżć
начать обучение
bite bit bitten
krwawic
начать обучение
bleed bled bled
wiać dmuchać
начать обучение
blow blew blown
rozbijać łamać tłuc
начать обучение
break broke broken
hodować wychowywać
начать обучение
breed bred
przynosić
начать обучение
bring brought
budować
начать обучение
build built
palić parzyć
начать обучение
burn burnet burnt burned burnt
kupować
начать обучение
buy bought bought
móc umieć potrafić
начать обучение
can could
zrzucić rzucać
начать обучение
cast cast cast
łapać zbierać dogonić
начать обучение
catch caught caught
wybierać
начать обучение
choose chose chosen
przywrzeć uczepić się
начать обучение
cling clung clung
przyjść przyjechać przebyć
начать обучение
come came come
kosztować
начать обучение
cost cost cost
skradać sie zakradać
начать обучение
creept creept creept
ciąć kroić
начать обучение
cut cut cut
rozdawać mieć do czynienia
начать обучение
deal dealt dealt
kopać
начать обучение
dig dug dug
robić wykonać
начать обучение
do did done
rysować pociągnąć
начать обучение
draw drew drawn
śnić marzyć
начать обучение
dream dreamed dreamt dremt
pić napić wypić
начать обучение
drink drank drunk
prowadzić kierować czymś
начать обучение
drive drove driven
jeść
начать обучение
eat ate eaten
padać upadać spadać
начать обучение
fall fell fallen
karmić żywić
начать обучение
feed fed fed
czuć
начать обучение
feel felt felt
walczyć bić się
начать обучение
fight fought fought
znaleźć
начать обучение
find found found
pasować
начать обучение
fit fit fit
umykać uciekać
начать обучение
flee fled fled
rzucić cisnąć
начать обучение
fling flung flung
latać fruwać
начать обучение
fly flew flown
zabraniać
начать обучение
forbid forbade forbidden
przepowiadać rzewidywać
начать обучение
foretell foretold foretold
zapominać
начать обучение
forget forgot forgotten
wybaczyć
начать обучение
forgive forgave forgiven
porzucać zaniechać
начать обучение
forsakforsook forsaken
zamarzać
начать обучение
freeze froze frozen
dostwać
начать обучение
get got got
dawać
начать обучение
give gave given
iść
начать обучение
go went gone
zemleć
начать обучение
grind ground ground
rosnąć
начать обучение
grow grew grown
zawieszać
начать обучение
hang hung hung
mieć
начать обучение
have had had
słyszeć
начать обучение
hear heard heard
chowac ukrywać
начать обучение
hide hid hidden
uderzać
начать обучение
hit hit hit
trzymać utrzymywać
начать обучение
hold held held
ranić boleć
начать обучение
hurt hurt hurt
trzymać
начать обучение
keep kept kept
klękać klęczeć
начать обучение
kneel knelt knelt
robić na drutach
начать обучение
knit knit knit
znać wiedzieć
начать обучение
know knew known
położyć kłaść
начать обучение
lay laidd laid
prowadzić
начать обучение
lead led led
skoczyć skakać
начать обучение
leap leapt lept
uczyć się
начать обучение
learn learnt learnt
opuszczać wyjeżdżać
начать обучение
leave left left
pożyczać
начать обучение
lend lent lent
pozwalać
начать обучение
let let let
leżeć kłaść sie
начать обучение
lie lay lain
zapalać rozpalać oświetlać
начать обучение
light lighted lighted
tracić
начать обучение
lose lost lost
robić
начать обучение
make made made
zaczynać oznaczać
начать обучение
mean meant meant
spotykać
начать обучение
meet met met
płacić
начать обучение
pay paid paid
udowadniać dowieść
начать обучение
prove proved proved
kłaść
начать обучение
put put put
rzucać opuszczać
начать обучение
quit quit quit
czytać
начать обучение
read read read
jeżdzić
начать обучение
ride rode ridden
dzwonic
начать обучение
ring rang rung
podnosić się
начать обучение
rise rose risen
biec
начать обучение
run ran run
piłować
начать обучение
saw sawed sawn
mówic
начать обучение
say said said
wiedzić
начать обучение
see saw seen
szukać poszukiwać
начать обучение
seek sought sought
sprzedawać
начать обучение
sell sold sold
wysyłać śłać
начать обучение
send sent sent
umiszczać ustawiać
начать обучение
set set set
trząśc potrzasać
начать обучение
shake shook shaken
zrzucać pozbyć się
начать обучение
shed shed shed
świecić blyszczeć
начать обучение
shine shone shone
strzelać
начать обучение
shoot shot shot
pokazywać
начать обучение
show showed shown
kurczyć sie zbiegać
начать обучение
shrink shrank shrunk
zamykać
начать обучение
shut shut shut
śpiewać
начать обучение
sing sang sung
tonąć zapadać się
начать обучение
sink sank sunk
siedzieć siadać
начать обучение
sit sat sat
zabijać
начать обучение
slay slew slain
spać
начать обучение
sleep slept slept
ślizgać się zjeżdżać
начать обучение
slide slid slid
cisnąć miotać
начать обучение
sling slung slung
mówić
начать обучение
spek spok spoken
spędzić wydawać
начать обучение
spend spent spent
kręcić zakręcić obrócić
начать обучение
spin spun spun
dzielić rozdzielać
начать обучение
split split split
rozkładać rozsmarowywać
начать обучение
spread spread spread
przeskakiwać wyskakiwać
начать обучение
spring sprang sprung
stać
начать обучение
stand stood stood
kraść
начать обучение
steal stole stolen
wbijać wtykać przyklejać
начать обучение
stick stuck stuck
żądlić kłuć
начать обучение
sting stung stung
śmierdzieć cuchnąć
начать обучение
stink stank stunk
uderzyć
начать обучение
strike struck struck
zmagać sie z czymś dążyć
начать обучение
strive strove striven
przysięgać przeklinać
начать обучение
swear swore sworn
zmiatać zamiatać
начать обучение
sweep swept swept
pływać
начать обучение
swim swam swum
machnać zakołysać
начать обучение
swing swung swung
brać
начать обучение
take took taken
uczyć kogoś nauczać
начать обучение
teach taught taught
drzeć rozdzielać
начать обучение
tear tore torn
mówić
начать обучение
tell told tld
myśleć
начать обучение
think thought thought
rzucać
начать обучение
throw threw thrown
kroczyć stąpić
начать обучение
tread trod trodden
rozumieć
начать обучение
understand understood understood
budzić
начать обучение
wake woke woken
nosić ubierać coś
начать обучение
wear wore worn
płakać szlochać
начать обучение
weep wept wept
wygrywać zwycieżać
начать обучение
win won won
naiwjać nakręcać wić się
начать обучение
wind wound wound
wykręcić wycisnąć
начать обучение
wring wrung wrung
pisać
начать обучение
write wrote written

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.