aga logsistyka ćw. 2

 0    73 карточки    sylwiakrol94
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
requests
начать обучение
żądania
bill of lading
начать обучение
konosament
apart from
начать обучение
oprócz
freight
начать обучение
ładunek
safely
начать обучение
bezpiecznie
schedule
начать обучение
harmonogram
onboard
начать обучение
na pokładzie
estimate
начать обучение
oszacowanie
additionally
начать обучение
dodatkowo
piece of stock
начать обучение
sztuk w magazynie
at any given moment
начать обучение
w danym momencie
check
начать обучение
sprawdzać
sophisticated
начать обучение
wyrafinowany
store and retrieve
начать обучение
przechowywania i pobierania
to liaise with
начать обучение
kontaktowanie się z
such as
начать обучение
jak na przykład
ensure
начать обучение
zagwarantować
last but not least
начать обучение
ostatni, ale
take care
начать обучение
zadbać
involves
начать обучение
dotyczy
preparing transportation schedules
начать обучение
przygotowanie harmonogramów transportu
ingredients
начать обучение
Składniki
timely delivery
начать обучение
terminowe dostawy
pickup and delivery
начать обучение
odbiór i dostawa
on average
начать обучение
średnio
picking items
начать обучение
zbiór sztuk
gerund
начать обучение
rzeczownik
i mostly deal with
начать обучение
zajmować się
my duty is to
начать обучение
moim obowiązkiem jest
i am in charge of
начать обучение
kieruję
to prepare
начать обучение
przygotowanie
to monitor
начать обучение
monitorowanie
to carry out
начать обучение
przeprowadzenie
to instruct
начать обучение
polecić
execution
начать обучение
wykonanie
placement
начать обучение
umieszczenie
aims at
начать обучение
ma na celu
implement
начать обучение
wdrożenia
efficient
начать обучение
wydajny
forward and reverse flow
начать обучение
dwukierunkowy przepływ
storage of goods
начать обучение
przechowywanie towarów
related information
начать обучение
Powiązane informacje
point of origin
начать обучение
punkt początkowy
point of consumption
начать обучение
punktem konsumpcji
in order to
начать обучение
w celu
meet customers requirements
начать обучение
spełniać wymagania klientów
activities typically include
начать обучение
Działania obejmują zazwyczaj
inbound and outbound transportation
начать обучение
przychodzących i wychodzących, transport
fleet management
начать обучение
Zarządzanie flotą
materials handling
начать обучение
Manipulacja na ładunku
supply
начать обучение
podaż
demand
начать обучение
popyt
service providers
начать обучение
Dostawcy usług
to varying degrees,
начать обучение
do pewnego stopnia
sourcing and procurement
начать обучение
szukanie i zaopatrywanie
packaging and assembly
начать обучение
pakowanie i montaż
coordinates and optimalizes
начать обучение
koordynuje i optymalizuje
as well as
начать обучение
oraz
main objectives of
начать обучение
Główne cele
involved
начать обучение
zaangażowany
include
начать обучение
zawierać
ensure
начать обучение
zagwarantować
check invoices against orders
начать обучение
sprawdzić faktury przed wydaniem
extensive knowledge of
начать обучение
rozległa wiedza
current tariffs
начать обучение
Obecne taryfy
rates
начать обучение
ceny
hire and fire
начать обучение
zatrudniania i zwalniania
hire and train staff
начать обучение
zatrudniać i szkolić personel
develop business plan
начать обучение
opracowanie biznes planu
assess
начать обучение
oszacować
provide feedback
начать обучение
zapewnić informacje zwrotne
ensure the budget is not overspent
начать обучение
zapewnić budżet nie jest przekroczony
supervise, oversee
начать обучение
nadzorować, nadzorować

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.