Australia (Easy English)

 0    175 карточки    mamaangela
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Australia, Związek Australijski
начать обучение
Australia, Commonwealth of Australia. Most people love an image of Australia, such as the Opera House or Ayers Rock.
przez morze
начать обучение
across the sea. The first humans came to Australia across the sea from South-EastAsia.
po
начать обучение
after. After the European discovery of the continent by Dutch explorers in 1606, Australia's eastern half was claimed by Great Britain to 1770.
prawie. Wydaje sie niemal pewne, ze pierwsi ludzie dotarli do Australii morzem z Azji.
начать обучение
almost. It seems almost certain that the first humans came to Australia from Asia.
przyjazdy imigrantów. Po wojnie mialy miejsce liczne fale imigracji z Grecji, Wloch, Jugoslawi, Libanu i Turcji, a ostatnio imigranci przybywaja z Azji.
начать обучение
arrivals of immigrants. Large immigrations from Greece, Italy, Yugoslavia, Lebanon and Turkey followed after the war and there have also been more recent arrivals of immigrants from Asia.
banksja. Banksja - te australijskie kwiaty i popularne rośliny ogrodowe są łatwo rozpoznawalne przez ich charakterystycznymi kolcami kwiatowych i owocowania "szyszki" i głowy.
начать обучение
banksia. Banksia - these Australian wildflowers and popular garden plants are easily recognised by their characteristic flower spikes and fruiting "cones" and heads.
koszykówka. Innym popularnym sportem jest koszykowka.
начать обучение
basketball. Other popular sport is basketball.
plaże. Plaże są integralną częścią tożsamości australijskiej.
начать обучение
beaches. The beaches are an integral part of the Australian identity.
zaczął. Europejczycy zaczeli osiedlac sie w Australii w XVIIIw.
начать обучение
began. Europeans began to settle in Australia in the 16th century.
najlepszy. Australia ma chyba jedne z najlepszych plaż na świecie.
начать обучение
best. Australia has probably some of the best beaches in the world.
pomiędzy. Australia jest usytuowana miedzy oceanami Spokojnym a Indyjskim.
начать обучение
between. Australia is situated between the Pacific and Indian oceans.
ptaki. Zyje tam takze kilka interesujacychgatunkow ptakow.
начать обучение
birds. There are also a number of intteresting birds.
skrzypy. Większość Bottlebrushes występują we wschodniej i południowo-wschodniej Australii.
начать обучение
bottlebrushes. Most Bottlebrushes occur in the east and south-east of Australia.
pewny
начать обучение
certain
zmienił
начать обучение
changed
dziecięce
начать обучение
children's
zgłosił roszczenia
начать обучение
claimed
nadmorskie plaże
начать обучение
coastal beaches
wybrzeża
начать обучение
coasts
kakadu
начать обучение
cockatoos
kontynent
начать обучение
continent
ciągły, nieprzerwany
начать обучение
continuous
kosmopolityczny charakter
начать обучение
cosmopolitanism
kraj
начать обучение
country
krykiet
начать обучение
cricket
krokodyle
начать обучение
crocodiles
różnorodność kulturowa
начать обучение
cultural diversity
historia kultury
начать обучение
cultural history
kultura
начать обучение
culture
jazda na rowerze
начать обучение
cycling
niebezpieczny
начать обучение
dangerous
sięgają
начать обучение
dating back (date back)
pustynia
начать обучение
desert
pustynie
начать обучение
deserts
cel (podróży)
начать обучение
destination
różny
начать обучение
different
pies dingo
начать обучение
dingo
odkrycie
начать обучение
discovery
dramaturgia
начать обучение
drama
wschód
начать обучение
east
struś emu
начать обучение
emu
ogromny
начать обучение
enormous
środowisko/ warunki naturalne
начать обучение
environment
eukaliptus
начать обучение
eucalypt
spodziewający się
начать обучение
expecting
przeżycia
начать обучение
experiences
sławny
начать обучение
famous
niewielu
начать обучение
few
płaski
начать обучение
flat
nastąpił po
начать обучение
followed
geografia
начать обучение
geography
złoto
начать обучение
gold
wspaniały
начать обучение
great
drzewo gumowe
начать обучение
gum tree
historia
начать обучение
history
dom
начать обучение
home
ludzie
начать обучение
humans
wizerunek
начать обучение
image
imigracja
начать обучение
immigration
obejmować
начать обучение
include
w tym, wliczając (w to)
начать обучение
including
interesujące
начать обучение
interesting
kangur
начать обучение
kangaroo
koala
начать обучение
koala
wielki
начать обучение
large
duża liczba
начать обучение
