Szkoła PODSTAWA

 0    157 карточки    OlaOlaxd
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
academy
начать обучение
akademia
independent school
начать обучение
szkoła niepubliczna/społeczna
junior high school/middle school
начать обучение
gimnazjum
kindergarten/nursery school
начать обучение
przedszkole
primary/elementary school
начать обучение
szkoła podstawowa
private school
начать обучение
szkoła prywatna
public school
начать обучение
szkoła prywatna
secondary/high school
начать обучение
szkoła średnia
single-sex school
начать обучение
szkoła tylko dla chłopców, dziewcząt
state/public school
начать обучение
szkoła państwowa
university
начать обучение
uniwersytet
canteen/dining room
начать обучение
stołówka
classroom
начать обучение
klasa
common room
начать обучение
świetlica
computer room
начать обучение
pracownia komputerowa
corridor
начать обучение
korytarz
gym/gymnasium
начать обучение
sala gimnastyczna
headmaster`s office
начать обучение
gabinet dyrektora
laboratory/lab
начать обучение
pracownia
library
начать обучение
biblioteka
office
начать обучение
sekretariat
playground
начать обучение
boisko do zabawy
science lab
начать обучение
sala do nauki biologii, chemii, fizykii
sports field
начать обучение
boisko sportowe
staffroom
начать обучение
pokój nauczycielski
places in a school
начать обучение
miejsca w szkole
people in a school
начать обучение
ludzie w szkole
classmate/schoolmate
начать обучение
kolega/żanka ze szkoły/klasy
college/university student
начать обучение
student
deputy head/assistant principal
начать обучение
zastępca dyrektora
form teacher
начать обучение
wychowawca
head teacher/principal/headmaster
начать обучение
dyrektor
headmistress
начать обучение
dyrektorka
examiner
начать обучение
egzaminator
lecturer
начать обучение
wykładowca
professor
начать обучение
nauczyciel, profesor
pupil/student
начать обучение
uczeń
schoolboy
начать обучение
uczeń
schoolgirl
начать обучение
uczennica
teacher
начать обучение
nauczyciel
teaching staff
начать обучение
grono pedagogiczne
subjects
начать обучение
przedmioty
Art and Design
начать обучение
plastyka
club
начать обучение
kółko
English language and literature
начать обучение
język angielski
foreign language
начать обучение
języki obce
Geography
начать обучение
geografia
History
начать обучение
historia
IT/ Information Technology
начать обучение
informatyka
ICT/ Information and Communication Technology
начать обучение
technologia informacyjna
Mathematics/Maths
начать обучение
matematyka
Music
начать обучение
muzyka
PE/ Physical Education
начать обучение
wychowanie fizyczne
Religious Education
начать обучение
religia
Science Biology, Chemistry, Physics
начать обучение
nauki przyrodnicze
school objects
начать обучение
szkolne rzeczy, przybory
blackboard/whiteboard/board
начать обучение
tablica
chalk
начать обучение
kreda
copybook/exercise book/notebook
начать обучение
zeszyt
file
начать обучение
segregator
folder
начать обучение
teczka tekturowa
locker
начать обучение
szafka
PE kit
начать обучение
strój gimnastyczny
pencil case
начать обучение
piórnik
ruler
начать обучение
linijka
rubber
начать обучение
gumka
textbook/coursebook
начать обучение
podręcznik
interactive whiteboard
начать обучение
tablica interaktywna
workbook
начать обучение
zeszyt do ćwiczeń
absence
начать обучение
nieobecność
attendance
начать обучение
obecność
attend school/classes/a course
начать обучение
uczęszczać do szkoły, na lekcje, na kurs
be present
начать обучение
być obecnym
be absent
начать обучение
być nieobecnym
get/obtain a certificate
начать обучение
otrzymać/dostać świadectwo
get/obtain a degree
начать обучение
uzyskać stopień
get/obtain a diploma
начать обучение
otrzymać dyplom
get into university
начать обучение
dostać się na uczelnie
graduate from a university
начать обучение
skończyć uczelnie
graduate
начать обучение
absolwent
