05 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M McCarthy - 19.04.2014r

 0    176 карточки    29dexon
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wsiadać
начать обучение
get on
potknięcie, lapsus
начать обучение
slip-up
stracić okazję
начать обучение
miss out
zrobić porządek, posprzątać
начать обучение
clear up
przejaśniać się, rozpogadzać
начать обучение
clear up
zrobić porządki, posprzątać
начать обучение
tidy up
zwęzić coś, o ubraniu
начать обучение
take sth in, take in sth
odwiedzić coś, będąc w pobliżu
начать обучение
take in sth
zatrzymać kogoś, na przykład, na policji
начать обучение
take sb in, take in sb
wkroczyć, zaangażować się, w coś
начать обучение
step in
wyłączać
начать обучение
switch off
powieść się, udawać się
начать обучение
work out
poprawić, rozwiązać
начать обучение
work out
wykonywać ćwiczenia fizyczne
начать обучение
work out
zgarnąć pieniądze, zagarnąć zysk
начать обучение
cream off
odwołać coś, na przykład, spotkanie, koncert
начать обучение
call sth off, call off sth
zabrać się do czegoś, na przykład, trudnego zadania
начать обучение
get down to sth
schodzić, na przykład, po schodach
начать обучение
get down
schylić się, zniżyć, położyć
начать обучение
get down
odejść od stołu, po posiłku
начать обучение
get down
zasmucić kogoś, zmartwić kogoś
начать обучение
get sb down
uciec z jakiegoś miejsca
начать обучение
get out of sth
uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś
начать обучение
get out of sth
przestać coś robić
начать обучение
get out of sth
podkręcić, zwiększyć
начать обучение
turn up
odkopać, odgrzebać, odnaleźć
начать обучение
turn sth up
katamneza, badanie kontrolne po przebytej chorobie lub hospitalizacji
начать обучение
follow-up
kontrola
начать обучение
follow-up
dalsza część, kontynuacja
начать обучение
follow-up
dalszy, nakierowany, na przykład, na zdobycie większej ilości wiedzy, informacji
начать обучение
follow-up
metafora, przenośnia
начать обучение
metaphor
rejestr, register
начать обучение
register
dosłowny
начать обучение
literal
metaforyczny, przenośny
начать обучение
metaphorical
metaforyczny, przenośny
начать обучение
metaphoric
metaforyczny, przenośny
начать обучение
figurative
dosłowne znaczenie
начать обучение
literal meaning
przenośne znaczenie
начать обучение
metaphorical meaning
podstawowe znaczenie
начать обучение
basic meaning
Oni wsiedli do autobusu
начать обучение
They got on the bus
Czy zawsze wsiadacie na tym przystanku?
начать обучение
Do you always get on at this stop?
synonim
начать обучение
board
robić postęp, radzić sobie
начать обучение
get on
kontynuować
начать обучение
get on
odnieść sukces
начать обучение
get on
założyć coś, o ubraniu
начать обучение
get sth on
przyjaźni się z kimś
начать обучение
get on famously with sb
wsunąć, pośliznąć się
начать обучение
slip
pomylić się
начать обучение
slip up
przykład
начать обучение
For another, you slipped up in too many ways, all of them wrong.
przykład
начать обучение
Would he slip up and give us something that made sense?
przykład
начать обучение
But it's only a matter of time before they slip up.
tęsknić, brakować
начать обучение
miss
przykład
начать обучение
And now she would miss out on ever having a family
przykład
начать обучение
He would not let his son miss out on these things
przykład
начать обучение
Why should they miss out on such a good thing
przykład
начать обучение
And what about all the things she's missing out on?
opuścić coś, przeoczyć coś
начать обучение
miss sth out
pomijać, opuszczać
начать обучение
omit
Zrób porządek w pokoju, twoja mama nas odwiedza
начать обучение
Clear up the room, your mum is visiting us
Zrób porządek z tym bałaganem zanim się zdenerwuję
начать обучение
Clear up this mess before I get mad
posiadanie szczeniaka oznacza ciągłe sprzątanie po nim
начать обучение
Having a puppy means clearing up after it all the time
W końcu zaczyna się przejaśniać
начать обучение
It finally starts to clear up
Po południu niebo się rozchmurzyło
начать обучение
The sky cleared up in the afternoon
przykład
начать обучение
I would like yet again to clear up one thing
przykład
начать обучение
I'm going to have to clear up and go in the other room.
