Neregulārie darbības vārdi 3 - Irregular verbs 3

 0    32 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pļaut
Zāliens nav ticis pļauts sešas nedēļas.
начать обучение
mow - mowed - mown
The lawn hasn't been mown for six weeks.
[pa]zaudēt
Esmu pazaudējis maku vai arī varbūt esmu to atstājis automašīnā.
начать обучение
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
paaugstināties
Degvielas cenas ļoti ātri paaugstinās.
начать обучение
rise - rose - risen
The prices of petrol rose very quickly.
braukt
Vai iepriekš esi jājis uz zirga?
начать обучение
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
atļaut
Tev bija jāļauj viesiem doties prom agrāk.
начать обучение
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
gulēt
Vakar es visu rītu nogulēju gultā.
начать обучение
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
pierādīt
Līdz tava vaina nav pierādīta, tu esi nevainīgs.
начать обучение
prove - proved - proved/proven (US)
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
+25 карточки
Урок является частью курса
"FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.