basia 4th Feb 2014

 0    45 карточки    engonskype_archive
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
odpukać w niemalowane
начать обучение
touch wood BrE; knock on wood AmE
jak szukanie igły w stogu siana
начать обучение
like looking for a needle in a haystack
Szukanie tego folderu może być jak szukanie igły w stogu siana.
начать обучение
Looking for this file you want can be like looking for a needle in a haystack.
siano
начать обучение
hay
stóg siana
начать обучение
haystack
igła
начать обучение
needle
bardzo zmarznięty, siny z zimna
начать обучение
blue with cold
Jest mi jakoś tak smutno.
начать обучение
I've been feeling kind of blue.
przestać coś lubić
начать обучение
to go off doing something
Ostatnio nie przepadam za gotowaniem.
начать обучение
I've gone off cooking lately.
Wiele kobiet nie przepada za kawą w czasie ciąży.
начать обучение
Many women go off coffee during pregnancy.
bardzo stary, wykonczony
начать обучение
on its last legs (informal)
dobitny, stanowczy
начать обучение
to be emphatic ABOUT sth
nieumyślny, mimowolny
начать обучение
involuntary; an involuntary movement
narzędzia
начать обучение
tools
młotek
начать обучение
hammer
gwóźdź, paznokieć
начать обучение
nail
piła
начать обучение
saw
sprawny fizycznie
начать обучение
(physically) fit
było dużo rzeczy
начать обучение
there WAS a lot of stuff
Wczoraj skończyło się nam mleko.
начать обучение
Yesterday we RAN out of milk.
benzyna
начать обучение
gasoline (AmE), petrol
ubranie
начать обучение
clothing
ziemniaki w mundurkach
начать обучение
jacket potatoes
orzeł czy reszka?
начать обучение
heads or tails?
orzeł (czy reszka)
начать обучение
heads (or tails)
Jak wypadnie reszka, nie dostajecie nic.
начать обучение
If it comes up tails, you get nothing.
reszka
начать обучение
tails
rzucić monetą
начать обучение
to flip / toss a coin
szwedzki
начать обучение
Swedish
dogadywać się z kimś
начать обучение
to get on with
osiłek (osoba, najczęściej uczeń, który się znęca nad innymi)
начать обучение
bully
stawic czemuś czoła, przeciwstawiać się
начать обучение
to stand up to sth/sb
chodzić z kimś, umawiać się z kimś na randki
начать обучение
to go out with sb / to date sb
być znudzonym czymś
начать обучение
to be bored WITH sth
woleć, preferować
начать обучение
to go for sth / to prefer sth
kompletnie padnięty/zmęczony
начать обучение
totally shattered
ser pleśniowy
начать обучение
blue cheese
twaróg
начать обучение
curd, cottage cheese
być kiepskim w czymś
начать обучение
to be hopeless AT sth
wiedza o spoełeczeństwie
начать обучение
civics
WF
начать обучение
PE
wysokość
начать обучение
height
lęk wysokości
начать обучение
fear of heights
ciemność
начать обучение
darkness

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.