Daba un vide - Nature and environment

 0    24 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
siltumnīcas efekts
Siltumnīcas efekts padara mūsu planētu siltāku.
начать обучение
greenhouse effect
The greenhouse effect is making our planet warmer.
ekoloģisks
Šī zīme nozīmē, ka tas ir ekoloģisks produkts.
начать обучение
ecological
This sign means it's an ecological product.
lietusmežs
Tropiskos lietusmežus dažreiz dēvē arī par Zemes plaušām.
начать обучение
rainforest
Tropical rainforests are sometimes referred to as the Earth's lungs.
savvaļas dzīve
Tūrisms var apdraudēt savvaļas dzīvi.
начать обучение
wildlife
Tourism can be dangerous to wildlife.
dūmi
Rūpnīcu dūmi piesārņo gaisu mūsu pilsētā.
начать обучение
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
pārstrādāt
Padome mūs mudina pārstrādāt sadzīves atkritumus.
начать обучение
to recycle
The council is encouraging us to recycle more household rubbish.
saules enerģija
Šī māja darbojas ar saules enerģiju.
начать обучение
solar power
This house runs on solar power.
+17 карточки
Урок является частью курса
"FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.