Raksturs un personība - Character and personality

 0    38 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nevīža
Viņš ir tāds nevīža, viņš vienmēr ģērbj netīras, saburzītas drēbes.
начать обучение
a slob
arī: sloppy
He's such a slob, he always wears dirty, crumpled clothes.
impulsīvs
Mēs nevarējām izturēt viņa agresīvo, impulsīvo uzvedību.
начать обучение
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
pļāpīgs
Viņa ir tik pļāpīga, viņa nekad neaizver savu muti.
начать обучение
garrulous
arī: chatterbox
She is such a garrulous person, she never shuts up.
sabiedrisks
Esmu sabiedrisks, bet tas nenozīmē, ka visu laiku gribu ballēties.
начать обучение
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
slaists
Beidz būt tāds slaists un meklē darbu!
начать обучение
a layabout
arī: iddle
Stop being such a layabout and get a job!
atjautīgs
Godīgi sakot, mēs vienkārši gribējām uzfilmēt tiešām interesantu, atjautīgu filmu.
начать обучение
witty
arī: ingenious, neat
To be perfectly honest, we just wanted to make a really entertaining, witty film.
brīvs no aizspriedumiem
arī: progresīvi domājošs
Es pārliecināts, ka Toms apsvērs tavas idejas, viņš ir atvērts jaunām idejām.
начать обучение
open-minded
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very open-minded.
+31 карточка
Урок является частью курса
"FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.