chapter 6 bez IV

 0    63 карточки    sylwiakrol94
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dotyczace
начать обучение
concerning
dziękujemy za zapytanie ofertowe z dnia ... w sprawie
начать обучение
Thank you for your enquiry of ... about
dziekujemy za list z zapytaniem ofertowym dotyczacym...
начать обучение
Thank you for your letter of enquiry concerning...
miło nam było otrzymac zapytanie ofertowe o...
начать обучение
we are pleased to receive your enquiry about...
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia... o... z przyjemnoscia informujemy
начать обучение
in reply to your enquiry of ... about ... we are glad to inform you that...
nawiązując do zapytania ofertowego z dnia... informujemy
начать обучение
with reference to your enquiry of ... we inform that...
z przyjemnoscia przesyłamy nasza oferte w sprawie zakupu...
начать обучение
we are pleased to make an offer regarding the purchase of...
w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej mamy przyjemność złożyć oferte na...
начать обучение
confirming our telephone conversation we are please to submit a quotation for...
otrzymać
начать обучение
receive
w odpowiedzi na
начать обучение
in reply to
z przyjemnością
начать обучение
we are glad
nawiązując
начать обучение
with reference
oferta w sprawie zakupu
начать обучение
offer regarding the purchase of
w nawiązaniu
начать обучение
confirming
informujemy że możemy dostarczyć towary w ilościach których państwo potrzebują
начать обучение
we inform you that we can supply the goods in quantities that you require
dostarczyc
начать обучение
supply
potrzebowac
начать обучение
require
ponieważ mamy spore zapasy... mozemy zrealizowac wysylke w ciagu...
начать обучение
as we have a good supply of... we can effect shipment within...
spore zapasy
начать обучение
good supply of
mozemy zrealizowac wysyłke w ciagu
начать обучение
we can effect shipment within
te towary są gotowe do natychmiastowej wysyłki z magazynu
начать обучение
These goods are available immediatly from stock
gotowe
начать обучение
available
natychmiastowa
начать обучение
immediately
z magazynu
начать обучение
from stock
z przyjemnością informujemy że osobną pocztą wysłaliśmy ... które wybraliśmy specjalnie z myslą o potrzebach Państwa klientów
начать обучение
we are pleased to inform you that under separate cover we have sent ... which we have specially selected to meet your customers' needs
osobna poczta
начать обучение
under separate cover
z myslą o potrzebach państwa klintów
начать обучение
to meet your customers' needs
z przykrością informujemy że nie możemy zaoferować ... ale załączamy próbki ... który możemy dostarczyć w ilościach jakie państwo potrzebują
начать обучение
we regret to inform you that we are unable to offer ... but we are enclosing... that we can deliver in the quantities required
z przykrością
начать обучение
we regret
załączamy próbki... we are enslosing...
начать обучение
enclose samples ... we are enslosing...
możemy dostarczyć w ilościach jakie państwo potrzebuje
начать обучение
that we can deliver in the quantities required
model o który państwo pytająnie jest przez nas produkowany ale możemy dostarczyć w zamian...
начать обучение
the model you ask for is out of production but we can supply ... instead
państwo pytają
начать обучение
you ask for
nie jest przez nas produkowany
начать обучение
is out of production
zamiast
начать обучение
instead
niestety nie produkujemy typu urządzeń o które państwo pytają
начать обучение
sorry but we do not manufacture the type of equipment you ask for
nie produkujemy
начать обучение
we do not manufacture
załączamy cennik wraz z dokładnym opisem warunków płatności
начать обучение
Our price list is enclosed with this letter together with details of our trade terms
załączać
начать обучение
enclose
opis warunków płatności
начать обучение
details of our trade terms
załączamy szczegółowe warunki sprzedazy
начать обучение
we enclose details of our terms and conditions of sale
warunki sprzedaży
начать обучение
conditions of Sale
do listu załączamy szczegółowe warunki sprzedaży
начать обучение
full details of our terms are enclosed with this letter
nasze ceny obejmują dostawę FOB szczecin
начать обучение
our prices include delivery FOB szczecin
obejmuja
начать обучение
include
zmiana
начать обучение
variation
bez uprzedzenia
начать обучение
without notice
ceny moga ulec zmianie bez uprzedzenia
начать обучение
Prices are subject to variation without notice
podane ceny dotyczą zamówień na ilości nie mniejsze niż 500 sztuk
начать обучение
the price quoted are for quantities not smaller than 500 pieces
dotyczą
начать обучение
quoted
udzielamy 5% rabatu przy większych zamówieniach
начать обучение
We allow 5% discount for bigger quantities
udzielamy specjalnego rabatu w wysokości 25% gdy płatność jest uregulowana w ciągu 10 dni od daty faktury
начать обучение
We allow a special discount of 2.5% for settlement wiyhin 10 days from the date of invoice
płatność
начать обучение
settlement
od daty faktury
начать обучение
from the date of invoice
udzielamy rabatu 5% przy płatnościach gotowkowych
начать обучение
our prices are subjected to5% discount for cash payments
przy płatnościach gotówkowych
начать обучение
for cash payments
nie udzielamy rabatu
начать обучение
no discount is granted
prosimy o płatnośc gotówką w ciągu 10 dni od realizacji zamówienia
начать обучение
we require cash within 10 days of effecting the order
od realizacji zamówienia
начать обучение
of effecting the order
płatność powinna być zrealizowana akredytywą nieodwołalną
начать обучение
payment should be made by irrevocable letter of credit
akredytywa nieodwołalna
начать обучение
irrevocable letter of credit
nasze warunki to platnosc kwartalna trata bankowa
начать обучение
our terms are quarterly settlement by banker's draft
platnosc kwartalna trata bankowa
начать обучение
Payment quarterly bank draft

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.