leave school
начать обучение
skończyć szkołę
MA
начать обучение
magister
break/lunch break
начать обучение
przerwa, przerwa na lunch
deadline
начать обучение
termin wykonania pracy
do a course
начать обучение
robić kurs
grade
начать обучение
stopień, ocena
holidays
начать обучение
wakacje
learn sth/about sth
начать обучение
uczyć się czegoś, o czymś
lesson/class
начать обучение
lekcja
mark
начать обучение
ocena (w punktach)
memorise
начать обучение
uczyć się na pamięć
miss lessons
начать обучение
opuszczać lekcje
scholarship
начать обучение
stypendium
school trip
начать обучение
wycieczka szkolna
set books
начать обучение
lektury szkolne
term
начать обучение
semestr
write an essay
начать обучение
pisać wypracowanie
written work
начать обучение
praca pisemna
exams
начать обучение
egzaminy
academic results
начать обучение
wyniki w nauce
academic standards
начать обучение
poziom nauczania
cheat in an exam
начать обучение
ściągać
do/take/sit an exam
начать обучение
przystępować do egzaminu
do well/badly in an exam
начать обучение
egzamin poszedł komuś dobrze,źle
examination/exam
начать обучение
egzamin
exam paper
начать обучение
arkusz egzaminacyjny
fail an exam/test
начать обучение
nie zdać egzaminu
get the results of a test/exam
начать обучение
dostawać wyniki testu/egzaminu
mark/correct/grade exam papers
начать обучение
sprawdzać testy
pass an exam
начать обучение
zdać egzamin
prepare for an exam
начать обучение
przygotowywać się do egzaminu
retake an exam
начать обучение
ponownie przystępować do egzaminu
revise for an exam
начать обучение
powtarzać materiał do egzaminu
school-leaving test/exam
начать обучение
egzamin na zakończenie szkoły
score/get 100 marks in an exam/test
начать обучение
uzyskać, dostać 100 pkt na egzaminie
study for a test/exam
начать обучение
uczyć się do testu, egzaminu
university entrance exam
начать обучение
egzamin wstępny na uczelnię
active
начать обучение
aktywny
ambitious
начать обучение
ambitny
cooperative
начать обучение
chętny do współpracy
uncooperative
начать обучение
niechętny do współpracy
demanding
начать обучение
wymagający
fair/unfair
начать обучение
sprawiedliwy, niesprawiedliwy
gifted/talented
начать обучение
utalentowany
hard-working
начать обучение
pracowity
imaginative
начать обучение
z wyobraźnią
lazy
начать обучение
leniwy
motivated
начать обучение
zmotywowany
motivating
начать обучение
motywujący
passive
начать обучение
bierny
professional
начать обучение
profesjonalny
punctual
начать обучение
punktualny
strict
начать обучение
surowy
systematic
начать обучение
systematyczny
discuss set books
начать обучение
omawiać lektury
do an exercise
начать обучение
robić ćwiczenie
do an experiment
начать обучение
przeprowadzać eksperyment
do homework
начать обучение
odrabiać pracę domową
do one`s best
начать обучение
bardzo się starać
do a project
начать обучение
robić projekt
do a task
начать обучение
wykonywać zadanie, robić ćwiczenie
hand in homework
начать обучение
oddawać pracę domową
have a break
начать обучение
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
learn by heart
начать обучение
uczyć się na pamięć
make mistake
начать обучение
robić błędy
make progress
начать обучение
robić postępy
make/take notes
начать обучение
robić notatki
make a presentation
начать обучение
przygotowywać prezentację
mark homework/a test
начать обучение
sprawdzać pracę domową, test
set an essay
начать обучение
zadawać wypracowanie
set homework
начать обучение
zadawać pracę domową
solve a problem
начать обучение
rozwiązywać zadanie <matematyczne>
staff meeting
начать обучение
rada pedagogiczna
study hard
начать обучение
uczyć się pilnie
study/read maps
начать обучение
czytać mapy
study sources
начать обучение
studiować teksty źródłowe
take part/ participate in a lesson
начать обучение
brać udział w lekcji

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.