16. Deck

 0    31 карточка    macitsamet
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ayağa kalkmak, yataktan kalkmak, ayağa kalkmak
Tüm seyirci ayağa kalktı ve alkışlamaya başladı.
начать обучение
get up - got up
The whole audience got up and started clapping.
giyinmek, giydirmek
giyinip kuşanmak, belli tarzda giyinmek
Genelde kahvaltı yapmadan önce giyinirim.
начать обучение
get dressed - got dressed
She was dressed in black.
I usually get dressed before having breakfast.
şık giyinmek, bir davet için giyinmek, kuşanmak
oyun veya parti için özel kıyafetler giyip görünüşünü değiştirmek
Parti için Süpermen kılığında.
начать обучение
dress up
He dressed up as Superman for the party.
havalanmak, kaldırmak, •uçağın kalkması •elbisesini çıkarmak
kalkış, havalanma
•Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. •Lütfen kapıda ayakkabılarınızı çıkartın.
начать обучение
take off - took off - taken off
•The plane was about to take off when I heard a strange sound. •Please take off your shoes at the door.
girmek, arabaya binmek
işe/eve varmak/ulaşmak, (tren ve diğer araçlar) varmak, gelmek, ulaşmak
•Banyo penceresinden girmiş olmalıdır. •Arabaya binin!
начать обучение
get in / get into
Our flight's getting in later than expected.
•They must have got in through the bathroom window. •Get into the car!
(otobüs, gemi, uçak, tren) bir araca binmek
Sanırım yanlış otobüse bindik.
начать обучение
get on (sth) - got on (sth)
I think we got on the wrong bus.
araçtan inmek/çıkmak
gezmek, eğlenmek, yeni insanlarla tanışmak
Trafik ışıklarında durduğunuzda ineceğim.
начать обучение
get out - got out
I'll get out when you stop at the traffic lights.
•(otobüs, gemi, uçak, tren) bir araçtan inmek •akşam işten çıkmak
Uzak dur!', 'Dokunma!', 'Çek elini!’, git işine!
•Bir sonraki durakta inmeliyiz. •İşten ne zaman çıkarsınız?
начать обучение
get off (sth)
Get off!
•We should get off at the next stop. •What time do you get off work?
(bilhassa cinsel yönden) heyecanlandırmak, tahrik etmek, zevk almak
Anlamadım paşam
Sanırım bu tür şeylerden zevk alıyor.
начать обучение
get off on (sth)
get off on
I expect She hardly gets off on this stuff.
biriyle cinsel ilişkiye girmek
Bütün akşamı Phil'le cinsel ilişkiye girmeye çalışmakla geçirdi.
начать обучение
get off with sb
She spent the whole evening trying to get off with Phil.
iyi anlaşmak, iyi geçinmek
bir şeyi başarıyla halletmek; ilerlemek; gitmek
Karen'ın Sue ile anlaşmadığını hiç bilmiyordum.
начать обучение
get on with sb - got on with sb
get on in
I never knew that Karen didn't get on with Sue.
usanmak, bıkmış/bezmiş/usanmış/canına tak etmiş olmak
İnsanların bana hayatımı nasıl yöneteceğimi söylemesinden bıktım.
начать обучение
be sick of sth
I'm sick of people telling me how to run my life.
... dan/den yorulmak/bıkmak/bezmek; canına tak etmek
Çocuklardan ve oyunlarından bıktı.
начать обучение
weary of sth/sb
She grew weary of the children and their games.
hastalanmak, rahatsızlanmak / zengin olmak / ıslanmak
Sanırım hasta olacağım.
начать обучение
get(be) sick/rich/wet
I think I’m going to be sick.
soluğu... almak, kendini... bulmak, gözünü... açmak
Böyle giderse soluğu hapishanede alacak.
начать обучение
wind up
If he carries on like this, he'll wind up in prison.
çok çalıştıktan veya heyecandan sonra dinlenmek ve rahatlamak
İş yerinde geçen bir günün ardından dinlenmekte zorlanıyorum.
начать обучение
wind down
I find it difficult to wind down after a day at work.
bitirmek, sona erdirmek, bitmek, sona ermek
bir şey yapmak için, özellikle bir araba penceresi, bir kolu çevirerek veya bir düğmeye basarak yukarı hareket ettirin
Şimdi oyunu sonlandırma zamanı.
начать обучение
wind (sth) up
Pencereyi açar mısın lütfen?
It's time to wind up the game now.
yavaş yavaş sona er(dir)mek/bit(ir)mek
Zaten işi yavaş yavaş sonlandırmaya başladım.
начать обучение
wind (sth) down
I've already started to wind the business down.
kızdırmak
Şaka olarak birini rahatsız edecek veya endişelendirecek bir şeyi kasıtlı olarak söylemek veya yapmak
Onlar sadece seni heyecanlandırıyorlar.
начать обучение
wind sb up
They’re only winding you up.
seks yapmak
•Arabasının arka koltuğunda seks yaptılar. •Artık onunla seks yapmak istemiyordu.
начать обучение
have sex (with)
•They had sex in the back seat of his car. •She no longer wanted to have sex with him.
birinden bir şey yapmasını istemek veya emretmek
Yargıç, ona doğru cevap vermesini emretti.
начать обучение
adjure
The judge adjured him to answer truthfully.
yalvarmak, iknaya çabalamak
Arkadaşları ona gitmemesi için yalvardı.
начать обучение
entreat
His friends entreated him not to go.
birine hoşçakal/Allah'a ısmarladık/iyi geceler vs. Demek
Konuklarına iyi geceler diledi.
начать обучение
bid - bade - bidden
She bade her guests goodnight.
iğneye iplik geçirmek
kendine yol açıp ilerlemek; zorlukla yol bulup ilerlemek; yararak/yol açıp geçmek
Benim için iğneyi geçirir misin?
начать обучение
thread
Will you thread the needle for me?
kullanarak bitirmek; tüketmek
Birisi tüm sütü tüketmiş.
начать обучение
use up, use sth up
Someone's used up all the milk.
ürkmek, korkmak
utangaç, çekingen, pısırık •-den bahsetmekten çekinmek
At, Darrel'ı eyerinden atarak ürktü.
начать обучение
shy
be shy of
The horse shied, throwing Darrel from his saddle.
çekinmek, kaçınmak
Topluluk önünde konuşmaktan çekinme eğilimindedir.
начать обучение
shy away from sth
She tends to shy away from public speaking.
doğal karşılamak, olağan kabul etmek
Çoğumuz özgürlüğümüzü bahşedilmiş/lütfedilmiş kabul ediyoruz.
начать обучение
take sb/sth for granted
Most of us take our freedom for granted.
... olduğu gibi kabul etmek; tabiî bulmak; tartışmasız kabul etmek
Davet edileceğimizi kabul ettim.
начать обучение
take it for granted
I took it for granted that we'd be invited.
•tedirgin olmak, utanç duymak, mahcup olmak •çekilmek, ürkmek, uzak durmak, korkup sinmek
Jan, babasının dans ettiğini görünce irkildi.
начать обучение
cringe
Jan cringed at the sight of her father dancing.
(plan, resmi antlaşma, liste vb.) düzenlemek, hazırlamak, yazmak
Acil durumlarla başa çıkmak için kılavuzlar hazırlanmıştır.
начать обучение
draw sth up
Guidelines have been drawn up for dealing with emergencies.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.