angielski praca

 0    127 карточки    wera646
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
artykuły spożywcze
начать обучение
food and drink
brokuł
начать обучение
broccoli
opiekun opiekunka do dzieci
начать обучение
babisitter
szef kuchni
начать обучение
chef
programista komputerowy
начать обучение
Computer Programmer
kucharz
начать обучение
cook
lekarz
начать обучение
a doctor
kierowca
начать обучение
a driver
redaktor
начать обучение
an editor
elektryk
начать обучение
an electrician
inżynier
начать обучение
an engineer
rolnik
начать обучение
a farmer
projektant mody
начать обучение
fashion designer
reżyser filmowy
начать обучение
film director
strażak
начать обучение
firefighter
stewardesa
начать обучение
a flight attendant
fryzjer
начать обучение
hairdresser
gospodyni domowa
начать обучение
housewife
bibliotekarz
начать обучение
librarian
ratownik
начать обучение
a lifeguard
menadżer dyrektor
начать обучение
manager
mechanik
начать обучение
a mechanic
model
начать обучение
model
muzyk
начать обучение
a musician
pielęgniarz
начать обучение
nurse
malarz
начать обучение
painter
fotograf
начать обучение
photographer
pilot
начать обучение
a pilot
policjant
начать обучение
police officer
listonosz listonoszka
начать обучение
postman postwoman
psycholog
начать обучение
psychologist
recepcjonista
начать обучение
receptionist
sekretarz
начать обучение
secretary
sprzedawca
начать обучение
a shop assistant
żołnierz
начать обучение
a soldier
taksówkarz
начать обучение
a taxi driver
nauczyciel
начать обучение
a teacher
agent turystyczny
начать обучение
travel agent
weterynarz
начать обучение
a vet
kelner kelnerka
начать обучение
waiter waitress
księgowy
начать обучение
an accountant
prawnik
начать обучение
a lawyer
górnik
начать обучение
a miner
polityk
начать обучение
a politician
ochroniarz
начать обучение
security guard
kontroler biletow
начать обучение
ticket inspector
miejsca pracy
начать обучение
workplaces
lotnisko
начать обучение
an airport
klinika
начать обучение
clinic
firma
начать обучение
a company
fabryka
начать обучение
a factory
szpital
начать обучение
a hospital
biuro
начать обучение
an office
restauracja
начать обучение
a restaurant
czynności związane z pracą
начать обучение
activities at work
dostarczać paczki / gazety
начать обучение
deliver percels / newspapers
wydawać polecenia
начать обучение
give orders
opiekować się
начать обучение
look after
grać rolę
начать обучение
play a part
naprawiać samochód
начать обучение
repair a car
obsługiwać klientów
начать обучение
serve customers
leczyć ludzi
начать обучение
treat people
przepisywać dokumenty
начать обучение
type documents
używać komputera
начать обучение
use a computer
nosić mundur
начать обучение
wear a uniform
zarządzać
начать обучение
be in charge of
być odpowiedzialnym za
начать обучение
be responsible for
pracować na zmiany
начать обучение
do /work shifts
dotrzymywać terminów
начать обучение
meet deadlines
obowiązki
начать обучение
responsibilities
proawdzić własną firmę
начать обучение
run one’s own business
zajmować sie / opiekowac sie
начать обучение
take care of
pracować jako
начать обучение
work as
pracować dla
начать обучение
work for
pracować do późna
начать обучение
work long hours
pracować pod presją
начать обучение
work under pressure
przymiotniki opisujące pracę
начать обучение
adjectives describing a job
nudna
начать обучение
1. dull 2. boring
wymarzona
начать обучение
dream
łatwa
начать обучение
easy
niebezpieczna
начать обучение
dangerous
trudna
начать обучение
difficult
na pełny etat
начать обучение
full-time
interesująca
начать обучение
interesting
w nie pełnym wymiarze godzin
начать обучение
part-time
stresująca
начать обучение
stressful
wakacyjna
начать обучение
summer
dobrze płatna
начать обучение
well-paid
źle płatna
начать обучение
badly paid
ambitna
начать обучение
challenging
wymagająca
начать обучение
demanding
preferowana
начать обучение
Preferable
satysfakcjonująca
начать обучение
satisfying
ludzie w miejscu pracy
начать обучение
people at work
szef
начать обучение
a boss
klient
начать обучение
a customer
kolega z pracy
начать обучение
colleague
klient
начать обучение
a customer
zespół
начать обучение
team
pracownik
начать обучение
employee
pracodawca
начать обучение
an employer
kariera i pieniądze
начать обучение
career and money
atmosfera w pracy
начать обучение
atmosphere at work
stać sie zostać
начать обучение
become
kontakt z ludźmi
начать обучение
contact with people
zarabiać pieniądze
начать обучение
earn money
szukać pracy
начать обучение
to look for a job
mieć specjalne kwalifikacje
начать обучение
need special qualifications
ubiegać się o pracę
начать обучение
apply for a job
być bez pracy
начать обучение
be out of work
być bezrobotnym
начать обучение
be unemployed
premia
начать обучение
bonus
preferencje zawodowe
начать обучение
career preferences
wykonywać jakąś pracę zawodową
начать обучение
do something for a living
zdobywać doświadczenie
начать обучение
gain experience
dostawać wysoką pensje
начать обучение
earn a height salary
znaleźć zatrudnienie
начать обучение
find employment
zostać wyrzuconym
начать обучение
get fired
dostać awans
начать обучение
get promoted
iść na rozmowę o pracę
начать обучение
go to a job interview
podwyżka
начать обучение
pay rise
emerytura
начать обучение
a pension
stanowisko
начать обучение
position
przejść na emeryturę
начать обучение
retirement
pensja
начать обучение
a salary
zostawiać napiwek
начать обучение
leave a tip
godziny pracy
начать обучение
working hours

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.