CHARAKTER CHEMICZNY TLENKÓW

3  1    111 карточки    kamaalimak
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Li2O
начать обучение
zasadowy
BeO
начать обучение
amfoteryczny
Na2O
начать обучение
zasadowy
MgO
начать обучение
zasadowy
K2O
начать обучение
zasadowy
CaO
начать обучение
zasadowy
Rb2O
начать обучение
zasadowy
SrO
начать обучение
zasadowy
Cs2O
начать обучение
zasadowy
BaO
начать обучение
zasadowy
Fr2O
начать обучение
zasadowy
RaO
начать обучение
zasadowy
Sc2O3
начать обучение
zasadowy
Y2O3
начать обучение
zasadowy
La2O3
начать обучение
zasadowy
Ac2O3
начать обучение
zasadowy
TiO2
начать обучение
amfoteryczny
Ti2O3
начать обучение
zasadowy
TiO
начать обучение
zasadowy
ZrO2
начать обучение
amfoteryczny
HfO2
начать обучение
amfoteryczny
V2O5
начать обучение
amfoteryczny
VO2
начать обучение
amfoteryczny
V2O3
начать обучение
zasadowy
VO
начать обучение
zasadowy
Nb2O5
начать обучение
amfoteryczny
Ta2O5
начать обучение
amfoteryczny
TaO2
начать обучение
zasadowy
CrO3
начать обучение
kwaśny
Cr2O3
начать обучение
amfoteryczny
CrO
начать обучение
zasadowy
MoO3
начать обучение
kwaśny
MoO2
начать обучение
zasadowy
WO3
начать обучение
kwaśny
WO2
начать обучение
zasadowy
Mn2O7
начать обучение
kwaśny
MnO2
начать обучение
amfoteryczny
Mn2O3
начать обучение
zasadowy
MnO
начать обучение
zasadowy
Tc2O7
начать обучение
kwaśny
Re2O7
начать обучение
kwaśny
ReO3
начать обучение
kwaśny
ReO2
начать обучение
amfoteryczny
Fe2O3
начать обучение
amfoteryczny
FeO
начать обучение
amfoteryczny
RuO4
начать обучение
kwaśny
RuO2
начать обучение
kwaśny
OsO4
начать обучение
kwaśny
OsO2
начать обучение
kwaśny
Co2O3
начать обучение
zasadowy
CoO
начать обучение
amfoteryczny
Rh2O3
начать обучение
zasadowy
IrO2
начать обучение
zasadowy
Ir2O3
начать обучение
amfoteryczny
Ni2O3
начать обучение
zasadowy
NiO
начать обучение
zasadowy
PdO2
начать обучение
amfoteryczny
PdO
начать обучение
zasadowy
PtO3
начать обучение
nie można określić
PtO2
начать обучение
amfoteryczny
Pt2O3
начать обучение
kwaśny
PtO
начать обучение
zasadowy
CuO
начать обучение
amfoteryczny
Cu2O
начать обучение
amfoteryczny
Ag2O3
начать обучение
amfoteryczny
Au2O3
начать обучение
amfoteryczny
ZnO
начать обучение
amfoteryczny
CdO
начать обучение
amfoteryczny
HgO
начать обучение
zasadowy
B2O3
начать обучение
kwaśny
Al2O3
начать обучение
amfoteryczny
Ga2O3
начать обучение
amfoteryczny
In2O3
начать обучение
amfoteryczny
Tl2O3
начать обучение
zasadowy
TlO
начать обучение
zasadowy
CO2
начать обучение
kwaśny
CO
начать обучение
obojętny
SiO2
начать обучение
kwaśny
SiO
начать обучение
obojętny
GeO2
начать обучение
amfoteryczny
GeO
начать обучение
obojętny
SnO2
начать обучение
amfoteryczny
SnO
начать обучение
amfoteryczny
PbO2
начать обучение
amfoteryczny
PbO
начать обучение
amfoteryczny
N2O5
начать обучение
kwaśny
NO2
начать обучение
kwaśny
N2O3
начать обучение
kwaśny
NO
начать обучение
obojętny
N2O
начать обучение
obojętny
P4O10
начать обучение
kwaśny
P4O6
начать обучение
kwaśny
As2O5
начать обучение
kwaśny
As2O3
начать обучение
amfoteryczny
Sb2O5
начать обучение
kwaśny
Sb2O3
начать обучение
amfoteryczny
Bi2O5
начать обучение
kwaśny
Bi2O3
начать обучение
zasadowy
SO3
начать обучение
kwaśny
SO2
начать обучение
kwaśny
SeO3
начать обучение
kwaśny
SeO2
начать обучение
kwaśny
TeO3
начать обучение
kwaśny
TeO2
начать обучение
amfoteryczny
OF2
начать обучение
kwaśny
Cl2O7
начать обучение
kwaśny
Cl2O5
начать обучение
kwaśny
Cl2O
начать обучение
kwaśny
BrO2
начать обучение
kwaśny
Br2O
начать обучение
kwaśny
I2O5
начать обучение
kwaśny

Chemiczny charakter tlenków - ucz się z fiszkami, a poradzisz sobie!

Fiszki do nauki tematu, jakim jest chemiczny charakter tlenków to świetny sposób na samodzielne uczenie się chemii poza lekcjami szkolnymi. Tlenki, ich powstawanie, reakcje chemiczne, odczyny występujące w reakcjach z nimi, od zawsze sprawiają kłopot początkującym chemikom. A to mylą się symbole pierwiastków, a to trudno policzyć ich liczbowe wartości zwane współczynnikami stechiometrycznymi, nie wiedzą, jaki to tlenek amfoteryczny, zasadowy czy kwasowy, trudności jest wiele. Fiszki chemiczne poświęcone chemicznym charakterom aktywnych tlenków to bezcenna pomoc dla ucznia, zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum, bo wiedza z chemii wymaga wielu powtórek. Tlenki to zresztą wiedza podstawowa dla wielu subdyscyplin chemii, organicznej i nieorganicznej, więc bez ich porządnego przyswojenia niemożliwym jest krok do przodu.

Definicje tlenków

Aby ułatwić przyswajanie tych tlenków, warto wpierw wyjaśnić znaczenie takich pojęć jak tlenki amfoteryczne, tlenki zasadowe, tlenki kwasowe. Amfoteryczność to zdolność tlenków do reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami. Niektóre tlenki mają charakter zasadowy, co znaczy, że reagują wyłącznie z kwasami. Ta sama zasada tyczy się też charakteru kwasowego, tylko z tą różnicą, że tlenki kwasowe reagują z zasadami.

Symbole tlenków i ich charaktery chemiczne

Fiszki przeznaczone do nauki o chemicznych charakterach tlenków zostały zaprojektowane tak, aby jednocześnie utrwalać ich symbole chemiczne i charaktery. Dzięki temu rozwiązaniu ćwiczy się także pamięć o poprawnych symbolach pierwiastków, a więc języku chemicznym w jego profesjonalnym użyciu, jak i - niemalże automatyczna po wyćwiczeniu przy użyciu fiszek - zdolność do określania charakteru tlenków. Aby poznać więcej zagadnień z dziedziny chemii, koniecznie zajrzyj do innych ciekawych lekcji! Proponujemy: tlenki do matury, tlen i jego właściwości oraz budowa atomu i cząsteczki.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.