przykład
начать обучение
But here's something else I would like to clear up.
znikać, wyleczyć, o chorobie
начать обучение
clear up
przykład
начать обучение
I would like yet again to clear up one thing.
przykład
начать обучение
We will do our best to clear up any problems.
posprzątać
начать обучение
clear sth up
rozwiązać coś, wyjaśnić coś
начать обучение
clear sth up
rozwiązać coś, wyjaśnić coś
начать обучение
solve or explain something
oczyszczać się, o skórze
начать обучение
clear, clear up
schludny
начать обучение
tidy
przykład
начать обучение
He should have got someone to tidy up after they left.
przykład
начать обучение
I would have asked questions, just to tidy up the case.
przykład
начать обучение
The great problem we now have is to really tidy up the language.
przykład
начать обучение
All I did then was tidy up work that other people had done.
właściwy
начать обучение
appropriate
oszukać, zmylić
начать обучение
deceive
osiąść na mieliźnie
начать обучение
strand
w ciągu nocy
начать обучение
overnight
pojąć coś, przyjmować coś, zapamiętywać coś, przyswajać coś
начать обучение
take sth in, take in sth
Ona nie mogła zrozumieć tego planu
начать обучение
She couldn't take in this plan
zawierać coś, włączać coś, wliczać coś
начать обучение
take sth in, take in sth
synonim
начать обучение
include
odebrać coś, zarobić coś, o kwocie pieniędzy
начать обучение
take sth in, take in sth
opłacać i otrzymywać coś regularnie, na przykład, tygodniki
начать обучение
take sth in, take in sth
take in sth
начать обучение
take in sth
obejrzeć coś, na przykład, film, sztukę
начать обучение
take in sth
przyjmować kogoś, nocować kogoś, gościć kogoś, pod swoim dachem
начать обучение
take sb in, take in sb
Schronisko przyjmuje bezdomnych ludzi
начать обучение
The shelter is taking in homeless people
nabierać kogoś, oszukiwać kogoś, zwodzić kogoś
начать обучение
take sb in, take in sb
Nie dałem się nabrać na jej podstęp
начать обучение
I wasn't taken in by her trick
przykład
начать обучение
Still, he does not think the federal government should step in.
przykład
начать обучение
Every step in the process had to have its own.
przykład
начать обучение
The Government had to step in to get things under control again.
przykład
начать обучение
We should not step in and make changes every year.
kałuża, bajoro
начать обучение
puddle
narobić galimatiasu
начать обучение
puddle
moczyć, namoknąć
начать обучение
soak
całkowicie przemoczony, całkiem mokry
начать обучение
soaking
całkowicie przemoczony, całkiem mokry
начать обучение
soaking wet
spór
начать обучение
argument
uwiązywać, krępować
начать обучение
tie sth down
narzucić komuś, coś, ograniczyć kogoś
начать обучение
tie sb down
ograniczyć kogoś do czegoś
начать обучение
tie sb down to sth
odpowiedzialność
начать обучение
responsibility
obowiązki w pracy
начать обучение
work responsibilities
czasownik podstawowy
начать обучение
basic verb
jak również, także, oraz
начать обучение
as well as
Lepiej byłoby do niej zadzownić, jak również napisać
начать обучение
It would be better to phone her as well as write
Ona chce mieć samochód, a także motocykl
начать обучение
She wants to have a car as well as a motorbike
Jestem zmotywowany, jak również pracowity
начать обучение
I am motivated as well as hard-working
kontekst
начать обучение
context
związek, łączność, zależność
начать обучение
context
Powinnam była wyjaśnić kontekst", Kate przeprosiła
начать обучение
I should've explained the context, Kate apologized
To nie ma sensu w żadnym innym kontekście
начать обучение
It does not make sense in any other context
Często możesz odgadnąć znaczenie słowa z jego kontekstu
начать обучение
You can often guess the meaning of a word from its context
aby, w celu
начать обучение
in order to
sprawdzać się
начать обучение
work out
wydarzyć się
начать обучение
work out
zmierzać do czegoś, w swojej wypowiedzi
начать обучение
drive at sth
do czego zmierzasz?
