6. Deck

 0    100 карточки    macitsamet
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
tavsiye etmek, önermek, salık vermek
Terfi için tavsiye edildi.
начать обучение
recommend
She has been recommended for promotion.
önermek, teklif etmek
•evlenme teklif etmek •niyetinde olmak; niyet etmek, yeltenmek
Daha fazla bilgi alana kadar kararımızı ertelememizi öneriyorum.
начать обучение
propose
I propose that we delay our decision until we have more information.
varsaymak, tahmin etmek, sanmak, farzetmek
ölmüş/suçlu vs. kabul edilmek/farzedilmek/sayılmak/sanılmak
Ödevini yaptığını varsayıyorum.
начать обучение
presume
be presumed dead/innocent
I presume that you've done your homework.
satın almak
Biletler iki hafta önceden satın alınmalıdır.
начать обучение
purchase
Tickets must be purchased two weeks in advance.
sahip olmak
Ne etkiledi de...?', 'Ne oldu da...?'; sevk etmek; ... a/e kapılmak; egemen olmak
Yasadışı bir silaha sahip olmaktan suçlu bulundu.
начать обучение
possess
what possessed sb *What possessed you to tell him?
He was found guilty of possessing an illegal weapon.
nişanlanmak
Bir ay sonra nişanlanacağız.
начать обучение
get/be engaged
We will get engaged in a month.
cinsel ilişkiye girmek
cinsel ilişki, seks, sevişme
İlk kez cinsel ilişkiye girdim.
начать обучение
have sexual intercouse
sexual intercourse
I had sexual intercourse for the first time.
bozmak, mahvetmek, berbat etmek, içine etmek
•şımartmak, yüz vermek •kayırmak, torpil yapmak *Her zaman çiçek gönderiyor - beni kesinlikle şımartıyor!
Piknik, kötü hava nedeniyle bozuldu.
начать обучение
spoil - spoilt
*He’s always sending flowers - he absolutely spoils me!
The picnic was spoiled by the bad weather.
süresi dolmak, süresince kullanılmak, sona ermek
Sözleşmeniz altı ay önce sona erdi.
начать обучение
expire
Your contract expired six months ago.
kaydetmek, deftere/kütüğe işlemek, listelemek
sicil, kütük, liste, kayıt
•Alkol satmak için yetkililere kayıtlı mı? •Öğrencilerin kursa Nisan ayı sonuna kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
начать обучение
register
•Is he registered with the authorities to sell alcohol? •Students need to register for the course by the end of April.
tasavvur etmek, hayal etmek, imgelemek
Uzayda seyahat edebildiğinizi hayal edin.
начать обучение
imagine
Imagine being able to travel in space.
yutmak, yutmak, kanmak, kabullenmek
yok etmek, yutmak, silip süpürmek, mahvetmek, tüketmek
Yılan kuşu bütün olarak yuttu.
начать обучение
swallow
swallow sth up
The snake swallowed the bird whole.
şişmek, kabarmak
çoğalmak, miktarı artmak
Yüzünün bir tarafı sokulduğu yerde şişmişti.
начать обучение
swell - swelled - swollen
One side of his face had swollen up where he'd been stung.
yerine getirmek, yapmak, gerçekleştirmek
bir görevi/vaadi/sorumluluğu vb. yerine getirmek/yapmak
Bir baba olarak görevlerini yerine getirmekte başarısız oldu.
начать обучение
fulfill
He has failed to fulfil his duties as a father.
yüzü kızarmak
kızarmak, yüzü kızarmak, kıpkırmızı olmak, mahcup olmak
Utançtan kızardı.
начать обучение
blush
He blushed with shame.
tedarik etmek, sağlamak, vermek
tedarik, miktar
Bu göl tüm şehre su sağlıyor.
начать обучение
supply
This lake supplies the whole town with water.
ezmek, unufak etmek
birini yenmek, yok etmek, dövmek
Arabası düşen bir ağaç tarafından ezildi.
