4. Deck

 0    100 карточки    macitsamet
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
başarmak
Üç yıl sıkı çalıştıktan sonra başardı.
начать обучение
succeed
He succeeded after three years of hard work.
yönetmek, idare etmek
başarmak, becermek
Böyle büyük bir sınıfı idare edebilir misin?
начать обучение
manage
Can you manage such a large class?
başarmak, yapmak
İşinde neyi başarmak istiyorsun?
начать обучение
achieve
What do you want to achieve in your work?
başaramamak
(sınavda) kalmak
İşi bitirmeyi başaramadı.
начать обучение
fail
He failed to finish the work.
(çalışarak) kazanmak
Onun babası çok para kazanır.
начать обучение
earn
His father earns a lot of money.
kazanmak
İşinden çok az kazandı.
начать обучение
gain
He gained little through his work.
seçmek
Yeni bir lider seçeceğiz.
начать обучение
elect
We are going to elect a new leader.
korkmak
korku
Kaybetmekten korkuyor.
начать обучение
fear
He fears that he might lose.
onarmak, tamir etmek
Arabayı tamir etti.
начать обучение
fix
He fixed the car.
tamir etmek, onarmak
Bu saati tamir edebilir misin?
начать обучение
mend
Can you mend this clock.
var olmak, bulunmak
Oksijensiz yaşam var olamaz.
начать обучение
exist
Life cannot exist without oxygen.
dile getirmek, anlatmak, ifade etmek
expres, hızlı
Kendini iyi ifade etti.
начать обучение
express
He expressed himself well.
söz vermek
söz, vaat
Kimseye söylemeyeceğine bana söz ver.
начать обучение
promise
Promise me you won’t tell anyone.
ölmek
O bir araba kazasında öldü.
начать обучение
die
He died in a car accident.
insan öldürmek, cinayet
öldürmek, insan öldürme, cinayet
Kasabamızda önceye oranla daha az cinayet var.
начать обучение
murder
There are fewer murders in our town than before.
yansıtmak, düşünmek
Aynalar ışığı yansıtır.
начать обучение
reflect
Mirrors reflect light.
farkına varmak, anlamak
Çok geç kaldığını anladı.
начать обучение
realize
He realized that he was too late.
farkına varmak, dikkat etmek
uyarı, ikaz, işaret
Yürüyüşüne dikkat ettin mi?
начать обучение
notice
Have you noticed his walking?
uyarmak
Seni uyarmıştım.
начать обучение
warn
I have warned you
yormak
Yeni iş onu yoruyor.
начать обучение
tire
His new job tires him.
emekli olmak
Babam 60 yaşında emekli oldu.
начать обучение
retire
My father retired at the age of 60.
muayene etmek
Doktor göğüsünü muayene etmek istiyor.
начать обучение
examine
The doctor wants to examine your chest.
pratik yapmak, antrenman yapmak
Ingilizce pratiği yapıyor.
начать обучение
practise
He is practising his english.
temin etmek, sağlamak, vermek
provide for
Yoksullara gıda ve su verdiler.
начать обучение
provide
They provided food and water for the poor.
paketlemek
Kutuları paketleyip gidelim.
начать обучение
pack
Let’s pack the boxes and go.
sevmemek, hoşlanmamak
Yalancıları sevmem.
начать обучение
dislike
I dislike liars.
korumak
Köylüleri korumak için polisler geldi.
начать обучение
protect
The police came to protect villagers.
önlemek, engellemek
Temiz olmak, birçok hastalığı önler.
начать обучение
prevent
Being clean prevents a lot of diseases.
ihraç etmek
ihracat, dışsatım
Şirket rusya’ya sebze ihraç ediyor.
начать обучение
export
The company exports vegetables to russia.
değiştirmek
takas yapmak
Yeni gömleği çok küçüktü bu yüzden onu daha büyüğü ile değiştirdi.
начать обучение
exchange
His new shirt was too small so he exchanged it for a bigger one.
basmak, yayımlamak
Kitabımı gelecek ay basacaklar.
начать обучение
print
They are going to print my book.
istemek, talep etmek, gerektirmek
Bizden erken gitmemiz istendi.
начать обучение
require
We were required to leave early.
artmak, arttırmak
satış
Satışlar artıyor.
начать обучение
increase
Sales are increasing
azaltmak, indirmek, küçültmek
Bu ceketin bedenini küçültebilir misin?
начать обучение
reduce
Can you reduce the size of this coat.
olmak
Saçına ne oldu?
