At the hotel. (Questions and statements Receptionists say)

 0    18 карточки    emiliarzemieniewska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Do you have a reservation?,
начать обучение
Czy ma Pan rezerwację?
May I have your name, please?,
начать обучение
Czy mogę prosić Pana imię?
How long will you be staying?,
начать обучение
Jak długo Pan u nas zostanie?
Could I see your ID, please?,
начать обучение
Czy mogę zobaczyć Pana dowód?
How many Guests are with you?,
начать обучение
Ile osób jest z Panem?
Could you please fill in the form?,
начать обучение
Proszę wypełnić formularz.
Do you need help with your bags?,
начать обучение
Czy potrzebuje Pan pomocy z bagażem?
Are you familiar with...?,
начать обучение
Czy zna Pan...?
Is there anything else we can help you with?,
начать обучение
Czy możemy w czymś jeszcze pomóc?
I'm sorry, we don't have any rooms available.,
начать обучение
Przepraszam, nie mamy dostępnych popkoi.
Your room is on the second floor.,
начать обучение
Pana pokój jest na drugim piętrze.
Your room number is ...,
начать обучение
Numer Pana pokoju to...
Sorry, pets are not allowed.,
начать обучение
Przykro mi, zwierzęta nie są akceptowane
Please, sign your name here.,
начать обучение
Proszę się podpisać.
Here is your key,
начать обучение
Tutaj jest Pana klucz.
There is a restaurant on the ground floor.,
начать обучение
Restauracja jest na parterze.
More fresh towels are available at the front desk.,
начать обучение
Świeże ręczniki są dostępne w recepcji.
Thank you for staying with us.,
начать обучение
Dziękuję za pobyt.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.