wiązania chemiczne

5  1    50 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
wiązania jonowe- różnica elektroujemności wynosi...
начать обучение
większa bądź równa 1,7
gdzie tworzą się wiązania jonowe?
начать обучение
najczęściej pomiędzy metalem a niemetalem. w wodorotlenkach pomiędzy metalem a tlenem z grupy OH... w solach między metalami a resztą kwasową. Atom pierwiastka oddający eletrony staje się kationem, a atom przyjmujący elektrony staje się anionem
wiązania kowalencyjne niespolaryzowane różnica elektroujemności wynosi?
начать обучение
od 0 do 0,4
na czym polegają wiązania kow. spolaryzowane? gdzie występują?
H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2.
начать обучение
polega na uwspólnieniu par elektronowych. Pary znajdują się w jednakowej odległości od siebie
różnica elektroujemności w wiązaniach kowalencyjnych niespolaryzowanych wynosi?
начать обучение
to przedział otwarty od 0,4 do 1,7
na czym polega wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane?
начать обучение
polega na uwspólnieniu par elektronowych, pary te są przesunięte w stronę pierwiastka silnie elektroujemnego.
co to są wiązania koordynacyjne?
начать обучение
są szczególnym przypadkiem wiązania kowalencyjnego. są bardzo słabe.
gdzie występują wiązania koordynacyjne?
начать обучение
między at. pierwiastka który posiada oktet elektronowy (donor) a atomem pierwiastka któremu brakuje pary elektronowej do oktetu.
co to są wiązania sigma?
начать обучение
pojedyncze wiązania, bardzo trwałe występujące w każdym związku.
jak tworzy się wiązania sigma? I
начать обучение
przez nałożenia orbitalu s z niesparowanym elekt. na orbital s z niesparowanym elektronem. powstaje orbital wiążący s-s w kształcie elipsoidy. II przez nałożenie orbitalu s na orbital p i powstaję orbital wiążący s-p w kształcie "ryby" III orbital Px nakłada się na orbital Px i powstaje orbital Px-Px w kształcie"cukierka" ułożenie liniowe(osiowe)
co to jest wiązanie PI jak powstaję?
начать обучение
Jest nietrwałe, szybko pęka. powstaję gdy orbital Px nałoży się na orbital Py i powstaję orbital Px-Py w kształcie "klepsydry"
co to jest dipol?
начать обучение
to cząsteczka polarna, dwubiegunowa. ponieważ bieguny możemy rozdzielić jedną płaszczyzną.
miarą polarności jest?
начать обучение
moment dipolowy
jak obliczyć moment dipolowy?
начать обучение
to iloczyn wartości ładunku i długości wiązania(l)
jednostka polarności to?
начать обучение
1 D (debaj)
co należy sprawdzić żeby dowiedzieć się który dipol jest silniejszy?
начать обучение
należy porównać wartości elektroujemności ten który będzie miał większą jest silniejszy.
jakie to są cząsteczki trwałe?
начать обучение
posiadają oktet elektronowy lub dublet
jeżeli atomy tworzące cząsteczkę mają zbliżone promienie to cząsteczka taka jest?
начать обучение
trwała
z czym związana jest reaktywność dla metali?
начать обучение
z oddawanie elektronów. rośnie w dół grupy
z czym związana jest reaktywność dla niemetali?
начать обучение
z przyjmowaniem elektronów. rośnie w górę grupy.
co to jest rodnik?
начать обучение
atom lub cząsteczka która posiada niesparowane elektrony
jak sprawdzić czy cząsteczka jest rodnikiem?
начать обучение
należy policzyć ilość elektronów jeśli będzie parzysta to nie jest to rodnik. jeśli nieparzysta to rodnik.
dla jakich cząsteczek określamy kształt?
начать обучение
dla cząsteczek w których występują wiązania kowalencyjne.
czy dla wiązań jonowych określamy kształt>?
начать обучение
NIE ponieważ są zbudowane z dużej ilości jonów ułożonych obok siebie.
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 180 to kształt takiej cząsteczki jest?
начать обучение
liniowy czyli digonalny.
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 120 stopni to kształt takiej cząsteczki jest?
начать обучение
trygonalny
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 109 st i 28 to kształt takiej cząsteczki jest?
начать обучение
tetraedryczny
metoda VSEPRA służy do?
начать обучение
określania kształtu cząsteczek.
przebieg metody VSEPRA krok 1
начать обучение
zapisać cząsteczkę w postaci E(atom centralny) A(liczba ligandów- atom lub grupa at związanych z at centralnym) n- to ilość ligandów H at wodoru bezpośrednio związany z at centralntm, m- ilość at wodoru czyli EAnHm
krok 2 polega na obliczeniu?
начать обучение
liczby elektronów walencyjnych
krok 3 polega na?
начать обучение
obliczeniu ilości wplnych par elektronowych ze wzoru LwpE= 1/2 Lwal.-4n-m
krok 4 polega na obliczeniu?
начать обучение
LP czyli liczby przestrzennej ze wzoru Lp= LwpE+m+n
jeżeli LP(liczba przestrzenna wynosi 2 to jaki jest kształt(LwpE=0)?
начать обучение
liniowy czyli digonalny
jeżeli LP wynosi 3 a LwpE =1 to jaki jest kształt?
начать обучение
trygonalny - trójkąt rwnoramienny
jeżeli Lp wynosi 3 a LwpE = 2 to kształt ten to
начать обучение
jest trygonalny- trójkąt równoboczny
LP-4 a LwpE =0 to kształt tej cząsteczki będzie?
начать обучение
tetraedryczny - tertaedr
LP=4 a LwpE = 1 to kształt będzie
начать обучение
piramida trygonalna
Lp=4 a LwpE = 2 np woda to kształt będzie?
начать обучение
trójkąt równoramienny.
co to jest Hybrydyzacja? na czym polega?
начать обучение
polega na mieszaniu się orbitalu s i p w wyniku czego powstają dwa orbitale o pośredniej wartości energii pomiędzy s-p.
ilość hybryd równa się?
начать обучение
ilości orbitali które biorą udział w hybrydyzacji.
typy hybrydyzacji?
sp=BeCl2, CO2, CaH2 sp2= BCl3, CH3+, CO3-2, NO3-, NO2-, PbCl2 sp3=SO4-2, NH4+, CH4, NH3, CH3-, H2O
начать обучение
digonalna sp trygonalna sp2 tetraedryczna sp3
cząsteczka jest płaska(nie jest dipolem) gdy ma hybrydyzację?
начать обучение
sp2
rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych
начать обучение
- dipol-dipol - wodorowe - van der Waalsa
na czym polegają wiązania dipol-dipol?
начать обучение
Na przyciąganiu różnoimiennych biegunów
na czym polega oddziaływanie wodorowe?
начать обучение
polega na przyciąganiu się wodoru oraz at. pierwiastka silnie elektroujemnego.
oddziaływania van der Waalsa?
начать обучение
najsłabsze. ulegają niemu cząsteczki które nie są dipolami.
wpływ oddziaływań na właściwości fizyczne. 1 tem. wezenia?
начать обучение
im większe oddziaływania tym większa.
2 lotność
начать обучение
im większa temp wrzenia tym lotność maleje
lotność zależy również od masy dlaczego?
начать обучение
li większa masa tym lotność maleje.
rozpuszczalność?
начать обучение
podobne rozpuszcza się w podobnym.