начать обучение
happen
What happened to your hair?
aramak
Anne kızı için yardım arıyor.
начать обучение
seek - sought
The mother is seeking help for her daughter.
etkilemek
Sigara içmek sağılığı etkiler.
начать обучение
affect
Smoking affects health.
cezbetmek, çekmek
Onun şarkıları birçok insanı çekti.
начать обучение
attract
His songs attracted so many people.
asmak
Ceketini as!
начать обучение
hang - hung
hang something up
Hang your coat up!
(geri) dönmek, iade etmek
geri vermek
Kanadadan türkiyeye geri döndü.
начать обучение
return
He returned to turkey from canada.
yaralamak, acıtmak, incitmek
Bahçeyi kazarken sırtımı incittim.
начать обучение
hurt - hurt
I have hurt my back digging the garden.
saldırmak
saldırı
Köpek adama saldırdı.
начать обучение
attack
The dog attacked the man.
nişan almak
amaç
Asker düşmana nişan aldı.
начать обучение
aim
aim at
The soldier aimed at the enemy.
kurtarmak
biriktirmek
Itfaiyeci bizi yangından kurtardı.
начать обучение
save
The fireman saved us from the fire.
yerleşmek
halletmek, çözmek
Londra’ı ziyaret etti ve oraya yerleşti.
начать обучение
settle
He visited london and settled there.
hoş geldiniz demek, karşılamak
Öğretmeni çiçeklerle karşıladık.
начать обучение
welcome
We welcomed the teacher with flowers.
özür dilemek
Kabalığı için özür diledi.
начать обучение
apologize
apologize to/for
He apologized for his being rude.
bağışlamak, affetmek
Mahkumların bazılarını affettiler.
начать обучение
pardon
They pardoned some of the prisoners.
affetmek
affedersiniz, mazeret, bahane
Onun davranışını affedemem.
начать обучение
excuse
I can’t excuse his behaviour.
ovmak, ovalamak
Sırtımı ovabilir misin?
начать обучение
rub
Can you rub my back please.
yükselmek, çıkmak, doğmak, kalkmak
doğmak, kalkmak
Güneş doğudan doğar.
начать обучение
rise - rose - risen
The sun rises in the east.
gol atmak, puan kazanmak
skor, puan, sayı
Ilk golü kim attı.
начать обучение
score
Who scored the first goal?
paylaşmak, paylaştırmak
O çikolatayı kardeşinle paylaş.
начать обучение
share
Share that chocolate with your brother.
zorlamak, mecbur etmek, baskı yapmak
kuvvet, güç, zorlama
Gitmeye zorlandı.
начать обучение
force
He was forced to leave.
atamak, tayin etmek
Yakında yeni bir öğretmen atayacağız.
начать обучение
appoint
We will appoint a new teacher soon.
kiralamak
kira
Bir araba kiralamak istiyorum.
начать обучение
rent
I want to rent a car.
anmak, değinmek, bahsetmek
Patronun yanında onun adını anma.
начать обучение
mention
Don’t mention her name before the boss!
-den söz etmek
Yeni müdürden mi bahsediyorsunuz?
начать обучение
refer
refer to
Are you referring to the new manager?
çalışmak, işlev
fonksiyon
Yeni makina nasıl çalışıyor.
начать обучение
function
What’s the function of this tool?
ızgara yapmak
Bütün balıkları ızgara yaptı.
начать обучение
grill
He grilled all the fish.
yatmak, uzanmak
Doktor uzanmasını istedi.
начать обучение
lie - lay - lain
lie down
The doctor asked her to lie down.
koymak, yatırmak
Bebeği hep saat altıda yatırırım.
начать обучение
lay - laid
lay down
I always lay the baby down at 6 p.m.
tehdit etmek
Beni tehdit etme.
начать обучение
threaten
Don’t threaten me.
daktiloyla yazmak
çeşit, tür
Benim için bu mektubu yazabilir misin?
начать обучение
type
Can you type this letter for me?
yanıtlamak
yanıt, karşılık
Kısa sürede mektubumu yanıtladı.
начать обучение
reply
reply to
She replied to my letter soon.
tanımak
Seni güçlükle tanıyabiliyorum.
начать обучение
recognize
I can hardly recognize you.
ağlamak
bağırmak
Lütfen ağlama.
начать обучение
cry
Please don’t cry.
rüya görmek
rüya, düş
Geceleyin rüya görür müsün?
начать обучение
dream - dreamt
Do you dream at night?
rahatsız etmek
Lütfen rahatsız etmeyiniz.
