Przyimki on

 0    37 карточки    Kluska1313
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
na pokładzie,
начать обучение
on board,
w rejs,
начать обучение
on a cruise,
na ziemi,
начать обучение
on Earth,
na obrzeżach,
начать обучение
on the outskirts,
na (trzeciej) stronie,
начать обучение
on page (three),
na chodniku,
начать обучение
on the pavement,
w radio,
начать обучение
on the radio,
w telewizji,
начать обучение
on TV,
na moje urodziny,
начать обучение
on my birthday,
punktualnie,
начать обучение
on time,
po prawej/lewej,
начать обучение
on the right/left,
po drodze do,
начать обучение
on the way to,
przez telefon,
начать обучение
on the phone,
strajkować / rozpocząć strajk,
начать обучение
be / go on strike,
być na diecie / przejść na dietę,
начать обучение
be / go on a diet,
palić się,
начать обучение
be on fire,
generalnie,
начать обучение
on the whole,
celowo,
начать обучение
on purpose,
na piechotę,
начать обучение
on foot,
pod warunkiem, że,
начать обучение
on condition that,
w imieniu,
начать обучение
on behalf of,
z jednej strony... z drugiej strony,
начать обучение
on the one hand... on the other hand,
w autobusie / w pociągu / w samolocie / na statku / na rowerze / na motocyklu / na koniu,
начать обучение
on a bus / a train / a plane / a ship / a bike / a motorbike / horse,
z powodu,
начать обучение
on account of,
przeciętnie,
начать обучение
on average,
w interesach,
начать обучение
on business,
przeciwnie,
начать обучение
on the contrary,
na żądanie,
начать обучение
on demand,
na służbie,
начать обучение
on duty,
na (drugim) piętrze,
начать обучение
on the (2nd) floor,
na wakacjach,
начать обучение
on holiday/vacation,
w internecie,
начать обучение
on the Internet,
na kolanach,
начать обучение
on one's knees,
po namyśle,
начать обучение
on second thoughts,
samodzielny/samodzielnie,
начать обучение
on one's own,
(być) na zwolnieniu lekarskim/iść na zwolnienie lekarskie,
начать обучение
(be) on sick-leave,
(być) na urlopie macierzyńskim / przejść na urlop macierzyński,
начать обучение
(be) on maternity leave / go on maternity leave,

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.