начать обучение
crush
Government attempts to crush the protests failed.
Her car was crushed by a falling tree.
basmak, basıp ezmek, çiğnemek
suda dikey olarak yüzmek/hareket etmek; suda dik durmak
•Kırık bir cam parçasına basıyorum. •David biraz boyayla yürüdü.
начать обучение
tread - trod - trodden
•I trod on a piece of broken glass. •David trod in some paint.
çiğnemek
tıka basa doldurup çiğnemek
•Yutmakta zorlanıyormuş gibi etini çiğniyordu. •Sınıfta sakız çiğnememize izin verilmemektedir.
начать обучение
chew
to chew gum
•He was chewing on his meat as if he found it hard to swallow. •We’re not allowed to chew gum in class.
gömmek, defnetmek
bir şeyi toprağa gömmek, gizlemek
Karısının yanına gömüldü.
начать обучение
bury
He was buried next to his wife.
sarmak, paket yapmak, sarıp sarmalamak
sarmak, sarıp sarmalamak
•Onu bir battaniyeye sardılar. •Beline bir havlu doladı.
начать обучение
wrap
•They wrapped him in a blanket. •He wrapped a towel around his waist.
•geri çevirmek, reddetmek •çökmek, gerilemek, (miktar, önem, kalite, güç vb.) düşmek, azalmak
düşüş, azalma, gerileme
•Asansör teklifini reddetti. •Kayıt satışları istikrarlı bir şekilde azaldı/geriledi.
начать обучение
decline
•She declined his offer of a lift. •Sales of records have declined steadily.
esmek, üflemek
•Rüzgar sert eserek kapıları ve pencereleri salladı. •Bir yudum almadan önce kahvesini üfledi.
начать обучение
blow - blew - blown
•The wind blew hard, rattling the doors and windows. •She blew on her coffee before taking a sip.
birleş(tir)mek, bir araya getirmek, bir araya gelmek
aynı anda bir kaç işi yapmak
•Grup, caz ritimleri ile romantik sözleri birleştiriyor. •Çalışmayı ders çalışmakla nasıl birleştirdiğini bilmiyorum.
начать обучение
combine
•The band combines jazz rhythms and romantic lyrics. •I don't know how she combines working with studying.
pazarlık etmek
•pazarlık •herşeye hazırlıklı olmak, hesaba katmak, ummak
Fiyat üzerinden pazarlık yapmaktan çekinmeyin.
начать обучение
bargain
bargain for/on sth *We hadn't bargained on such a long wait.
Do not hesitate to bargain over the price.
nefes alıp vermek, solumak
•Soluduğumuz havanın kalitesine artık güvenemeyiz. •Başkalarının dumanını solumak istemiyorum.
начать обучение
breathe
breathe in/out, breathe deeply
•We can no longer have confidence in the quality of the air we breathe. •I don’t want to breathe other people’s smoke.
fırında pişirmek, fırınlamak
Tom’un doğum günü için pasta yapıyorum.
начать обучение
bake
I’m baking a cake for Tom’s birthday.
ölçmek, ölçüsünü almak
•önlem •değerini/önemini belirlemek, etkisini/kıymetini saptamak
Tüm pencereleri ölçtüm.
начать обучение
measure
I've measured all the windows.
aramak, araştırmak
Polis hala kayıp kızı ormanda arıyor.
начать обучение
search, search for
Police are still searching the woods for the missing girl.
aldatmakaldatmak, düzen kurmak, hile yapmak
Şirket, eski bilgisayarları yenileri gibi satarak müşterileri kandırdı.
начать обучение
deceive
The company deceived customers by selling old computers as new ones.
kıskanmak, gıpta etmek, imrenmek
kıskançlık, gıpta, imrenme
Güzel görünüşünü kıskanıyorum.
начать обучение
envy
I envy her good looks.
değişmek, değiştirmek, değişmesini sağlamak
Planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık.
