Campaign 4

 0    52 карточки    fgdgg
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
czas i miejsce spotkania
начать обучение
randezvous
połączyć się, spotkać
начать обучение
link up
start natychmiastowy
начать обучение
scramble
czasza spadochronu
начать обучение
canopy
linka nośna
начать обучение
suspension line
instruktor pokładowy
начать обучение
jump master
strefa zrzutu
начать обучение
drop zone
desant morski
начать обучение
amphibious landing
akcje bezpośrednie
начать обучение
direct action
kompania dalekiego rozpoznania
начать обучение
long range reconneissance company
przerzucić na teren wroga
начать обучение
insert
ewakuować, wyprowadzić z terenu wroga
начать обучение
extract
zasobnik
начать обучение
container, pouch
dywersja, sabotaż
начать обучение
sabotage
nalot, podejście na cel
начать обучение
pass
rzut, wylot, formacja
начать обучение
stick, chalk
zmiana warty
начать обучение
Changing of the Guard
pobudka
начать обучение
reveille
wciągnąć flagę na maszt
начать обучение
raise (noist) a flag
apel poranny
начать обучение
Morning roll call
zbiórka kompanii
начать обучение
company assembly
capstrzyk
начать обучение
retreat
ograniczenia
начать обучение
restrictions
zakaz
начать обучение
ban
rekrutom zabrania się
начать обучение
recruits are prohibited from/ forbidden to
obejmować
начать обучение
contain (comprise)
ustanowić, stworzyć stanowisko dowodzenia
начать обучение
set up /establish command post
legioniści
начать обучение
legionaries
zarządzenie przygotowawcze
начать обучение
warning order
rozkaz wymarszu
начать обучение
movement order
posuwać się w kierunku
начать обучение
advance towards
zabezpieczyć
начать обучение
provide security
wsiąść do samolotu, zaokrętować się
начать обучение
embark
uwolnić zakładników
начать обучение
to free hostages/ release
przejąć kontrolę nad miastem
начать обучение
take control over the city
podejść, zbliżyć się do
начать обучение
approach
wesprzeć wstępne natarcie
начать обучение
support initial assault
zostać przeszkolonym w
начать обучение
be trained in/ receive training in
poranna zaprawa
начать обучение
Morning PT
odkomenderować kogoś do
начать обучение
to detach sb to/ a unit/; detail sb to/job, activity
skok desantowy na linę
начать обучение
static line jump
uchwyt wyzwalający
начать обучение
rip cord
stacjonować
начать обучение
to be stationed
przydzielony do
начать обучение
assigned to/attached to
przenikać na teren wroga
начать обучение
infiltrate
broń masowego rażenia
начать обучение
WMO
zapasowa droga ucieczki
начать обучение
emergency escape route
regularnie patrolowany obszar
начать обучение
regularly patrolled area
skryte działania
начать обучение
covert operations
krótka wymiana ognia
начать обучение
brief fire fight
plan zapasowy
начать обучение
alternative plan
bojowy lot patrolowy
начать обучение
combat air patrol

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.