Poznaj wiązania chemiczne!

Wiązania chemiczne to charakterystyczne oddziaływania występujące pomiędzy atomami, grupami atomów i jonami lub cząsteczkami. Wiązania chemiczne powstają w wyniku oddziaływania, przyjmowania lub uwspólniania elektronów walencyjnych reagujących ze sobą atomów. Znajomość wiązań chemicznych jest podstawą do nauki reakcji chemicznych i innych bardziej skomplikowanych zagadnień. Po opanowaniu materiału z tej lekcji polecamy także: wartościowość pierwiastków, pierwiastki chemiczne i ich symbole oraz budowa atomu.

Wiązania chemiczne -jak to działa?

Każdy atom pierwiastka składa się z jądra atomowego oraz elektronów znajdujących się na powłokach elektronowych wokół jądra. Atomy tworząc wiązanie chemiczne mogą uzyskać stabilną konfigurację elektronową - podobną do konfiguracji gazów szlachetnych. Rodzaj wiązania między atomami zależy od właściwości pierwiastków tworzących związek chemiczny. Można je scharakteryzować za pomocą elektroujemności. Pojęcie elektroujemności zostało wprowadzone przez L. Paulinga. Elektroujemność to zdolność atomu do przyjmowania elektronów. Niektóre z występujących wiązań chemicznych to: wiązania jonowe, wiązania kowalencyjne, wiązania kowalencyjne spolaryzowane i wiązania kowalencyjne niespolaryzowane. Aby dowiedzieć się jak funkcjonują poszczególne wiązania, koniecznie skorzystaj z proponowanej przez nas lekcji!

Chemia z Fiszkoteką

Zbliża się egzamin z chemii? A może chcesz zrobić sobie gruntowną powtórkę przed maturą? Doskonale trafiłeś! Przygotowane przez nas fiszki to najlepszy sposób na naukę nawet skomplikowanych zagadnień chemicznych. Sposób nauki, który proponujemy sprawia, że opanujesz materiał w rekordowo krótkim czasie i nie zapomnisz go chwilę po egzaminie. Nie dojdzie więc do sytuacji, że chwilę po wyjściu z sali, nie będziesz już wiedział, czym jest dipol, czy oddziaływania van der Waalsa. W przypadku, gdybyś jednak czegoś zapomniał, Inteligentny System Powtórek umożliwia intuicyjny powrót do przerobionego materiału. Dołącz do nas i zobacz, czy odpowiada Ci taki sposób nauki.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.