начать обучение
what are you driving at?
bębnić, wbić
начать обучение
drum
wbijać coś komuś do głowy
начать обучение
drum sth into sb
zbierać śmietankę, dolewać śmietanki
начать обучение
cream
utopić, zagłuszać
начать обучение
drown
zagłuszyć, na przykład, inny dźwięk
начать обучение
drown out
ustawać, przestawać
начать обучение
stop
ustawać, przestawać
начать обучение
let up
nazwać, wezwać
начать обучение
call
Oni odwołali spotkanie
начать обучение
They called off the meeting
synonim
начать обучение
cancel
odwołać coś, zaprzestać czegoś, na przykład, poszukiwań, akcji ratunkowej
начать обучение
call sth off, call off sth
powstrzymać coś, przywołać coś, na przykład, psa
начать обучение
call sth off, call off sth
Ostatecznie zabrałem się do pracy
начать обучение
I finally got down to work
przykład
начать обучение
I told the women teachers with me to get down.
przykład
начать обучение
Then he turned to us and got down to business.
przykład
начать обучение
He had to get down to the real work now.
przykład
начать обучение
He had no idea how they were going to get down.
zapisać coś
начать обучение
get sth down, get down sth
wyjeżdżać skądś, opuścić jakieś miejsce
начать обучение
get out of sth
Ona zatrzymała się i wysiadła z samochodu
начать обучение
She pulled up and got out of the car
Armia wreszcie wyjechała z Iraku
начать обучение
The army finally got out of Iraq
Opuść moją posiadłość
начать обучение
Get out of my property
Po dwóch godzinach wyjechali z miasta
начать обучение
After two hours they got out of the city
Musicie uciekać z tego miejsca
начать обучение
You've got to get out of this place
Mój współlokator zawsze zdoła się wykręcić ze zmywania naczyń
начать обучение
My roommate always manages to get out of the washing-up
Pomóż mi uniknąć kary
начать обучение
Help me to get out of a punishment
Jak mogę uniknąć tej pracy?
начать обучение
How can I get out of this work?
Ona powinna przestać mówić ludziom, co mają robić
начать обучение
She should get out of telling people what to do
On przestał stawiać pieniądze na drużyny
начать обучение
He got out of betting money on teams
obracać, przekręcać
начать обучение
turn
odnaleźć się
начать обучение
turn up
pojawić się
начать обучение
turn up
synonim
начать обучение
show up
nadarzyć się, na przykład, okazja, możliwość
начать обучение
turn up
przykład
начать обучение
She just turned up at the front door last summer.
przykład
начать обучение
The next morning she did not turn up at school.
przykład
начать обучение
They had one go before but not enough men turned up.
przykład
начать обучение
In fact, you are the only person who has turned up.
podkręcać coś, zwiększać coś
начать обучение
turn sth up
skrócić, na przykład, spódnicę
начать обучение
turn sth up
podążać za sugestią
начать обучение
follow up
przykład
начать обучение
Following up too much, or in the wrong way, could take you out of the running.
przykład
начать обучение
I tell her and follow up with more of the same.
przykład
начать обучение
If they say yes, then you can follow up with more questions.
przykład
начать обучение
Ask them how they would like for you to follow up.
Ta sekcja dostarcza dalsze objaśniające ćwiczenia
начать обучение
This section provides follow-up exploratory exercises
sprawdzać coś, badać coś
начать обучение
follow sth up
ciąg dalszy, kontynuacja czegoś, książki, filmu, płyty muzycznej
начать обучение
follow-up to sth
dalsza część czegoś, kontynuacja czegoś
начать обучение
follow-up to sth
napotkać, natknąć się
начать обучение
encounter
trop, wskazówka
начать обучение
clue

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.