начать обучение
alter
We've had to alter our plans.
banyo yapmak, duş yapmak, yıkamak, yüzmek
güzel bir ışıkta çok çekici gözükmek
Her gün banyo yaparım.
начать обучение
bathe
I bathe every day.
(elektrik) düğmesini kapamak/açmak
anahtar, düğme •tv.ışık vb. açmak/yakmak
Işığı açmayın.
начать обучение
switch on - switch off
switch
Don’t switch on the light.
danışmak, fikir sormak/araştırmak, başvurmak
istişare etmek, müzkerre etmek, görüş alışverişinde bulunmak
Daha fazla bilgi için seyahat acentenize danışın.
начать обучение
consult
Why didn't you consult me about this?
For more information, consult your travel agent.
•bat(ır)mak, sok(ul)mak, sapla(n)mak •yapıştırmak, yapışmak
sopa, değnek
•İğneyi koluna sapladı. •Damga zarfa yapışmaz.
начать обучение
stick - stuck (stick into/on)
stick
•She stuck the needle into his arm. •The stamp wouldn't stick to the envelope.
izin vermek, müsaade etmek
izin/imkân vermek; mümküm kılmak
Gitmelerine izin verdi.
начать обучение
permit
He permitted them to leave.
sallamak, çalkalamak, sallanmak
Sinirleri titriyordu.
начать обучение
shake - shook - shaken
He was shaking with nerves.
eğmek, eğilmek, bükmek
Bağcıkları bağlamak için eğiliyordu.
начать обучение
bend - bent
He was bending over to tie his shoelaces.
donmak, buzlanmak, buz tutmak, dondurmak
buz tutmak, çok donmak, buz kesmek
Nehir bir gecede donmuştu.
начать обучение
freeze - froze - frozen
The river had frozen overnight.
fısıldamak
Yanında oturan kıza bir şeyler fısıldadı.
начать обучение
whisper (in)
She whispered something to the girl sitting next to her.
dalmak, suya dalmak/atlamak
•su altında dalmak, tüple dalmak •bir yere hızlıca hareket etmek/girmek/saklanmak/gizlenmek/sokulmak
Teknenin yanından denize daldı.
начать обучение
dive
dive into/over/under *He heard footsteps and dived under the table.
He dived off the side of the boat into the sea.
göstermek, sergilemek, tezgaha koymak •bilgisayar ekranında göstermek •bir konuda davranış göstermek
sergi, vitrin, sergileme, teşhir, gösteri, gösterim
Masasında sergilenen bazı aile fotoğrafları vardı.
начать обучение
display
There were some family photographs displayed on his desk.
kutlamak, kutlama yapmak
Ülkenizde Noel'i kutluyor musunuz?
начать обучение
celebrate
Do you celebrate Christmas in your country?
-miş gibi yapmak, numara yapmak
Ondan hoşlandığımı iddia edemem.
начать обучение
pretend
I can't pretend that I like him.
inandırmak, ikna etmek
razı etmek, ikna etmek
•Jüriyi masum olduğuna ikna etti. •Onu doktora gitmeye ikna ettim.
начать обучение
convince
•She convinced the jury of her innocence. •I convinced her to go to the doctor's.
çok şaşırtmak
şaşırtmak, hayrete düşürmek
Hızlı iyileşmesi doktorları şaşırttı.
начать обучение
astonish
Her quick recovery has astonished doctors.
temasa geçmek, görüşmek, temas/irtibat kurmak, yazışmak, konuşmak
temas, ilişki, münasebet
Günlerdir sizinle iletişim kurmaya çalışıyorum.
начать обучение
contact
We keep in close contact with our grandparents.
I've been trying to contact you for days.
çalıştırmak, ücretle tutmak, iş vermek, işe almak •ilgilendirmek, meşgul etmek, dikkatini çekmek
•dahil olmak, karışmak, bulaşmak •birini birşeye dahil etmek; biriyle bir şeyi başlatmak
•Tüm evrak işlerimi halletmesi için bir sekreter tuttum. •Gıda güvenliğiyle ilgili tartışma tüm ulusun ilgisini çekti.