начать обучение
disturb
Please do not disturb.
kalmak
Bütün yaşamı boyunca bekar kaldı.
начать обучение
remain
He remained single all his life.
havlamak
Köpek bütün gece havladı.
начать обучение
bark
The dog barked all night.
göstermek, belirtmek
Patron bu ay ikramiye verilmeyeceğini belirtti.
начать обучение
indicate
The boss has indicated that no bonus will be paid this month.
kimliğini saptamak
Bütün cesetlerin kimiliğini saptayamadık.
начать обучение
identify
We couldn’t identify all the bodies.
bağlamak
Yaranı bağlamalıyız.
начать обучение
bind - bound
bind up
We must bind up your wound.
iliştirmek, bağlamak, eklemek
Kağıdı lütfen kitabın kapağına iliştir.
начать обучение
attach
Attach the paper to the cover of the book, please.
bağlamak, birleştirmek
bağlantı, bağ
Yol bütün yeni şehirleri birleştirdi.
начать обучение
link
The round linked all the new towns.
bağlamak
kravat
Adamı bir ağaca bağladılar.
начать обучение
tie
They tied the man to a tree.
bağlı olmak
-a/e göre
Maç havaya bağlı
начать обучение
depend
depend on
The match depends on the weather.
ziyaret etmek
ziyaret
Haftada iki kere teyzemi ziyaret ederim.
начать обучение
visit
I visit my aunt twice a week.
ısıtmak
sıcaklık, ısı
Çay için biraz su ısıt.
начать обучение
heat
Heat some water for the tea.
boyamak
boya
Bu odayı pembeye boyayacağım
начать обучение
paint
I’m going to paint this room pink.
boyamak
Saçını siyaha boyadı.
начать обучение
dye
She dyed her hair black.
uçmak
Bazı kuşlar uçamazlar.
начать обучение
fly - flew - flown
Some birds can’t fly.
düşürmek, atmak
damla
Paranı düşürdün.
начать обучение
drop
You have dropped your money.
baş vurmak
müracaat etmek
Işe başvurmak istiyordu.
начать обучение
apply
apply for
She want to apply for the job.
dengelemek
terazi
Topu burnun üstünde dengeleyebilir misin?
начать обучение
balance
Can you balance a ball on your nose?
akmak
Bu bölgede su yavaş akar.
начать обучение
flow
Water flows slowly in this area.
kurutmak
kuru
Saçını kurut
начать обучение
dry
Dry your hair.
bayılmak
Kazayı görünce bayıldı.
начать обучение
faint
She fainted when she saw the accident
iş vermek, çalıştırmak
Bu sene iki garson daha alacaklar.
начать обучение
employ
They are going to employ two more waiters this year.
çarpmak
5 kere 5, 25 eder.
начать обучение
multiply
Five multiplied by five is twenty five.
şarj etmek, fiyat istemek
sorumlu olmak, suçlamak
Otelin geceliği 40 dolardır.
начать обучение
charge
be in charge of
The hotel charges 40 dollars a night.
gerek, iyi olur
-meli, -malı, tavsiye yada olasılık belirtir.
Daha sıkı çalışmalısın.
начать обучение
ought to
ought (to)
You ought to study harder.
duyurmak, ilan etmek
Ilk olarak birkaç yeni düzenlemeyi duyurmak istiyorum.
начать обучение
announce
In the first place, I would like to announce several new regulations.
görmezden gelmek, aldırmamak, gözardı etmek
Tom’un tavsiyesine aldırmamak bir hata olurdu.
начать обучение
ignore
It would be a mistake to ignore tom’s advice.
israf etmek, boşa harcamak
israf
Zamanımı israf etmekten nefret ederim
начать обучение
waste
I hate to waste my time.
merak etmek, hayret etmek
mucize, hayret
•Akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyorum. •Şaşırmak, merak etmek anlamaya başlamaktır.
начать обучение
wonder
•I wonder what he's making for dinner. •To be surprise, to wonder is to begin to understand.
bükülmek, katlamak
kat, kıvrım
Tüm giysileri katlamak birkaç saatimi aldı.
начать обучение
fold
It took me several hours to fold all the clothes
idare etmek, işlemek
sap
Bu makineyi idare etmek kolaydır.
начать обучение
handle
This machine is easy to handle.
itiraz etmek, karşı çıkmak
Amacım önerilerine itiraz etmek değil.
начать обучение
object
I don’t mean to object to your proposal.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.