Top 500 Dutch verbs 451 - 500

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to direct
to be in charge
As a manager, she directs a staff of almost 50 employees.
начать обучение
leiden
Als manager leidt ze een staf van bijna 50 medewerkers.
to expand
Are you thinking about expanding your business to foreign markets?
начать обучение
uitbreiden
Denk je erover om je bedrijf uit te breiden naar buitenlandse markten?
to emerge
A strange figure emerged from the shadows.
начать обучение
tevoorschijnen
Er kwam een vreemd figuur uit de schaduw tevoorschijn.
to update
to make something more modern
It's important that you update our app every time we launch a new version.
начать обучение
updaten
also: iets meer modern maken
Het is belangrijk dat je onze app update elke keer dat we een nieuwe versie hebben.
to view
How do you view this problem?
начать обучение
zien
Hoe zie je deze probleem?
to pick
We've been in this store for ages, just pick one dress and let's go!
начать обучение
kiezen
We zijn al jaren lang in dit winkel, gewoon kies een jurk zodat we kunnen gaan!
to dedicate
She dedicated her whole professional life to finding the cure for cancer.
начать обучение
besteden
Ze heeft haar hele professionele leven besteed aan het vinden van de remedie voor kanker.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 Dutch verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.