начать обучение
engage
•engage in sth •engage sb in sth
•I have engaged a secretary to deal with all my paperwork. •The debate about food safety has engaged the whole nation.
borcu olmak, borçlu olmak
birine özür/iyilik/içki vs. borcu olmak *Sanırım sana bir özür borçluyum.
Bankaya çok borcu var.
начать обучение
owe
I think I owe you an apology.
He owes a lot of money to the bank.
resmen yasaklamak, men etmek
Pek çok insan boksun yasaklanması gerektiğini düşünüyor.
начать обучение
ban
A lot of people think boxing should be banned.
dua etmek, yakarmak
çok istemek, içtenlikle arzu etmek
Tanrı'nın onu affetmesi için dua etti.
начать обучение
pray
She prayed that God would forgive her.
eksik olmak; yokluk; bir şey yetersiz olmak, gereksinimi olmak, -den yoksun olmak
bir şeyin eksikliği/yokluğu
•Gerçekten kendine güveni yok. •Herhangi bir çekicilikten tamamen yoksundur.
начать обучение
lack
lack of sth *a lack of food/money
•She really lacks confidence. •He's totally lacking in charm of any sort.
yarışmak, müsabaka etmek
rekabet etmek, müsabakaya girip başarılı olmaya çalışmak, çekişmek
Önümüzdeki yılki Olimpiyatlarda bir yer için yarışıyor.
начать обучение
compete
She's competing for a place in next year's Olympics.
•gözden geçirmek, incelemek, tekrar ele almak •eleştirmek, görüşlerini dile getirmek
•gözden geçirme, tekrar ele alma •gazete/dergi/programlarda yapılan kitap, film vb. eleştirisi
•Mahkemeler davasını inceleyecek. •Times için filmleri gözden geçirir.
начать обучение
review
•The courts will review her case. •He reviews films for the Times.
göz atmak, bakmak, kısa bir göz gezdirmek
hızlıca okumak, göz gezdirmek
•O saatine baktı. •Gazeteye baktı.
начать обучение
glance, glance at
glance at/over/through
•He glanced at his watch. •She glanced through the newspaper.
•ayırt etmek •belirginleştirmek, ayırt etmek, farklı kılmak •anlamak, seçebilmek, ayırt edebilmek
İnsanlar Tracy'yi ikiz kardeşi Mary'den ayırmakta güçlük çekerler.
начать обучение
distinguish, distinguish between
distinguish between
People have difficulty distinguishing Tracy from her twin sister Mary.
ayırmak, saklamak
Bize altı kişilik bir masa ayırdırlar.
начать обучение
reserve
They reserved us a table for six.
•oluşmak, ... den oluşmak/meydana gelmek; müteşekkil olmak •ibaret olmak
... den oluşmak/meydana gelmek; müteşekkil olmak
•Kahvaltı kuru ekmek ve bir fincan çaydan oluşuyordu. •Gerçek güç sadece kastan ibaret değildir.
начать обучение
consist of, consist in
consist of sth
•Breakfast consisted of dry bread and a cup of tea. •True strength does not consist in mere muscle.
oluşturmak, kurmak
oluşturmak, teşkil etmek, olmak, bir araya getirmek
Bu yenilgi şampiyonluk umutları için gerçek bir aksilik oluşturuyor.
начать обучение
constitute
This defeat constitutes a real setback for their championship hopes.
istifa etmek, çekilmek
Başöğretmenlik görevinden istifa etti.
начать обучение
resign
She resigned as headteacher.
terk etmek, bırakmak
bir fikri, planı izlemeyi bırakmak ya da birşeyi bitirmeden vazgeçmek
Arabayı terk etmek zorunda kaldılar.
начать обучение
abandon
They were forced to abandon the car.
(dikiş) dikmek
Gömleğime düğme dikmem gerekiyor.
начать обучение
sew
I need to sew a button on my shirt.
