classroom language

 0    21 карточка    mario360x
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
otwórzcie książki
начать обучение
open you books
przejdź do strony 84
начать обучение
go to page 84
robić ćwiczenia
начать обучение
do exercise
Przeczytaj tekst
начать обучение
read the text
spojrzeć na pokładzie
начать обучение
look at the board
zamykać
Bank jest dosyć blisko.
начать обучение
close
The bank is quite close.
praca w parach
начать обучение
work in pairs
Odpowiedz na pytania
начать обучение
answer the questions
Słuchaj i czytaj
начать обучение
listen and read
wstawać
Wstał oburzony i wyszedł z pokoju.
начать обучение
stand up
He stood up indignant and left the room.
usiąść
Usiadłam i czekałam na wizytę u lekarza.
начать обучение
sit down
I sat down and waited for an appointment at the doctor's.
Wyłącz telefon
начать обучение
turn off your mobile
proszę sopt mówić
начать обучение
please sopt talking
możesz to powtórzyć?
начать обучение
can you repeat that?
jestem spóźniony
начать обучение
i'm late
Nie rozumiem
начать обучение
i don't understand
Czy mogę mieć kopię?
начать обучение
can i have a copy
jak to przeliterujesz?
начать обучение
how do you spell it?
nie wiem
начать обучение
i don't know
możesz mi pomóc
начать обучение
can you help me
co to za strona?
начать обучение
what page is it?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.