2. Matura Focus 3 || Sport and disabilities

 0    136 карточки    dafiiu
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
łucznictwo
начать обучение
archery
lekkoatletyka
начать обучение
athletics
badminton
начать обучение
badminton
baseball
начать обучение
baseball
koszykówka
начать обучение
basketball
boks
начать обучение
boxing
kajakarstwo
начать обучение
canoeing
sport wyczynowy
начать обучение
competitive sport
krykiet
начать обучение
cricket
kolarstwo
начать обучение
cycling
sport ekstremalny
начать обучение
extreme sport
piłka nożna
начать обучение
football
golf
начать обучение
golf
hokej na trawie
начать обучение
hockey
hokej na lodzie
начать обучение
ice hockey
sport indywidualny/zespołowy
начать обучение
individual / team sport
sport halowy / uprawiany na świeżym powietrzu
начать обучение
indoor / outdoor sport
jogging
начать обучение
jogging
judo
начать обучение
judo
karate
начать обучение
karate
kung fu
начать обучение
kung fu
skok w dal
начать обучение
long jump
wyścigi samochodowe
начать обучение
motor racing
rugby
начать обучение
rugby
żeglarstwo
начать обучение
sailing
łyżwiarstwo
начать обучение
skating
narciarstwo
начать обучение
skiing
snowboarding
начать обучение
snowboarding
squash
начать обучение
squash
sport letni zimowy
начать обучение
summer / winter sport
pływanie
начать обучение
swimming
tenis stołowy
начать обучение
table tennis
siatkówka
начать обучение
volleyball
windsurfing
начать обучение
windsurfing
wrestling
начать обучение
wrestling
bieżnia
начать обучение
track
boisko do koszykówki/siatkówki
начать обучение
basketball / volleyball court
ring bokserski do wrestlingu
начать обучение
boxing / wrestling ring
boisko do krykieta / piłki nożnej / rugby / hokeja na trawie
начать обучение
cricket / football / rugby / hockey pitch
tor kolarski / samochodowy
начать обучение
cycle / motor racing track
pole golfowe
начать обучение
golf course
sala gimnatsyczna, siłownia
начать обучение
gym
lodowisko
начать обучение
ice rink
basen olipmijski
начать обучение
Olimpic swimming pool
klub żeglarski
начать обучение
sailing club
ośrodek narciarski
начать обучение
ski resort
stok narciarski
начать обучение
ski slope
kort tenisowy / do squasha
начать обучение
tennis / squash court
stadion
начать обучение
stadium
rakieta do badmintona / squasha / tenisa
начать обучение
badminton / squash / tennis racket
kij do baseballa / krykieta
начать обучение
baseball / cricket bat
buty narciarskie
начать обучение
boots
kij golfowy
начать обучение
golf club
kask
(Powinieneś zakładać kask, kiedy jeździsz na rowerze.)
начать обучение
helmet
You should wear a helmet when you ride your bike.
kij do hokeja
начать обучение
hockey stick
strój/zestaw/sprzęt
(Kupiłem nowy sprzęt do mojej kuchni.)
начать обучение
kit
I bought a new kit for my kitchen.
czerwona / żółta kartka
начать обучение
red / yellow card
deska do snowboardu
начать обучение
snowboard board
rakietka pingpongowa
начать обучение
table tennis bat
buty sportowe
начать обучение
trainers
lekkoatleta
начать обучение
athlete
kapitan
(Mówi się, że jeżeli ma miejsce katastrofa, to kapitan powinien opuścić statek jako ostatni.)
начать обучение
captain
They say that when a catastrophe takes place, the captain should leave the ship as the last one.
trener
начать обучение
coach / trainer
kibic
(Kupiłem tę książkę mojemu ojcu - jest fanem tego pisarza.)
начать обучение
supporter / fan
I bought this book for my father - he's a fan of that writer.
piłkarz
начать обучение
footballer
bramkarz
начать обучение
goalkeeper
przeciwnik
начать обучение
opponent
przeciwna drużyna
начать обучение
opposing team
gracz
начать обучение
player
sędzia
(Sędzia przerywa mecz i daje graczowi czerwoną kartkę.)
начать обучение
referee
The referee stops the match and awards the player a red card.
rywal
начать обучение
rival
biegacz
начать обучение
runner
widz
(Lubię być widzem zawodów sportowych.)
начать обучение
spectator
I enjoy being a spectator of sports competitions.
kolega z drużyny
начать обучение
team-mate
grać w koszykówkę, golf, squasha, tenisa stołowego, siatkówkę
начать обучение
basketball, golf, squash, table tennis, volleyball PLAY
uprawiać kajakarstwo, kolarstwo, żeglarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo
начать обучение
canoeing, cycling, sailing, skating, skiing GO
uprawiać lekkoatletykę, boks, judo, karate, kung fu
начать обучение
athletics, boxing, judo, karate, kung fu DO
podać piłkę
(Czy mógłbyś podać mi sól?)
начать обучение
pass a ball
Could you pass me the salt, please?
kopać piłkę
начать обучение
kick a ball
uderzać piłkę
начать обучение
hit a ball
rzucać piłkę
начать обучение
throw a ball
odbijać piłkę
начать обучение
bounce a ball
łapać piłkę
начать обучение
catch a ball
gwizdek
(Sędzia ma gwizdek wiszący dookoła jego szyi.)
