Top 500 Dutch verbs 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to attack
I was attacked by a bear.
начать обучение
aanvallen
Ik werd aangevallen door een beer.
to act
Peter is acting strange today.
начать обучение
gedragen
Peter gedraagt zich echt vreemd vandaag.
to close
Close the door.
начать обучение
dicht doen
Doe de deur dicht.
to lie
to not tell the truth
I suspect he may be lying.
начать обучение
liegen
also: niet het waarheid zeggen
Ik vermoed dat hij aan het liegen kan zijn.
to wear
to show signs of being thoroughly used
The carpet started to wear from constant using.
начать обучение
slijten
Het tapijt begon te slijten door voortdurend gebruik.
to start
The organization started a protest to defend the forest.
начать обучение
beginnen
De organisatie heeft een protest begonnen om de bos te verdedigen.
to watch
How can you watch TV all day?
начать обучение
kijken
Hoe kan je TV de hele dag kijken?
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 Dutch verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.