after-school activities

 0    22 карточки    annakanska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
znaleźć zatrudnienie
начать обучение
find employment
wychodzić ze znajomymi
начать обучение
go out with friends
poprawić swoją technikę
начать обучение
improve (one's) technique
dołączyć (do klubu)
начать обучение
join (a club)
nauczyć się rzemiosła
начать обучение
learn a craft
grać w tenisa
начать обучение
play tennis
praktyczny
начать обучение
practical
zapisać się (na zajęcia)
начать обучение
sign up (for courses)
lekcje baletu
начать обучение
ballet classes
chór
начать обучение
choir
robić kurs żeglarski
начать обучение
do a sailing course
pracować społecznie
начать обучение
do voluntary work
chodzić na kurs językowy
начать обучение
do / take a language course
klub teatralny
начать обучение
drama club
zajęcia pozalekcyjne
начать обучение
extracurricular activities
jeździć na wycieczki
начать обучение
go on trips
uczyć się gry na instrumencie
начать обучение
learn an instrument
organizować imprezy charytatywne
начать обучение
organize charity events
grać w zespole muzycznym
начать обучение
play in a band
uprawiać sport
начать обучение
do a sport / practise sport
spotkanie towarzyskie
начать обучение
social event
obóz letni
начать обучение
summer camp

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.