Company Strategies

 0    54 карточки    olamuszalska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dotyczy
начать обучение
involves
wyjątkowo, szczególne
начать обучение
uniquely
związane z opłatą, naliczaniem
начать обучение
associated with charging
ceny wyższe od nominalnych, przeciętnych
начать обучение
premium prices
odzwierciedlać,
начать обучение
reflect
cechy, wartości dodane dla zwiększenia atrakcyjności oferty
начать обучение
extra value-added features
zróżnicowanie, różnorodność
начать обучение
differetiation
obejmować, uwzględniać
начать обучение
cover
preferowac produkt
начать обучение
prefer the product over other
produkty mniej zróżnicowane
начать обучение
less differentiated products
przywództwo w zakresie kosztów
начать обучение
cost leadership
cel
начать обучение
objective
przywództwo kosztowe
начать обучение
cost leadership
osiągnięte ceny sprzedaży
начать обучение
achieved selling price
conajmniej
начать обучение
at least
nacisk na minimalizację kosztów
начать обучение
emphasis on minimizing costs
równać się, równorzędny
начать обучение
equal
średnie ceny rynkowe
начать обучение
average market prices
związane z
начать обучение
related, associated
duże firmy, przedsiębiorstwa na szeroka skalę
начать обучение
large-scale businesses
stosunkowo, względnie
начать обучение
relatively
doskonale akceptowalne
начать обучение
perfectly acceptable
dla większości klientów
начать обучение
to the majority of customers
dawać zniżkę, dyskontować
начать обучение
discount
zwiększać sprzedaż, maksymalizować
начать обучение
increase sales, maximize sales
szczególnie, w szczególności
начать обучение
particularly
znaczące korzyści kosztowe
начать обучение
significant cost advantages
konkurencja, konkurent
начать обучение
competition, competitor
lider rynku
начать обучение
market leader
szukać, poszukiwac
начать обучение
seek
szukaja, dążą do znaczacego udzialu w rynku
начать обучение
seeks substantial market share
udzial w rynku
начать обучение
market share
szeroko rozwinięta dystrybucja
начать обучение
extensive distribution arrangements with retailers
sprzedawca detaliczny
начать обучение
retailer
nowe modele biznesowe
начать обучение
new business models
chociaż
начать обучение
although
przewaga
начать обучение
advantage
bywa
начать обучение
tend
ostrze
начать обучение
cutting edge
podstawowa zasada
начать обучение
fundamental principle
rozszerzać się, rozwijać się
начать обучение
to expand
szukanie nowych przydatności, zastosowań
начать обучение
finding new uses
celowanie w jednego lub wiecej konkurentów
начать обучение
targeting one or more competitors
chronic istniejący udział w rynku
начать обучение
protect existing market share
polepszanie
начать обучение
improving
skuteczność dystrybucji
начать обучение
distribution effectiveness
redukcja kosztów
начать обучение
reducing costs
strategia rzucającego wyzwania
начать обучение
market challenger strategy
cel
начать обучение
aim
zdobyć
начать обучение
gain
osiągać
начать обучение
achieve
podatny
начать обучение
susceptible
podatny, wrażliwy
начать обучение
vulnerable
powód, uzasadnienie
начать обучение
rationale

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.