Angielski 1

 0    124 карточки    anda
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
choroby psychiczne
начать обучение
mental illness
chory psychicznie
начать обучение
mentally ill
szpital psychiatryczny
начать обучение
psychiatric hospital
szpital psychiatryczny (2)
начать обучение
lunatic asylum
oddział zamknięty
начать обучение
locked ward
kaftan bezpieczeństwa
начать обучение
strait jacket
być dopuszczonym
начать обучение
be admitted
być zwolnionym z
начать обучение
be discharged from
diagnozować
начать обучение
diagnose
diagnoza
начать обучение
diagnosis
diagnostyka
начать обучение
diagnostic
diagnosta
начать обучение
diagnostician
DSM IV
начать обучение
diagnostic and statistical manual
zachodzić na siebie / zazębianie się objawów
начать обучение
overlap of symptoms
rozróżniać - dostrzegać różnicę
начать обучение
distinguish
rozróżniać - różnicować - czasownik
начать обучение
differentiate
cierpieć na
начать обучение
to suffer from
cierpiący
начать обучение
sufferer
cierpienie
начать обучение
suffering
być dotkniętym przez
начать обучение
by afflicted by / with
rozpacz, przygnębienie
начать обучение
distress
zrozpaczony, przygnębiający
начать обучение
distressing
zachowania autodestrukcyjne
начать обучение
self-defeating behaviour
rozwijać
начать обучение
to develop
nabyć
начать обучение
acquire
predyspozycja, skłonność
начать обучение
predisposition
być predysponowanym, mieć skłonności do
начать обучение
be predisposed to
objawiać się w
начать обучение
to manifest itself in
przejawiać objawy
начать обучение
exhibit symptoms
łagodne objawy
начать обучение
mild symptoms
ciężkie / poważne objawy
начать обучение
severe symptoms
wywoływać
начать обучение
to trigger
utrzymywać się, nie ustępować
начать обучение
to persist
utrzymujący się, trwały
начать обучение
persistent
wytrwałość, utrzymywane się
начать обучение
persistence
nawracać
начать обучение
to recur
okresowy, powtarzający się, cykliczny
начать обучение
recurrent
nawrót
начать обучение
recurrence
nienormalny, nieprawidłowy
начать обучение
abnormal
nienormalność, nieprawidłowość
начать обучение
abnormality
nadmierny, przesadny
начать обучение
excessive
brak umiaru
начать обучение
excess
przeważający, rozpowszechniony
начать обучение
prevalent
powszechne występowanie, rozpowszechnienie
начать обучение
prevalance
częstotliwość
начать обучение
incidence of
początek
начать обучение
onset
choroba, atak, napad
начать обучение
bout
kolidować stawać na drodze czegoś
начать обучение
to interfere with = get in the way
pogarszać, uszkadzać, upośledzać
начать обучение
to impair
upośledzony, uszkodzony, ograniczony
начать обучение
impaired
upośledzenie, uszkodzenie
начать обучение
imprairment
zakłócać
начать обучение
to disturb
zakłócony, niezrównoważony
начать обучение
disturbed
zakłócenie
начать обучение
disturbance
zakłócić, zakłócać, dekonstruować
начать обучение
to disrupt
zakłócający, destrukcyjny
начать обучение
disruptive
zakłócenie, zamęt
начать обучение
disruption
zniekształcać, deformować
начать обучение
to distort
zniekształcony, zdeformowany, wykrzywiony
начать обучение
distorted
zniekształcenie, wypaczenie, deformacja
начать обучение
distortion
być w remisji
начать обучение
to be in remission
nawrót, nawracać
начать обучение
relapse
zaburzenia lękowe
начать обучение
anxiety disorders
fobia
начать обучение
phobia
fobiczny
начать обучение
phobic
niepohamowany, nie do opanowania
начать обучение
uncontrollable
przytłaczający, nieprzeparty
начать обучение
overhelming
być owładniętym przez
начать обучение
be overwhelmed by
przewidywać potencjalne zagrożenie
начать обучение
anticipate a potential threat
zespół uogólnionego lęku
начать обучение
generalised anxiety disorder
zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
начать обучение
obsessive compulsive disorder
kompulsywny, niepohamowany, nałogowy
начать обучение
compulsive
wewnętrzny przymus, nieodparta chęć
начать обучение
compulsion
obsesyjny
начать обучение
obsessive
obsesja
начать обучение
obsession
mieć obsesję na punkcie (czegoś)
начать обучение
be obsessed with
wykonywać rytuały
начать обучение
perform rituals
ulżyć napięciu, niepokojowi
начать обучение
relieve tension / anxiety
poczuć ulgę
начать обучение
a sense of relief
zanieczyszczenie, skażenie
начать обучение
contamination
zanieczyszczony, skażony
начать обучение
contaminated
bariera (wysoki płot)
начать обучение
hoarding
posttraumatyczne zaburzenia stresowe (PTSD)
начать обучение
post-traumatic stress disorder
zaburzenia afektywne
начать обучение
mood / affective disorder
nastrój, humor
начать обучение
mood
głęboka depresja
начать обучение
major depression
dwubiegunowe zaburzenia
начать обучение
bipolar disorder
zaburzenia maniakalno - depresyjne
начать обучение
manic - depressive disorder
mieć depresję
начать обучение
feel depressed
mieć chandrę, być w dołku
начать обучение
down-in-the dumps
przygnębiony
начать обучение
despondent
przygnębienie
начать обучение
despondence
wyuczona bezradność
начать обучение
learned helplessness
stracić poczucie własnej wartości
начать обучение
loss of self-esteem
niskie poczucie własnej wartości
начать обучение
low self-esteem
poczucie bezwartościowości
начать обучение
feeling of worthlessness
wahania nastroju
начать обучение
mood swings / shifts
poczucie niegodności
начать обучение
feeling of unworthiness
mania
начать обучение
mania
maniakalny
начать обучение
manic
stadium, faza
начать обучение
phase
euforia
начать обучение
elation
upojony, w euforii
начать обучение
elated
gwałtowne myśli przelatujące przez głowę
начать обучение
rapid flight of ideas
ożywienie, pobudzenie, wtrząśnięcie
начать обучение
agitation
ożywiony, poruszony, wstrząśnięty
начать обучение
agitated
upośledzenie psycho-ruchowe
начать обучение
psychomotor retardation
upośledzony
начать обучение
retarded
samobójstwo
начать обучение
suicide
samobójczy
начать обучение
suicidal
myśli samobójcze
начать обучение
suicidal thoughts
popełniać
начать обучение
to commit
próbować, usiłować
начать обучение
attempt
zapobiegać
начать обучение
prevent
szukać uwagi, pomocy
начать обучение
seek attention help
szukać leczenia
начать обучение
seek treatment
schizofrenia
начать обучение
schizophrenia
schizofrenik
начать обучение
schizophrenic
paranoidalny
начать обучение
paranoid
chaotyczny, zdezorganizowany
начать обучение
disorganised
katatoniczny typy
начать обучение
catatonic types
powrót (np. do zdrowia)
начать обучение
to recover from
powracanie
начать обучение
recovery
piętno, znamię związane z chorobami psychicznymi
начать обучение
stigmas attached to mental illness

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.