Top 500 Dutch verbs 301 - 350

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to speak
Could you speak louder, please?
начать обучение
praten
Kan je even harder op praten, alstublieft?
to try
in court
She was tried for credit card fraud.
начать обучение
berechten
Ze werd berecht voor creditcardfraude.
to gather
to think
From what I can gather, the concert is still on.
начать обучение
verzamelen
also: denken
Van wat ik kan verzamelen, is het concert nog steeds aan de gang.
to understand
I don't understand what are you saying.
начать обучение
begrijpen
Ik begrijp niks van wat je zegt.
to hear
Humans can't hear certain sounds.
начать обучение
horen
Mensen kunnen sommige geluiden niet horen.
to travel
everybody knows about it
News of the engagement travelled fast.
начать обучение
reizen
also: iedereen weet erover
Nieuws over de verloving reisde snel.
to gather
People have gathered to see the accident.
начать обучение
verzamelen
Mensen hebben zich verzameld om het ongeluk te zien.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 Dutch verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.