örmek, örgü örmek
Ona bir süveter örüyordu.
начать обучение
knit
She was knitting him a jumper.
hapşırmak, aksırmak
Üşüttü ve çok hapşırıyordu.
начать обучение
sneeze
He had a cold and was sneezing a lot.
önceden bildirmek, tahmin etmek, önceden kestirmek/söylemek
kehanette bulunmak
Şirketler muazzam karlar öngörüyor.
начать обучение
predict
Companies are predicting massive profits.
tartışmak, görüşmek
Bu konuyu başka biriyle tartıştınız mı?
начать обучение
discuss
Have you discussed this matter with anyone else?
peşine düşmek, kovalamak
kovmak, uzaklaştırmak
Köpek bir tavşanı kovalıyordu.
начать обучение
chase
chase sb/sth away/off/out
The dog was chasing a rabbit.
kapmak, zorla almak, yakalamak
•kapma, gasp, alma •hızlıca atıştırmak, çabuk çabuk yemek
Kolumu tuttu ve beni çekti.
начать обучение
grab
I grabbed a sandwich on the way to the station.
He grabbed my arm and pulled me away.
sürüklemek, sürümek, çekmek, sürükleyerek götürmek
istemediği halde gitmeye zorlamak, cebir uygulamak, cebren yaptırmak
Masa kaldırılamayacak kadar ağırdı
начать обучение
drag, drag sth/sb across/along/over
drag sb along/out/to
The table was too heavy to lift, so we had to drag it across the room.
çığlık atmak, feryat etmek
Yardım için çığlık attı.
начать обучение
scream
She screamed for help.
egemen/hakim olmak; idaresi altına almak
enbüyük/en önemli/en dikkate değer olmak
ABD siyasi olarak dünyaya hâkim olmaya devam ediyor.
начать обучение
dominate
The cathedral dominates the skyline.
The US continues to dominate the world politically.
katılmak, iştirak etmek, yer almak, içinde bulunmak
Tartışmaların herhangi birine nadiren katılır.
начать обучение
participate, participate in
She rarely participates in any of the discussions.
oy kullanmak/vermek
oy
Sendikalar grev eylemine karşı oy kullandı.
начать обучение
vote
The unions voted against strike action.
esir almak, ele geçirmek, esir etmek, tutsak etmek
•bir yerin kontrolünü ele geçirmek •bir şeyi resim ve kelimeleri kullanarak tasvir etmek, göstermek •kamera ile kaydetmek, yakalamak
Düşman tarafından iki asker esir alındı.
начать обучение
capture
Two soldiers were captured by the enemy.
övmek, methiyeler düzmek, yüceltmek, methetmek
Takımın performansını övdü.
начать обучение
praise
He praised the team's performance.
•ilerlemek, geliştirmek, ilerletmek •muharebede yeni bir mevziye doğru ilerlemek
•avans, önceden ödenen para, ödeme •yeni keşifler ve icatlar
Kariyerini ilerletme umuduyla New York'a taşındı.
начать обучение
advance, advance to
He moved to New York with hopes of advancing his career.
eleştirmek
Film çok şiddetli olduğu için eleştirildi.
начать обучение
criticize
The film was criticized for being too violent.
çözmek, halletmek
Polis hala suçu çözmeye yakın değil.
начать обучение
solve
Police are still no nearer to solving the crime.
boşaltmak, indirmek (yük) •boşaltma yapmak
Arabayı indirmeme yardım eder misin?
начать обучение
unload
Can you help me unload the car?
kurtarmak
Batan bir gemiden elli yolcu kurtarılmak zorunda kaldı.
начать обучение
rescue
Fifty passengers had to be rescued from a sinking ship.
•emeklemek, sürünmek •(böcek) tırmanmak
(trafik) gıdım gıdım ilerlemek, çok yavaş ilerlemek
Lambayı takmak için masanın altına girdim.
начать обучение
crawl
I crawled under the desk to plug the lamp in.
