Bezpieczeństwo słownictwo

 0    100 карточки    Zgierka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
więzień wojenny
начать обучение
prisoner of war
miejsce działań wojennych
начать обучение
a theatre of war
niebezpieczeństwo wojny
начать обучение
the danger of war
stan wojny
начать обучение
state of war
horrory wojny
начать обучение
horrors of war
straty wojenne
начать обучение
war losses
pomnik wojenny
начать обучение
war memorial
bohater wojenny
начать обучение
war hero
korespondent wojenny
начать обучение
war correspondent
zbrodnie wojenne
начать обучение
war crimes
zbrodniarz wojenny
начать обучение
war criminal
miejsce konfliktu
начать обучение
area of conflict
wprowadzić stabilizację
начать обучение
bring stability
wstrzymanie broni
начать обучение
ceasefire
rozlokować wojska
начать обучение
deploy troops
zwalczać rebeliantów
начать обучение
fight the rebels
podjąć działania wojenne
начать обучение
engage in hostilities
przyjmować uchodźców
начать обучение
house refugees
wtargnąć na terytorium wroga
начать обучение
invade the enemy territory
narazić na szwank operację wojenną
начать обучение
jeopardise the military operation
zabić wroga
начать обучение
kill the enemy
rozpocząć kontratak
начать обучение
launch a counter-attack
zorganizować atak terrorystyczny
начать обучение
mount a terrorist attack
negocjować traktat pokojowy
начать обучение
negotiate a peace treaty
kontynuować strategię działań zbrojnych
начать обучение
pursue a military strategy
stłumić rozruchy
начать обучение
quell unrest
odbudować pokój
начать обучение
restore peace
oblężenie
начать обучение
siege
rozejm
начать обучение
truce
bezwarunkowa kapitulacja
начать обучение
unconditional surrender
przemoc
начать обучение
violence
oddać teren
начать обучение
field ground
oblegać
начать обучение
besiege
odznaka
начать обучение
badge
pałka
начать обучение
baton
gaz pieprzowy
начать обучение
pepper spray
kajdanki
начать обучение
handcuffs
paralizator
начать обучение
taser
kabura
начать обучение
holster
kamizelka kuloodporna
начать обучение
bullet-proof vest
zamieszki
начать обучение
riot
zwiększyć bezpieczeństwo
начать обучение
boost security
egzekwowanie prawa
начать обучение
law enforcement
ludobójstwo
начать обучение
genocide
wzięcie zakładników
начать обучение
hostage-taking
atak samobójczy
начать обучение
suicide bombing
porwanie samolotu
начать обучение
aircraft hijacking
żądać wypuszczenia
начать обучение
demand the release of
potępić akt terroryzmu
начать обучение
to condemn the act of terrorism
atak zbrojny
начать обучение
armed assault
podłożyć bombę
начать обучение
plant a bomb
porywacz
начать обучение
hostage-taker
przeprowadzić negocjacje
начать обучение
conduct negotiations
napięcie
начать обучение
tension
zmniejszyć stres
начать обучение
reduce stress
zwiększyć stres
начать обучение
increase stress
rozwiązać sytuację
начать обучение
resolve the situation
dla rozgłosu
начать обучение
for publicity
poddać się
начать обучение
to give up
uwolnienie zakładników
начать обучение
the release of hostages
lista żądań
начать обучение
list od demands
ustępstwa
начать обучение
concessions
wykorzystać
начать обучение
take adventage of
rezultat
начать обучение
outcome
pas startowy
начать обучение
runway
lądowanie
начать обучение
touchdown
relacja video
начать обучение
footage
przejąć kontrolę
начать обучение
take over
przybliżone dane
начать обучение
estimates
unieszkodliwić
начать обучение
take out
swat
начать обучение
special weapons and tactics
pociągnąć terrorystów do odpowiedzialności
начать обучение
bring terrorists to justice
zniszczyć wroga
начать обучение
wipe out the enemy
rozpocząć tajną wojnę przeciwko
начать обучение
usher in a secret war against
rozpoznać cel
начать обучение
identify target
obalić reżim
начать обучение
topple the regime
pojmać więźniów
начать обучение
capture prisoners
przesłuchiwać więźniów
начать обучение
interrogate prisoners
zdobyć informacje wywiadowcze od terrorysty
начать обучение
get intelligence from the terrorist
ukrywać się
начать обучение
be in hiding
prowadzić wojnę przeciwko komuś
начать обучение
wage a war against someone
tajne więzienia
начать обучение
clandestine prisons
przechwycone maile
начать обучение
intercepted e-mails
złe traktowanie więźniów
начать обучение
mistreatment of prisoners
naruszenie prawa międzynarodowego
начать обучение
violation of international law
inwigilacja, nadzór
начать обучение
surveillance
szpieg
начать обучение
spy, spook
podsłuchiwać
начать обучение
eavesdrop
wtyczka, kret
начать обучение
mole
wymiana szpiegów
начать обучение
spy swap
stanowić zagrożenie
начать обучение
pose a threat
przekazywać tajne informacje
начать обучение
pass on secret information
tajna operacja
начать обучение
undercover operation
podawać się za przestępcę
начать обучение
pose as a criminal
w terenie
начать обучение
on the ground
fałszywe pieniądze
начать обучение
counterfeit money
fałszywe dokumenty
начать обучение
fake documents
wyciek istotnych informacji
начать обучение
leak of significant information
nie do wykrycia
начать обучение
undetectable
udaremnić spisek
начать обучение
foil a plot

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.