1. personality

 0    114 карточки    izasulig
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
personality
начать обучение
osobowość
affectionate
начать обучение
czuły
aggressive
начать обучение
agresywny
ambitious
начать обучение
ambitny
anxious
начать обучение
zaniepokojony, niespokojny
bossy
начать обучение
władczy
charming
начать обучение
czarujący / uroczy
competitive
начать обучение
lubiący współzawodnictwo
independed
начать обучение
niezależny
jealous
начать обучение
zazdrosny (o ludzi)
moody
начать обучение
humorzasty
rebellious
начать обучение
buntowniczy
reliable
начать обучение
wiarygodny, godny zaufania
selfish
начать обучение
egoistyczny, samolubny
sensible
начать обучение
rozsądny / praktyczny
sensitive
начать обучение
wrażliwy
sociable
начать обучение
towarzyski
spoilt
начать обучение
rozpieszczony, zepsuty
stubborn
начать обучение
uparty
themselves
начать обучение
sami
arguing
начать обучение
argumentując
common sense
начать обучение
zdrowy rozsądek
practical
начать обучение
praktyczny
enjoys
начать обучение
cieszy
bad-tempered
начать обучение
w złym humorze, wściekły
easily hurt
начать обучение
łatwo zranić
offended
начать обучение
obrażony
obeying rules
начать обучение
przestrzeganie zasad
attitude
начать обучение
postawa/podejście
talkative
начать обучение
gadatliwy
clever
начать обучение
mądry
generous
начать обучение
hojny
mean
начать обучение
skąpy / perfidny
generous
начать обучение
hojny
insecure
начать обучение
niepewny
outgoing
начать обучение
otwarty/ towarzyski
unambitious
начать обучение
bez ambicji
unfriendly
начать обучение
nieprzyjazny
dishonest
начать обучение
nieuczciwy
unimaginative
начать обучение
bezwyobraźni
unkind
начать обучение
nieuprzejmy
immature
начать обучение
niedojrzały
disorganized
начать обучение
niezorganizowany
impatient
начать обучение
niecierpliwy
unreliable
начать обучение
niewiarygodny
irresponsible
начать обучение
nieodpowiedzialny
unselfish
начать обучение
bezinteresowny
insensitive
начать обучение
nieczuły
unsociable
начать обучение
nietowarzyski
untidy
начать обучение
nieporządny
sympathetic
начать обучение
współczujący
sensible
начать обучение
rozsądny
amusing
начать обучение
zabawny
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
начать обучение
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
big-head
начать обучение
zarozumialec
big-headed
You're getting a bit big-headed with all your success. Try and be a bit more humble.
начать обучение
zarozumiały
Robisz się trochę zarozumiały przez to, że odniosłeś sukces. Spróbuj być nieco bardziej pokorny.
boring
I hate school, it's boring!
начать обучение
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
calm
начать обучение
opanowany, spokojny
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
начать обучение
ostrożny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
cheerful
начать обучение
pogodny
cowardly
начать обучение
tchórzliwy
coward
начать обучение
tchórz
curious
Timmy is very curious of the world.
начать обучение
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
determined
начать обучение
zdecydowany
disobedient
начать обучение
nieposłuszny
easy-going
начать обучение
bezproblemowy, wyluzowany
energetic
начать обучение
energiczny
even-tempered
начать обучение
zrównoważony
even-tempered
начать обучение
zrównoważony
forgetful
She's a very forgetful person - sometimes she can't even remember how old she is!
начать обучение
zapominalski
Ona jest bardzo zapominalską osobą - czasem nie pamięta nawet, ile ma lat!
good-natured
начать обучение
dobroduszny
grumpy
начать обучение
zrzędliwy, gburowaty
honest
She seems to be honest.
начать обучение
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
insincere
начать обучение
nieszczery
irritable
начать обучение
irytujący
loyal
начать обучение
lojalny
naive
начать обучение
naiwny
obedient
начать обучение
posłuszny
pessimist
начать обучение
pesymista
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
начать обучение
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
possessive
Her boyfriend broke up with her because she was getting too possessive.
начать обучение
zaborczy
Jej chłopak z nią zerwał, bo robiła się zbyt zaborcza.
rude
Your remark was really rude.
начать обучение
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
self-confident
начать обучение
pewny siebie
shy
Join us, don't be shy!
начать обучение
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
timid
начать обучение
bojaźliwy
sincere
Please, accept our sincere apologies.
начать обучение
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.
spiteful
Why did you tell such things to Mary? You're so spiteful!
начать обучение
złośliwy
Dlaczego powiedziałaś Mary takie rzeczy? Jesteś taki złośliwy!
strong-minded
начать обучение
zdecydowany
thick-skinned
начать обучение
gruboskórny
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
начать обучение
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
truthful
начать обучение
prawdomówny
unkind
начать обучение
nieuprzejmy
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
начать обучение
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
vindictive
начать обучение
mściwy
warm-hearted
начать обучение
serdeczny
well-behaved
начать обучение
dobrze wychowany
polite
We only hire polite people.
начать обучение
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
cheerful
начать обучение
pogodny/wesoły
dull
начать обучение
nieciekawy, nudny
sense of humour
начать обучение
poczucie humoru
ability
начать обучение
zdolność, umiejętność
honesty
начать обучение
uczciwość
ambition
начать обучение
ambicja
tolerance
начать обучение
tolerancja
aggression
начать обучение
agresja
arrogance
начать обучение
arogancja
generosity
начать обучение
hojność, szczodrość
paitence
начать обучение
cierpliwość
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
начать обучение
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
modest
Be modest and humble.
начать обучение
skromny
Bądź skromny i pokorny.
humble
Kevin is such a humble guy. He does great things, but never brags about them to anyone.
начать обучение
pokorny
Kevin to taki skromny gość. Robi wspaniałe rzeczy, a nigdy nikomu się nimi nie chwali.
intolerant
начать обучение
nietolerancyjny
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
начать обучение
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
personality trait
начать обучение
cecha osobowości

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.