large number
ostatni
начать обучение
last
czołowi mistrzowie
начать обучение
leading champions
najdłuższe
начать обучение
longest
kochać, uwielbiać
начать обучение
love
głównie
начать обучение
mainly
mierzy (od czas. mierzyć)
начать обучение
measures (verb- to measure)
spotkać
начать обучение
meet
więcej
начать обучение
more
ponad
начать обучение
more than
większość
начать обучение
most
łańcuchy górskie
начать обучение
mountain ranges
społeczność wielokulturowa
начать обучение
multicultural society
nazwał, nadał imię (od czas. nadać imię)
начать обучение
named (verb- to name)
parki narodowe
начать обучение
national parks
w następnym dziesięcioleciu
начать обучение
next decades
noc
начать обучение
night
północ
начать обучение
north
liczba
начать обучение
number
ocean
начать обучение
ocean
oferuje (od czasownika oferować)
начать обучение
offers (verb- to offer)
niegdyś
начать обучение
once
opera
начать обучение
opera
początki
начать обучение
origins
inny, -e
начать обучение
other
(w Australii) tereny w głębi kraju
начать обучение
outback
drzewo australijskie
начать обучение
paperbarks
papugi
начать обучение
parrots
ludzie
начать обучение
people
rośliny
начать обучение
plants
dziobak
начать обучение
platypus
piosenkarka popularna
начать обучение
pop singer
popularny
начать обучение
popular
ludność
начать обучение
population
być może
начать обучение
probably
lasy tropikalne
начать обучение
rainforests
religia
начать обучение
religion
rugby
начать обучение
rugby
żeglował (od czasownika żeglować)
начать обучение
sailed (verb- to sail)
widzieć, zobaczyć
начать обучение
see
wydaje się (od czasownika wydawać się)
начать обучение
seems (verb- to seem)
zmysł
начать обучение
sense
osiedlać się
начать обучение
settle
osadnicy
начать обучение
settlers
ukazać
начать обучение
show
widok
начать обучение
sight
śpiewak
начать обучение
singer
położony
начать обучение
situated
węże
начать обучение
snakes
powieść telewizyjna
начать обучение
soap opera
piłka nożna
начать обучение
soccer
społeczność
начать обучение
society
południe
начать обучение
south
na południe od Indonezji
начать обучение
south of Indonesia
południowo-wschodni
начать обучение
south-east
widowisko
начать обучение
spectacle
pająki
начать обучение
spiders
sport
начать обучение
sport
gwiazda
начать обучение
star
zatrzymawszy się (od czasownika zatrzymać się)
начать обучение
stopping (verb- to stop)
takie jak
начать обучение
such as
pływanie (od czasownika pływać)
начать обучение
swimming (verb- to swim)
krzewy herbaciane
начать обучение
tea trees
wschodnie wybrzeże
начать обучение
the eastern coast
Wielka Rafa Koralowa
начать обучение
the Great Barrier Reef
igrzyska olimpijskie
начать обучение
the Olympic Games
szósty pod względem wielkości
начать обучение
the sixth largest
szósty pod wzgledem wielkosci na świecie
начать обучение
the world's sixth largest
razem
начать обучение
together
podróż
начать обучение
travel
programy telewizyjne
начать обучение
TV programmes
olbrzymi, ogromny
начать обучение
vast
bardzo mało ludzi
начать обучение
very few people
goście
начать обучение
visitors
wiklina
начать обучение
wattle
zachód
начать обучение
west
odbędzie się
начать обучение
will be held
świat
начать обучение
world
żeglarstwo
начать обучение
yachting
powszechny, pospolity
начать обучение
common
aborygeni
начать обучение
Aboriginal society
Grecja
начать обучение
Greece
Włochy
начать обучение
Italy
Jugosławia
начать обучение
Yugoslavia
Liban
начать обучение
Lebanon
Turcja
начать обучение
Turkey
Azja
начать обучение
Asia
Druga Wojna Światowa
начать обучение
World War II
arabski/ libański
начать обучение
Lebanese
wietnamski
начать обучение
Vietnamese
turecki
начать обучение
Turkish
Papua Nowa Gwinea
начать обучение
Papua New Guinea
ocean Spokojny
начать обучение
the Pacific ocean
ocean Indonezyjski
начать обучение
the Indian ocean
epoka lodowcowa
начать обучение
Ice Age
Nowa Południowa Walia
начать обучение
New South Wales
afternoon
начать обучение
Avo
barbecue
начать обучение
Barbie
toilet
начать обучение
Dunny
hello
начать обучение
G'day
Australia
начать обучение
Oz
evening meal
начать обучение
Tea
beer
начать обучение
Tinny
food
начать обучение
Tucker
boss
начать обучение
Mr. Say-so
sandwich
начать обучение
Sammich
drink
начать обучение
Snort
large drink
начать обучение
Sleever
mosquitos
начать обучение
Mozzies
party
начать обучение
Shivoo

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.