business 6

 0    74 карточки    aanys
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
strive
начать обучение
usiłować, starać się, dążyć do
promptly
начать обучение
natychmiast, szybko
accurately
начать обучение
dokładnie, precyzyjnie
fair
начать обучение
sprawiedliwy, należny
throughout
начать обучение
po całym (kraju), wszędzie przez cały (rok)
dignity
начать обучение
szacunek, godność,
merit
начать обучение
wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie
mindful
начать обучение
świadomy, pamietający
fulfil
начать обучение
spełniać (np. warunek), realizować, wykonywać (zadanie), zaspokajać (potrzebę)
equal
начать обучение
równy
civic
начать обучение
miejski
improvement
начать обучение
poprawa, podniesienie jakości
maintain
начать обучение
utrzymywać, twierdzić, mówić
stockholder
начать обучение
akcjonariusz, udziałowiec (w firmie)
adverse
начать обучение
niekorzystny szkodliwy, niepożądany wrogi, przeciwny
principle
начать обучение
zasada, reguła
profitability
начать обучение
zyskowność, rentowność, dochodowość, opłacalnoś
recruitment
начать обучение
nabór (studentów), rekrutacja (do wojska),
enhance
начать обучение
zwiększać, powiększać
stick to
начать обучение
trzymać się czegoś
side-tracked
начать обучение
poboczny to
handout
начать обучение
handout
reliable
начать обучение
solidny, niezawodny, wiarygodny
frequently
начать обучение
często
accurate
начать обучение
dokładny, trafny
foodstuff
начать обучение
artykuły żywnościowe
prompt
начать обучение
sugerować, podpowiadać,
deceptive
начать обучение
pozorny, zwodniczy
confusing
начать обучение
dezorientujący, mylący
deliberately
начать обучение
umyślnie, celowo, rozmyślnie
misleading
начать обучение
mylący, wprowadzający w błąd
contribute
начать обучение
wnosić (swój wkład do czegoś) przyczyniać się
obey
начать обучение
przestrzegać
uphold
начать обучение
stać na straży (np. prawa) utrzymywać w mocy (np. ustawę, decyzję prawną)
enterprise
начать обучение
przedsięwzięcie, projekt
competitive edge
начать обучение
przewaga konkurencyjna
integrity
начать обучение
prawość, uczciwość
regulatory
начать обучение
nadzorujący
lawsuit
начать обучение
proces sądowy, sprawa sądowa
bottom line
начать обучение
profit, rezultat, wynik
assure
начать обучение
zapewniać, upewniać
in terms of
начать обучение
pod względem
in addition
начать обучение
oprócz czegoś
fund-rasing
начать обучение
gromadzenie kasy
commitment
начать обучение
poświęcenie, oddanie
all stages
начать обучение
wszystkie etapy
duration
начать обучение
czas trwania
derive
начать обучение
czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski)
overall
начать обучение
całkowity, ogólny
greatly
начать обучение
bardzo, ogromnie, znacznie
improve
начать обучение
poprawiać się
ongoing
начать обучение
trwający, toczący się, istniejący
namely
начать обучение
mianowicie
workforce
начать обучение
siła robocza
chiefly
начать обучение
zwłaszcza, głównie
particular
начать обучение
konkretny, poszczególny
obviously
начать обучение
oczywiście, w oczywisty sposób
sum up
начать обучение
podsumować coś
in brief
начать обучение
pokrótce, krótko mówiąc
overseas
начать обучение
zagraniczny
labour
начать обучение
praca, robota, harówka, trud, wysiłek
derelict
начать обучение
rzecz porzucona, opuszczony (np. budynek), porzucony (o rzeczy)
flammable
начать обучение
łatwopalny
greenfield site
начать обучение
teren niezagospodarowany
hazardous
начать обучение
ryzykowny, pełen niebezpieczeństw
worthless
начать обучение
bezwartościowy
sustainable
начать обучение
nienaruszający równowagi ekologicznej trwały (np. wzrost)
passers-by
начать обучение
przechodzień
glass ceiling
начать обучение
szklany sufit
parity
начать обучение
parytety
align
начать обучение
wchodzić w sojusz z kimś, publicznie kogoś popierać
minutes
начать обучение
protokół
proceed to sth
начать обучение
przechodzić do czegoś
check-out
начать обучение
czytnik kodów

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.