начать обучение
whistle
he referee has a whistle hanging around his neck.
wygrać nagrodę / mecz / grę / punkt
начать обучение
prize / match / game / point win
pokonać przeciwnika / mistrza
начать обучение
beat an opponent / the champion
przegrać mecz
начать обучение
lose a match
pobić rekord świata
начать обучение
break a world record
być pierwszym / drugim / ostatnim na mecie
начать обучение
come first / second / last
zdobyć gola / punkt
начать обучение
score a goal / point
być w formie
начать обучение
keep fit / in shape
wyścig kolarski
начать обучение
cycling race
liga
(On marzy o graniu w baseball w pierwszej lidze.)
начать обучение
league
He dreams about playing baseball in major league.
bieg długodystansowy
начать обучение
long-distance race
maraton
(Ona biegła w maratonie w zeszły weekend.)
начать обучение
marathon
She ran the marathon last weekend.
mecz
(Nasza drużyna wygra ten mecz - naprawdę ciężko trenowali!)
начать обучение
match
Our team will win this game - they've been training really hard!
paraolimpiada, olimpiada dla niepełnosprawnych
начать обучение
Paralympics, the Olympics for disabled, Paralympic Games
wydarzenie sportowe
начать обучение
sporting / sports event
turniej
(Turniej jest otwarty dla zawodników obu płci.)
начать обучение
tournament
The tournament is open to players of both sexes.
zawody w chodzie
начать обучение
walking race
zagwizdać / odgwizdać
начать обучение
blow a whistle
gonić kogoś
начать обучение
chase after sb
współzawodniczyć / konkurować
(Musisz konkurować z innymi dziewczynami o jego uwagę.)
начать обучение
compete
You have to compete with other girls for his attention.
rzucić się na piłkę
начать обучение
dive for the ball
nurkować
(Ona chciałaby nurkować na rafie koralowej.)
начать обучение
dive
She would like to dive on a reef.
uprawiać sport
начать обучение
do sport
przystąpić do zawodów
начать обучение
enter a competition
złoty/srebrny/brązowy medal
начать обучение
gold / silver / bronze medal
prowadzić
(Nauczyciel poprowadził dyskusję na temat zdrowego stylu życia.)
начать обучение
lead
The teacher led a discussion about healthy lifestyle.
wyprzedzić
начать обучение
overtake
pozycja
начать обучение
position
zator/korek
(Utknęliśmy w korku i nie zdążyliśmy na samolot.)
начать обучение
traffic jam / congestion
We got stuck in a traffic jam and missed the plane.
zakwalifikować się do
начать обучение
qualify for
wynik
(Mój wynik testu był niski.)
начать обучение
score
My score in the test was low.
ustanowić nowy rekord świata
начать обучение
set a new world record
przyspieszać
начать обучение
speed up
brać udział w
(Wczoraj wziąłem udział w klasowej debacie.)
начать обучение
take part in
Yesterday, I took part in a class debate.
sesja treningowa
начать обучение
training session
odważny
начать обучение
courageous
odwaga
(Nie miał odwagi tego zrobić.)
начать обучение
courage
He didn't have the courage to do it.
wzór do naśladowania
(Myślę, że on powinien spędzać trochę czasu z przyzwoitym wzorcem, nie sądzisz?)
начать обучение
role model
I think he should spend some time with a decent role model, don't you?
podziwiać
начать обучение
has always looked up to her
zaczynać coś robić
(Kiedy po raz pierwszy zacząłeś pisać?)
начать обучение
get into
When did you first get into the writing?
angażować się
(Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
начать обучение
get into
We both got into the political debate.
zainteresować się czymś
(Zainteresowałem się jogą, gdy byłem nastolatkiem.)
начать обучение
get into
I got into yoga when I was a teenager.
zostać wybranym do drużyny
(To był najszczęśliwszy dzień dla niego, ponieważ został wybrany do reprezentacji narodowej.)
начать обучение
get into
It was the happiest day for him, because he got into the national team.
dostać się na studia
(Jane bierze dodatkowe lekcje, które pomogą jej dostać się na studia.)
начать обучение
get into
Jane has been taking extra classes that will help her to get into university.
dostać się do miejsca gdy jest to trudne
(Weszła do klubu mimo, że miała poniżej 18 lat.)
начать обучение
get into
She got into the club even though she was under 18.
robić tak samo jak
начать обучение
do the same as
być podobnym
(Ona z pewnością nie jest podobna do matki.)
начать обучение
take after
She sure doesn't take after her mother.
dołączyć, zatrudnić się
(Z twoim doświadczeniem powinieneś zdecydowanie zatrudnić się w tej korporacji.)
начать обучение
join
With your experience you should totally join that corporation.
patrzeć w górę
(Ona popatrzyła w górę, aby zobaczyć tęczę.)
начать обучение
look up
She looked up to see the rainbow.
uraz
(Ona odniosła tylko niewielkie obrażenia w wypadku samochodowym.) On doznał urazu głowy, który spowodował całkowitą amnezję.)
начать обучение
injury
She received only minor injuries in the car accident. He suffered a head injury that brought on total amnesia.
osoba poszkodowana
(Ofiara napadu nie mogła rozpoznać winowajcy.)
начать обучение
sufferer
The sufferer of the mugging couldn't identify the perpetrator.
niepełnosprawność
(Pomimo swojej niepełnosprawności, on prowadzi zwyczajne życie.)
начать обучение
disability, handicap
Despite his handicap, he lives a regular life.
kalectwo, niepełnosprawność
(Twoje kalectwo nie może powstrzymywać cię od spełniania swoich marzeń.)
начать обучение
disability
Your disability cannot stop you from making your dreams come true.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.