Building systems engineering

 0    95 карточки    mariusznieroda
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
cooling tower
начать обучение
wieża chłodnicza, chłodnia kominowa
sprinkler head
начать обучение
Głowica tryskaczowa
ductwork
начать обучение
kanał, doprowadzanie
speaker
начать обучение
głośnik
utility pole
начать обучение
słup energrtyczny
reheat unit
начать обучение
jednostaka ogrzewania wtórnego, urządzenie do podgrzewania
standby generator
начать обучение
awaryjny generator prądotwórczy
power transformer
начать обучение
transformator
light fixture
начать обучение
Oprawa światła
gas line
начать обучение
przewód gazowy
electrical switchgear
начать обучение
rozdzielnica elektryczne
boiler
начать обучение
podgrzewacz, piec
heating hot water pump
начать обучение
pompy ciepłej wody (ogrzewanie)
waterline
начать обучение
wodociąg
water meter
начать обучение
licznik poboru wody
smoke detector
начать обучение
czujka dymu
cctv
начать обучение
telewiza przemysłowa, cctv
lavatory
начать обучение
ubikacja
urinal
начать обучение
pisuar
control panel
начать обучение
panel sterowania
sanitary line
начать обучение
przewody kanalizacyjne, linia sanitarna
chilled water pump
начать обучение
pompa zimnej wody
chiller
начать обучение
agregat chłodniczy
chiler tower piping
начать обучение
rurociągi do wieży chłodniczej
exit sign
начать обучение
znak wyjścia
fan coil
начать обучение
klimakonwektor wentylatorowy
air filter
начать обучение
filtr powietrza
roof drain
начать обучение
wpust dachowy
louver dumper
начать обучение
wywietrznik żaluzjowy
strom line
начать обучение
kanalizacja deszczowa
fire alarm panel
начать обучение
panel alarmu przeciwpożarowego
door security sensor
начать обучение
czujnik bezpieczeństwa drzwi
gas meter
начать обучение
licznik gazowy
pressure reducing valve
начать обучение
zawór redukcyjny
fire department connection
начать обучение
złącze straży pożarnej
motor control centre
начать обучение
centrum sterowania, modułowa rodzielnica napedowa
ground rod
начать обучение
uziom prętowy
lightning rod
начать обучение
piorunochron
cornerstone
начать обучение
kamień węgielny
civil engineering
начать обучение
inżynieria lądowa i wodna
architectural engineering
начать обучение
inżynieria architektoniczna
mechanical engineering
начать обучение
inżynieria mechaniczna
electrical engineering
начать обучение
Inżynieria elektryczna, elektrotechnika
electronic engineering
начать обучение
elektronika
computer engineering
начать обучение
Inżynieria komputerowa
include
начать обучение
zawierać
incorporate
начать обучение
wcielać
patently
начать обучение
oczywisty
aware
начать обучение
świadomy
requirement
начать обучение
wymóg
recognize
начать обучение
rozpoznać
appreciation
начать обучение
poważanie
heating
начать обучение
ogrzewanie
ventilation
начать обучение
wentylacja
air conditioning
начать обучение
klimatyzacja
cooling
начать обучение
chłodzenie
lighting
начать обучение
oświetlenie
power
начать обучение
zasilanie
security
начать обучение
ochrona
life safety
начать обучение
bezpieczeństwo
building automation
начать обучение
automatyzacja budynków
intelligence
начать обучение
informacja
data
начать обучение
dane
video communication
начать обучение
komunikacja wideo
audio communication
начать обучение
komunikacja audio
various
начать обучение
różny
majority
начать обучение
większość
enterprise
начать обучение
przedsiębiorstwo
manufacture
начать обучение
produkcja
require
начать обучение
wymagać
concept
начать обучение
rozwiązanie, pomysł
enormous
начать обучение
olbrzymi
building system design
начать обучение
projekt systemu budowlanego
capability
начать обучение
zdolność
computer aided drafting
начать обучение
komputerowe wspomaganie szkicowania
sequence
начать обучение
sekwencja, następtwo, kolejność
cookbook
начать обучение
książka kucharska
formula
начать обучение
wzór, przepis
utility
начать обучение
użyteczność
nonetheless
начать обучение
niemniej jednak
viable
начать обучение
wykonalny
follow
начать обучение
następować, śledzić
approach
начать обучение
podejście
subject
начать обучение
podlegać
robustness
начать обучение
krzepkość, trwałość, solidność
aesthetics
начать обучение
estetyka
prejudice
начать обучение
uprzedzenie
performance
начать обучение
działanie
predict
начать обучение
przepowiadać
size
начать обучение
mierzyć
parameter
начать обучение
parametr
piecemeal
начать обучение
po kawałku, fragmentaryczny
vital
начать обучение
istotny
portion
начать обучение
porcja, część
economics
начать обучение
ekonomia

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.