Top 500 Dutch verbs 401 - 450

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to determine
Have you been able to determine what's wrong with him?
начать обучение
vaststellen
Heb je kunnen vaststellen wat er met hem aan de hand is?
to affect
Cancer is a disease that can affect people of any age.
начать обучение
beïnvloeden
Kanker is een ziekte dat mensen van welke leeftijd dan ook kan beïnvloeden.
to return
Yesterday I went to Sara to return her sweater.
начать обучение
terugbrengen
Gisteren ben ik naar Sara gegaan om haar trui terug te brengen.
to remove
It's not easy to remove a red wine stain.
начать обучение
verwijderen
Het is niet gemakkelijk om een rode wijnvlek te verwijderen.
to engage
I have been so engaged in the show that I lost track of time.
начать обучение
bezig zijn
Ik ben zo bezig geweest met de show dat ik de tijd uit het oog verloor.
to conduct
She has no experience in conducting an orchestra.
начать обучение
dirigeren
Ze heeft geen ervaring met het dirigeren van een orkest.
to state
The report stated that the school should be given more money.
начать обучение
staan
In het verslag staat dat de school meer geld moet krijgen.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 Dutch verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.