Top 500 Dutch verbs 1 - 50

3  1    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
to listen
I only listen to good music.
начать обучение
luisteren
Ik luister alleen maar naar goed muziek.
to divide
Six divided by two equals three.
начать обучение
delen
Zes gedeeld door twee is drie.
to achieve
Together we will achieve more.
начать обучение
bereiken
Samen gaan we meer bereiken.
to treat
Don't treat me like a child.
начать обучение
behandelen
Behandel me niet als een kind.
to create
How do I create new flashcards?
начать обучение
maken
Hoe maak ik nieuwe flashcards?
to fix
to decide
We fixed a day to have lunch together.
начать обучение
vaststellen
also: beslissen
We hebben een dag vastgesteld om samen te lunchen.
to display
to put on screen
To display the picture, you need to download it first.
начать обучение
weergeven
also: zetten op scherm
Om de foto weer te geven, moet je deze eerst downloaden.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 Dutch verbs"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.