•tüketmek, kullanmak, bitirmek •yormak, tüketmek, bitkin/bitap düşürmek
Dünyanın yakıt kaynaklarının tükenmesi ne kadar sürer?
начать обучение
exhaust
How long will it be before the world's fuel supplies are exhausted?
•müsamaha etmek, katlanmak, hoş görmek, tolere etmek •dayanmak, tahammül etmek
Hiçbir tür ırkçılığa müsamaha göstermeyeceğiz.
начать обучение
tolerate
We will not tolerate racism of any sort.
dağıtmak, bölüştürmek, aksim etmek, paylaştırmak, vermek, tevzi etmek
şirket ve mağazalara ürün sağlamak/teslim etmek/dağıtmak
Kitaplar yerel okullara ücretsiz olarak dağıtılacaktır.
начать обучение
distribute
The books will be distributed free to local schools.
mezun olmak
mezun
2006 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun oldu.
начать обучение
graduate, graduate from
graduate
He graduated from Cambridge University in 2006.
(ders) çalışmak, okumak
dikkatlice çalışmak
Tıbba girmeden önce biyoloji okudum.
начать обучение
study
I studied biology before going into medicine.
postalamak
posta
Mektubumu gönderdin mi?
начать обучение
post
Did you post my letter?
durmak, dinmek
durdurmak, sona erdirmek, kesmek
Adamlarına ateşi kesmelerini emretti.
начать обучение
cease
He ordered his men to cease firing.
cüret göstermek/etmek, cesaret etmek,
Babama arabasını çizdiğimi söylemeye cesaret edemedim.
начать обучение
dare
I didn't dare tell Dad that I'd scratched his car.
direnç göstermek, kendini tutmak, karşı koymak
karşı çıkmak, muhalefet etmek
Çikolataya karşı koyamıyorum.
начать обучение
resist
The President is resisting calls for him to resign.
I can't resist chocolate.
savunmak, müdafaa etmek
karşı koymak, eleştirilere karşı birini desteklemek
Kendini bir bıçakla savunmaya çalıştı.
начать обучение
defend
She tried to defend herself with a knife.
yatırım yapmak
(zaman, çaba, duygu vb.) harcamak, sarf etmek
Şehrin sahil restorasyon projesine bir milyon avrodan fazla yatırım yaptı.
начать обучение
invest
He's invested over a million euros in the city's waterfront restoration project.
dekore etmek, süslemek, düzenlemek
duvarları süslemek, boyamak, dekore etmek
Odayı onun partisi için balonlarla süslediler.
начать обучение
decorate
They decorated the room with balloons for her party.
kaymak
(kazara elinden) kaymak, kayıp yerinden çıkmak
Buzun üzerinde kaydı ve bileğini kırdı.
начать обучение
slip
The photo had slipped from the frame.
She slipped on the ice and broke her ankle.
yayımlamak, yayınlamak, basmak
açıklamak, yayımlamak, duyurmak
Bu kitap Cambridge University Press tarafından yayınlanmıştır.
начать обучение
publish
This book is published by Cambridge University Press.
yayın yapmak (tv)
radyo, tv yayını
Konser önümüzdeki hafta canlı yayınlanacak.
начать обучение
broadcast
The concert will be broadcast live next week.
•yüzmek, batmamak, askıda kalmak •havada kalmak; havada süzülmek
•Havuzda sırtımda (sırt üstü) yüzmeyi seviyorum. •Gökyüzünde yüzen bir balon.
начать обучение
float, float on
•I like floating on my back in the pool. •A balloon floated across the sky.
tasarlamak, tasarımını yapmak, çizmek, plan çizmek
tasarım, plan
Mobilya tasarlıyor.
начать обучение
design
She designs furniture.
doğrulamak
kabul etmek, doğruluğunu kabul etmek
Hükümetin eğitime olan bağlılığını teyit eden bir konuşma yaptı.
начать обучение
affirm
He gave a speech affirming the government's commitment to education.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.