Gramatika - Grammar

 0    19 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Artikuli netiek lietoti pirms valodas, sporta un akadēmisko priekšmetu nosaukumiem. Dažreiz artikulu neliek pirms gadalaikiem, iestādēm, ēdienreizēm, slimībām, dienas laika.
Brokastis bija garšīgas.
начать обучение
We do not use articles with the names of language, names of sport, and academic subjects. Sometimes, we omit article with seasons, with institutions, with meals, with diseases, with time of day.
Breakfast was delicious.
Tiek izmantota nereālos vai hipotētiskos gadījumos, kad mēs runājam par pagātni vai, pareizāk sakot, par situāciju, kas agrāk nebija tāda.
Ja tu būtu brīdinājis mani, es nebūtu teicis tavam tēvam par ballīti.
начать обучение
Is used in unreal or hypothetical situations, when we are talking about past, or rather about a situation that was not so in the past.
If you had warned me, I would not have told your father about that party.
Vienkāršā nākotne norāda uz darbību nākonē, kas saistīta ar runātāju vai rakstītāju. Nākotni veido izmantojot vārdu "will" plus darbības vārda nenoteiksmes formu. Angļu valodā, nāktni iespējams izveidot arī izmantojot "going to".
Viņa drīz dosies prom. Viņš ģībs. Es drīz došos prom.
начать обучение
The Future Simple indicates that an action is in the future and it is relative to the speaker or writer. The future is formed with the use of "will" plus the infinitive of the verb. In English, it it also possible to form future by using "going to".
She will leave soon. He is going to faint. I am leaving later today.
Saliktā pagātne norāda, ka darbība ir pabeigta (pabeigta vai pilnveidota) kaut kad pagātnē, pirms noticis kaut kas cits.
Līdz ar pusdienlaiku biju nogājis 2 jūdzes.
начать обучение
The Past Perfect indicates that an action was completed (finished or "perfected") at some point in the past before something else happened.
I had walked two miles by lunchtime.
Saliktā nākotne norāda, ka darbība būs pabeigta (pabeigta vai pilnveidota) kaut kad nākotnē.
Nākamgad ap šo laiku būšu iztērējis visu naudu.
начать обучение
The Future Perfect indicates that an action will have been completed (finished or "perfected") at some point in the future.
I will have spent all my money by this time next year.
Saliktā ilgstošā pagātne norāda ilgstošu darbību, kas tika pabeigta kaut kad pagātnē.
Es visu rītu strādāju dārzā.
начать обучение
The Past Perfect Continuous indicates a continuous action that was completed at some point in the past.
I had been working in the garden all morning.
Vienkāršā pagātne norāda uz darbību pagātnē, kas saistīta ar runātāju vai rakstītāju. To izmanto, lai aprakstītu pabeigtu, noteiktu darbību.
Divus mēnešus strādāju ar FBI. Uz Čikāgu devāmies pagājušajos Ziemassvētkos. Mēs pagājušajā nedēļā apmeklējām mammu.
начать обучение
The Past Simple indicates that an action is in the past and it is relative to the speaker or writer. It is used when the time period or action has finished in the past and is relative to the writer or speaker.
I worked with the FBI for two months. We went to Chicago last Christmas. We visited Mom last week.
+12 карточки
Урок является частью курса
"FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.