Frazālie darbības vārdi 4 - Phrasal verbs 4

 0    34 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
atzīt (kļūdas)
Nebaidies atzīt savas kļūdas.
начать обучение
to own up to sth
Don't be afraid to own up to your mistakes.
uzsākt
Es nezināju, ka esi uzsācis gatavošanu!
начать обучение
to take up sth
sākt hobiju
I didn't know you'd taken up cookery!
aiztaisīt
Esmu tik daudz apēdis, ka nevaru aiztaisīt bikses!
начать обучение
to do sth up
runājot par rāvējslēdzēju vai pogām
I've eaten so much that I can't do up my trousers!
savākt
Man jāsavāc bērni no skolas.
начать обучение
to pick sb/sth up
I have to pick the kids up from school.
panākt
Man bija krampis un es nevarēju panākt pārējos peldētājus.
начать обучение
to catch up
I had a cramp and couldn't catch up with the rest of the swimmers.
pacelt
Vai tu varētu pacelt no grīdas savas rotaļlietas?
начать обучение
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
runāt skaļāk
Runā skaļāk! Es nedziridu ne vārda, ko saki.
начать обучение
to speak up
Speak up! I can't hear a word you're saying.
+27 карточки
Урок является частью курса
"FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.