3.2.3 a successful interview for a job

 0    42 карточки    aalebialas
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
covering letter
начать обучение
podanie o pracę -list
resume
начать обучение
życiorys
track-record
начать обучение
osiągnięca (w życiu zawodowym)
previous experience
начать обучение
poprzednie doświadczenie
qualifications
начать обучение
kwalifikacje
qualities
начать обучение
cechy
appearance
начать обучение
wygląd
physical presentation
начать обучение
wygląd zewnętrzny
imagination
начать обучение
wyobraźnia
resourcefulness
начать обучение
pomysłowość, zaradność
commitment
начать обучение
zaangażowanie, poświęcenie
drive
начать обучение
zapał, energia
sense od humor
начать обучение
Poczucie od humoru
culture
начать обучение
kultura
good manners
начать обучение
dobre maniery
ability to listen
начать обучение
umiejętność słuchania
maturity
начать обучение
dojrzałość
ambition
начать обучение
ambicja
involvment
начать обучение
zaangażowanie
to recruit/employ
начать обучение
zatrudnić
to find somebody suitable
начать обучение
znaleźć kogoś odpowiedniego
to select candidates
начать обучение
wybierać kandydatów
income
начать обучение
roczny dochód
commission
начать обучение
prowizja
outgoing
начать обучение
wydatki
welfare/social security
начать обучение
zasiłki
disability
начать обучение
renta
compansation
начать обучение
odszkodowanie
mortgage
начать обучение
hipoteka
handle sth
начать обучение
poradzic sobie z czymś
humilisation
начать обучение
poniżenie
spouse
начать обучение
małżonek/małżonka
current
начать обучение
obecny/aktualny
be aware of sth
начать обучение
zdawać sobie sprawę z czegoś
certain rules
начать обучение
pewne zasady
gain
начать обучение
zdobyć
therefore
начать обучение
dlatego
gestures
начать обучение
gesty
hide
начать обучение
ukryć
convey a message
начать обучение
przekazać wiadomość
convey enthusiasm for work
начать обучение
przekazać entuzjazm do pracy
certainly
начать обучение
na pewno

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.